คิวรถตู้ [ฝาง(ยานยนต์นครเชียงใหม่(ฝาง)) --> เชียงใหม่(ขนส่งช้างเผือก) ] (1231)

กิจกรรม