คิวรถบัส [เชียงใหม่(อาเขตช้างเผือก) -> ฝาง-ท่าตอน] (1231)
คิวรถบัส [เชียงใหม่(อาเขตช้างเผือก) -> ฝาง-ท่าตอน] (1231)
#รถบัส #รถบัสไปอำเภอฝาง #รถบัสไปท่าตอน
คิวรถตู้ [เชียงใหม่(ขนส่งช้างเผือก)-> ลำพูน ] (181 ก-19)
คิวรถตู้ [เชียงใหม่(ขนส่งช้างเผือก)-> ลำพูน ] (181 ก-19)
#รถตู้ลำพูน #รถไปลำพูน #รถตู้ไปลำพูน
คิวรถสองแถว [เชียงใหม่(ขนส่งช้างเผือก)-> ฝาง]
คิวรถสองแถว [เชียงใหม่(ขนส่งช้างเผือก)-> ฝาง]
#รถไปเชียงดาว #รถไปไชยปราการ #รถไปฝาง
คิวรถตู้ [เชียงใหม่(ขนส่งช้างเผือก)-> พร้าว] (2201 ก.)
คิวรถตู้ [เชียงใหม่(ขนส่งช้างเผือก)-> พร้าว] (2201 ก.)
#รถบัสพร้าว #รถตู้พร้าว #รถไปพร้าว
สถานีขนส่งช้างเผือก( อาเขต 1 )
สถานีขนส่งช้างเผือก( อาเขต 1 )
#จอมทอง #ฝาง #เวียงกาหลง
คิวรถสองแถว [เชียงใหม่(กาดหลวง)-> ลำพูน ] (181 ก.) *ขาออกเมือง*
คิวรถสองแถว [เชียงใหม่(กาดหลวง)-> ลำพูน ] (181 ก.) *ขาออกเมือง*
#ไปลำพูน #คิวรถไปลำพูน #รถเล็กไปลำพูน
คิวรถตู้ [เชียงใหม่(อาเขตช้างเผือก)-> เปียงหลวง] (2315) [ดาวทองขนส่ง]
คิวรถตู้ [เชียงใหม่(อาเขตช้างเผือก)-> เปียงหลวง] (2315) [ดาวทองขนส่ง]
#รถตู้ไปเปียงหลวง #ไปเปียงหลวง #รถตู้รถไปเวียงแหง
คิวรถสองแถว [เชียงใหม่(ประตูเชียงใหม่)-> จอมทอง] (2553) *ขาออกเมือง*
คิวรถสองแถว [เชียงใหม่(ประตูเชียงใหม่)-> จอมทอง] (2553) *ขาออกเมือง*
#คิวรถแท่นคำ #พระธาตุศรีจอมทอง #ดอยอินทนนท์
คิวรถสองแถว [เชียงใหม่(กาดหลวง)-แม่โจ้-แม่แฝก] #สายใหม่# *ขาออกเมือง*
คิวรถสองแถว [เชียงใหม่(กาดหลวง)-แม่โจ้-แม่แฝก] #สายใหม่# *ขาออกเมือง*
#รถไปแม่โจ้ #รถไปป่าเหมือด #รถไปมหาวิทยาลัยแม่โจ้
คิวรถสองแถว [เชียงใหม่(ขนส่งช้างเผือก)-> เวียงกาหลง-แม่ขะจาน-เวียงป่าเป้า] (2556)
คิวรถสองแถว [เชียงใหม่(ขนส่งช้างเผือก)-> เวียงกาหลง-แม่ขะจาน-เวียงป่าเป้า] (2556)
#รถสองแถวเวียงกาหลง #รถสองแถวแม่ขะจาน #รถสองแถวเวียงป่าเป้า
รถบัส [เชียงใหม่(ประตูเชียงใหม่)->ฮอด-ดอยเต่า] (1232 ก.)
รถบัส [เชียงใหม่(ประตูเชียงใหม่)->ฮอด-ดอยเต่า] (1232 ก.)
#รถไปดอยเต่า #รถบัสดอยเต่า #รถเมล์ไปดอยเต่า
คิวรถสองแถว [เชียงใหม่(กาดหลวง)->  แม่ริม] (2428) *ขาออกเมือง*
คิวรถสองแถว [เชียงใหม่(กาดหลวง)-> แม่ริม] (2428) *ขาออกเมือง*
#รถไปแม่ริม #สองแถวแม่ริม #กาดหลวงไปแม่ริม
คิวรถตู้ [เชียงใหม่(อาเขตช้างเผือก)-> อมก๋อย-แม่ตื่น ] (1232 ก.)
คิวรถตู้ [เชียงใหม่(อาเขตช้างเผือก)-> อมก๋อย-แม่ตื่น ] (1232 ก.)
#รถไปออมก๋อย #รถไปแม่ตื่น #รถตู้อมก๋อย
คิวรถสองแถว [เชียงใหม่(ขนส่งช้างเผือก)-> พร้าว] (2201 ก.)
คิวรถสองแถว [เชียงใหม่(ขนส่งช้างเผือก)-> พร้าว] (2201 ก.)
#รถไปพร้าว #รถไปวัดดอยแม่ปั๋ง #รถไปน้ำตกบัวตองน้ำพุเจ็ดสี
คิวรถสองแถว [เชียงใหม่(กาดหลวง)->ดอยสะเก็ด] *ขาออกเมือง*
คิวรถสองแถว [เชียงใหม่(กาดหลวง)->ดอยสะเก็ด] *ขาออกเมือง*
#ดอยสะเก็ด #รถไปดอยสะเก็ด #สองแถวไปดอยสะเก็ด
คิวรถสองแถว [เชียงใหม่(กาดหลวง)-> สันกำแพง] *ขาออกเมือง*
คิวรถสองแถว [เชียงใหม่(กาดหลวง)-> สันกำแพง] *ขาออกเมือง*
#คิวรถสันกำแพง #สองแถวสันกำแพง #สันกำแพงไปเชียงใหม่
คิวรถสี่ล้อแดง [ตลาดช้างเผือก ->ดอยสุเทพ-ดอยปุย]
คิวรถสี่ล้อแดง [ตลาดช้างเผือก ->ดอยสุเทพ-ดอยปุย]
#คิวดอยปุย #คิวดอยสุเทพ #คิวภูพิงค์
คิวรถสองแถว [เชียงใหม่(ขนส่งช้างเผือก)->  แม่ริม] (2428) *ขาออกเมือง*
คิวรถสองแถว [เชียงใหม่(ขนส่งช้างเผือก)-> แม่ริม] (2428) *ขาออกเมือง*
#รถไปแม่ริม #สองแถวแม่ริม #สถานีช้างเผือกไปแม่ริม
รถบัส [เชียงใหม่(อาเขตช้างเผือก)->ดอยเต่า] (1232 ก.)
รถบัส [เชียงใหม่(อาเขตช้างเผือก)->ดอยเต่า] (1232 ก.)
#รถไปดอยเต่า #รถบัสดอยเต่า #รถเมล์ไปดอยเต่า
รถตู้ เชียงใหม่ [อาเขตช้างเผือก -ฮอด - ดอยเต่า] (1232)
รถตู้ เชียงใหม่ [อาเขตช้างเผือก -ฮอด - ดอยเต่า] (1232)
#รถตู้ไปฮอด #รถตู้ไปดอยเต่า #รถตู้คิวช้างเผือก
คิวรถสองแถว [เชียงใหม่(ขนส่งช้างเผือก)-> กัลยาณิวัฒนา(วัดจันทร์)] (2428)
คิวรถสองแถว [เชียงใหม่(ขนส่งช้างเผือก)-> กัลยาณิวัฒนา(วัดจันทร์)] (2428)
#คิวบ้านวัดจันทร์ #สองแถววัดจันทร์ #รถไปกัลยาณิวัฒนา
คิวรถสองแถว [เชียงใหม่(กาดหลวง)->สะเมิงใต้ ] (2428) *ขาออกเมือง*
คิวรถสองแถว [เชียงใหม่(กาดหลวง)->สะเมิงใต้ ] (2428) *ขาออกเมือง*
#รถสองแถวสะเมิง #รถสองแถวโป่งแยง #รถสองแถวไปสะเมิง
รถตู้ [เชียงใหม่(กาดหลวง) -> ลำพูน] (181ก-19)
รถตู้ [เชียงใหม่(กาดหลวง) -> ลำพูน] (181ก-19)
#รถตู้ลำพูน #รถไปลำพูน #รถตู้ไปลำพูน
คิวรถสองแถว  [เชียงใหม่(ประตูเชียงใหม่)-> ทุ่งเสี้ยว] (2553)
คิวรถสองแถว [เชียงใหม่(ประตูเชียงใหม่)-> ทุ่งเสี้ยว] (2553)
#คิวรถหางดง #คิวรถสันป่าตอง #หนองสะเรียม
คิวรถตู้ [เชียงใหม่-ม่อนแจ่ม]
คิวรถตู้ [เชียงใหม่-ม่อนแจ่ม]
#รถตู้ไปม่อนแจ่ม #รถไปม่อนแจ่ม
คิววินมอเตอร์ไซค์ (อาเขตช้างเผือก)
คิววินมอเตอร์ไซค์ (อาเขตช้างเผือก)
#วินมอเตอร์ไซค์ #บริการมอเตอร์ส่ง
คิวรถสองแถว [เชียงใหม่(กาดหลวง)-> หนองตอง] (2553) *ขาออกเมือง*
คิวรถสองแถว [เชียงใหม่(กาดหลวง)-> หนองตอง] (2553) *ขาออกเมือง*
#ไปหนองตอง #อำเภอหางดง #สองแถวหนองตอง
คิวรถสองแถว เชียงใหม่-กาดหลวง-ป่าซาง(ลำพูน)
คิวรถสองแถว เชียงใหม่-กาดหลวง-ป่าซาง(ลำพูน)
#กาดหลวง-ป่าซาง #รถคิวป่าซาง #รถคิวลำพูน
คิวรถสองแถว [เชียงใหม่(ขนส่งช้างเผือก)-> สันกำแพง] *ขาออกเมือง*
คิวรถสองแถว [เชียงใหม่(ขนส่งช้างเผือก)-> สันกำแพง] *ขาออกเมือง*
#คิวรถสันกำแพง #สองแถวสันกำแพง #สันกำแพงไปเชียงใหม่
คิวรถแท็กซี่อาเขต แท็กซี่เชียงใหม่ (อาเขต 2)
คิวรถแท็กซี่อาเขต แท็กซี่เชียงใหม่ (อาเขต 2)
#แท็กซี่เชียงใหม่ #แท็กซี่ #แท็กซี่เชียงใหม่อาเขต
คิวรถสองแถว [เชียงใหม่(กาดหลวง)-> บ่อสร้าง-แม่ก๊ะ-ดอยสะเก็ด] (2586)
คิวรถสองแถว [เชียงใหม่(กาดหลวง)-> บ่อสร้าง-แม่ก๊ะ-ดอยสะเก็ด] (2586)
#รถไปบ่อสร้าง #รถไปแม่ก๊ะ #สองแถวบ่อสร้าง
คิวรถสองแถว [เชียงใหม่(กาดหลวง)--> สันป่ายาง] (2428)
คิวรถสองแถว [เชียงใหม่(กาดหลวง)--> สันป่ายาง] (2428)
#วัดหนองก๋าย #วัดพระบาทสี่รอย #รถไปสันป่ายาง
รถตู้ [เชียงใหม่(อาเขตช้างเผือก) -> น้ำพุร้อนสันกำแพง-แม่กำปอง]
รถตู้ [เชียงใหม่(อาเขตช้างเผือก) -> น้ำพุร้อนสันกำแพง-แม่กำปอง]
#น้ำพุร้อนสันกำแพง #แม่ออน #รถตู้แม่กำปอง
คิวรถสองแถว [เชียงใหม่(ขนส่งช้างเผือก)-> บ้านธิ] (658)
คิวรถสองแถว [เชียงใหม่(ขนส่งช้างเผือก)-> บ้านธิ] (658)
#รถสองแถว #บ้านธิ #รถไปลำพูนบ้านธิ
คิววินมอเตอร์ไซค์ สีบานเย็น (อาเขต 2,3)
คิววินมอเตอร์ไซค์ สีบานเย็น (อาเขต 2,3)
#วินมอเตอร์ไซค์ #มอเตอร์ไซค์รับจ้าง
คิวรถสี่ล้อแดง [หน้าสวนสัตว์ -->ดอยสุเทพ-ดอยปุย]
คิวรถสี่ล้อแดง [หน้าสวนสัตว์ -->ดอยสุเทพ-ดอยปุย]
#คิวดอยปุย #คิวดอยสุเทพ #คิวภูพิงค์
คิวรถสองแถว [เชียงใหม่(กาดหลวง)->  ทุ่งเสี้ยว] (2553)
คิวรถสองแถว [เชียงใหม่(กาดหลวง)-> ทุ่งเสี้ยว] (2553)
#คิวรถบ้านกาด #คิวรถหางดง #คิวรถสันป่าตอง
คิวรถสองแถว [เชียงใหม่(กาดหลวง) -> ป่าป้อง-แม่โป่ง-น้ำพุร้อน] (2552)
คิวรถสองแถว [เชียงใหม่(กาดหลวง) -> ป่าป้อง-แม่โป่ง-น้ำพุร้อน] (2552)
#รถไปป่าป้อง #รถไปน้ำพุร้อน #รถไปดอยสะเก็ด
คิวรถสองแถว [เชียงใหม่(กาดหลวง)-> เขื่อนแม่กวง] (2552) *ขาออกเมือง*
คิวรถสองแถว [เชียงใหม่(กาดหลวง)-> เขื่อนแม่กวง] (2552) *ขาออกเมือง*
#เขื่อนแม่กวง #รถสองแถวไปแม่กวง #สองแถวไปแม่กวง
รถไฟฟ้าขนส่งมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รถไฟฟ้าขนส่งมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
#รถตู้ขนส่งมวลชนมช #สถานีรถไฟฟ้ามช #สถานีรถไฟฟ้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คิวรถตู้[BTTS] [เชียงใหม่(อาเขตช้างเผือก)-> บ้านถวาย ]
คิวรถตู้[BTTS] [เชียงใหม่(อาเขตช้างเผือก)-> บ้านถวาย ]
#คิวรถบ้านถวาย #รถตู้แอร์ #รถไปสนามบิน
รถสองแถว [กาดหลวง >> บ่อหิน-สันปูเลย-ท่ารั้ว] (2552)
รถสองแถว [กาดหลวง >> บ่อหิน-สันปูเลย-ท่ารั้ว] (2552)
#ไปบ่อหิน #ไปสันปูเลย #ไปท่ารั้ว
รถบัส/รถตู้ (เชียงใหม่[อาเขตช้างเผือก)-เปียงหลวง-เวียงแหง
รถบัส/รถตู้ (เชียงใหม่[อาเขตช้างเผือก)-เปียงหลวง-เวียงแหง
#รถบัสเปียงหลวง #รถบัสเวียงแหง #รถตู้เวียงแหง
คิวรถสองแถว [เชียงใหม่(ขนส่งช้างเผือก)->  ทุ่งเสี้ยว] (2553)
คิวรถสองแถว [เชียงใหม่(ขนส่งช้างเผือก)-> ทุ่งเสี้ยว] (2553)
#รถไปแท่นคำ #รถไปทุ่งเสี้ยว #รถสองแถวไปทุ่งเสี้ยว
คิวรถสองแถว [เชียงใหม่(กาดหลวง)-ร่มหลวง-ทุ่งข้าวตอก] *ขาออกเมือง*
คิวรถสองแถว [เชียงใหม่(กาดหลวง)-ร่มหลวง-ทุ่งข้าวตอก] *ขาออกเมือง*
#รถไปแม่โจ้ #รถไปป่าเหมือด #รถไปมหาวิทยาลัยแม่โจ้
คิวรถสองแถวสี่ล้อแดง [เชียงใหม่(ขนส่งช้างเผือก)-> รอบตัวเมือง] (52046)
คิวรถสองแถวสี่ล้อแดง [เชียงใหม่(ขนส่งช้างเผือก)-> รอบตัวเมือง] (52046)
#รถสองแถว #รถแดงรอบเมืองเชียงใหม่ #รถสี่ล้อแดง
รถมอมชมเมืองเชียงใหม่
  รถมอมชมเมืองเชียงใหม่
#นั่งรถชมเมืองเชียงใหม่ #นั่งรถชมเมือง #มอมคาร์
โครงการ Visit CMU ต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกชาติ
โครงการ Visit CMU ต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกชาติ
#รถนำเที่ยว #รถนำเที่ยวมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คิวรถสี่ล้อแดง [เชิงดอยสุเทพ ->ดอยสุเทพ-ดอยปุย]
คิวรถสี่ล้อแดง [เชิงดอยสุเทพ ->ดอยสุเทพ-ดอยปุย]
#คิวดอยปุย #คิวดอยสุเทพ #รถไปพิงค์
คิวรถสองแถว [เชียงใหม่(ขนส่งช้างเผือก)->  หนองไคร้] (2587)
คิวรถสองแถว [เชียงใหม่(ขนส่งช้างเผือก)-> หนองไคร้] (2587)
#รถสองแถว #หนองไคร้ #สองแถวไปหนองไคร้
คิวรถสองแถว [เชียงใหม่(ขนส่งช้างเผือก)-> มะขามหลวง]
คิวรถสองแถว [เชียงใหม่(ขนส่งช้างเผือก)-> มะขามหลวง]
#รถสองแถวหางดง #รถสองแถวสันป่าตอง #รถสองแถวมะขามหลวง
รถท่องเที่ยว กรีนแอดฮาร์ท
  รถท่องเที่ยว กรีนแอดฮาร์ท
#รถท่องเที่ยว #รถพาเที่ยวเชียงใหม่ #รถพารอบเมือง