ส่งข้อมูล ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา CMHY

ฟอร์มข้อมูลธุรกิจ

ท่านสามารถส่งข้อมูลกิจการร้านค้า เพื่อบันทึกลงในฐานข้อมูล CMHY หรืออัฟเดตข้อมูลที่มีอยู่เว็บไซต์อยู่แล้วให้ถูกต้อง โดยส่งกรอกแบบฟอร์มกิจการ ข้อมูลธุรกิจของท่านบนเว็บไซต์เรา โดยไม่มีค่าใช้จ่าย เงื่อนไขการบริการ

*เนื่องจาก CMHY เป็นตัวกลางรวบรวมข้อมูลในเชียงใหม่ ไม่ใช่เจ้าของธุรกิจสถานที่อาจมีความคลาดเคลื่อนของข้อมูลได้ หากท่านทราบข้อมูลที่ถูกต้อง หรือพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง ได้รับผลกระทบ หรือเป็นเจ้าของธุรกิจของท่าน เพื่อความสะดวกในการจัดการข้อมูลให้มีประสิทธิภาพ แนะนำกรุณากรอกแบบฟอร์มและส่งให้ทางเรา ,หรือเข้าไปที่หน้าธุรกิจแล้วส่งฟอร์มรายงาน Report แจ้งกลับมาทางเรา, หรือส่งข้อมูลตามช่องทางด้านล่าง

*หมายเหตุ : หลังจากท่านได้ส่งฟอร์ม ทางทีมงานเราจะใช้เวลาในการตรวจสอบข้อมูล(ภายในระยะเวลาทำการ 7 วันโดยประมาณ) และอาจจะติดต่อกลับไปเพื่อยืนยันและตรวจสอบธุรกิจของท่าน เมื่อตรวจสอบครบถ้วนถูกต้องตามข้อกำหนด แล้วทีมงานจะบันทึกข้อมูลพื้นฐานของท่านลงเว็บไซต์ CMHY

ติดต่อเรา

สอบถามหรือติดต่อฝ่ายบริการช่วยเหลือของ CMHY

เกี่ยวกับ CMHY&RGB7


RGB7 LOGO

เชียงใหม่เฮลพ์ยู หรือ CMHY (Chiang Mai Help You) เริ่มต้นมาจากการคุยกันเล่นๆ เมื่อ สิงหาคม ปี 2557 ผู้พัฒนาซอฟท์แวร์ 2 คน สุดชาย กัญชนะ และ พรรษเศวต น้อยท่าช้าง ผู้พัฒนาร้านเล็กๆคนเชียงใหม่ RGB7 (อาร์จีบีเซเว่น) ผู้พัฒนาร้านเล็กๆคนเชียงใหม่ ได้พบว่าการค้นหาข้อมูลการในพื้นที่ในเมืองเชียงใหม่ เมื่อสำรวจ สถานที่/กิจการธุรกิจขนาดเล็ก/กลาง/ใหญ่ พบว่าข้อมูลหลายๆส่วนยังขาดไปไม่ครบแม่นยำตามที่ต้องการ ได้คุยปรึกษา สรุปว่าในเมื่อเราเป็นคนในพื้นที่เชียงใหม่ และเป็นบ้านเมืองเกิดในเชียงใหม่ อยากจะทำอะไรมอบตอบแทนบ้านเกิดเมืองนอนเมืองเชียงใหม...ได้เริ่มวางแผนออกแบบพัฒนาเว็บไซต์ในฝันที่ใช้ง่ายที่สุดตามที่วาดฝันไว้ เพื่อให้ระบบมีประสิทธิภาพสูงสุด จึงออกแบบและเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง เพื่อพัฒนาซอฟท์แวร์สำหรับค้นหาข้อมูลของเชียงใหม่ที่ละเอียดและมีใกล้เคียงความถูกต้องที่สุดแบบที่ใจฝันไว้...

ทีมงานได้ลงพื้นที่เริ่มเก็บรวมรวมข้อมูลและตรวจสอบ โดยจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานกิจการร้าน สิ่งที่น่าสนใจ ทุกที่ที่ไปเยือน เพื่อบันทึกลงในฐานข้อมูล ให้ชาวเชียงใหม่และผู้มาเยือน ได้ค้นหาค้นพบกิจการ สถานที่สำคัญและเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งาน โดยหวังอีกว่าผู้ที่มาเยือนเชียงใหม่ หรือนักท่องเที่ยวต่างชาติ จะได้ข้อมูลที่เข้าใจง่ายรวดเร็ว ใกล้เคียงความถูกต้องให้มากที่สุด และหวังว่าสิ่งที่เราทำจะส่งผลทำให้เศรษฐกิจความเป็นอยู่ของชาวเชียงใหม่ได้เชื่อมต่อและติดต่อกัน ทำให้บ้านเมืองเชียงใหม่พัฒนาขับเคลื่อนไปข้างหน้า ด้วยความภูมิใจจาก ผู้พัฒนาซอฟท์แวร์เล็กๆของคนเชียงใหม่ :)


แผนการดำเนินงานและพัฒนา CMHY


PHASE I [Q4 2014-2015]
 • ออกแบบเว็บไซต์ CMHY ต้นแบบ Master / พัฒนาระบบ Back-End คู่ขนาน
 • ทดสอบระบบ Back-end เมื่อเก็บกับพื้นที่จริง
 • เดินเก็บข้อมูลทดสอบเฉพาะเขตในกำแพงเมืองเชียงใหม่
PHASE II [2015-2016]
 • พัฒนาส่วนระบบสปอนเซอร์
 • พัฒนาระบบหมวดหมู่ประเภทธุรกิจบริการ
 • พัฒนาเว็บ V2.0 ปรับแต่งข้อผิดพลาดจากการเปิดระบบทดสอบ V1.0
 • พัฒนาส่วนระบบเก็บสถิติ และระบบ Back-End ให้สะดวกรวดเร็วเมื่อออกเก็บข้อมูลภาคสนาม
PHASE III [2016-2017]
 • พัฒนาเว็บส่วนกิจกรรม
 • พัฒนาส่วนฟอร์มส่งข้อมูลจาก User ทั่วไป
 • พัฒนาเว็บไซต์ V3.0 รองรับสองภาษา และระบบ Back-end
 • เก็บข้อมูลและ Updateส่วนย่อยในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่
 • วางแผนส่วนพัฒนาระบบ Database ให้รองรับการเชื่อมต่อจาก Application
PHASE VI [2018-2021]
 • 4.1 (2018)Web Development 4.0 [Morpheus] พัฒนาเว็บเวอร์ชั่นที่ 4.0 Re-Design หน้าเว็บไซต์ [Morpheus]
 • 4.1.1 (2019-2020) พัฒนาวางแผน Design Application + Database(JSON)
 • 4.2 (2019-FEB) TREND สถิติผู้เข้าเยี่ยมแต่ละเดือน
 • 4.3.1 (2019-MAY) พัฒนาระบบการแสดงผลของอำเภอ
 • 4.3.2 (2019-Q2 2020) ZONE A เก็บข้อมูลเบื้องต้น อำเภอแม่ริม/อำเภอสันทราย/อำเภอดอยสะเก็ด/อำเภอสันกำแพง/อำเภอสารภี/อำเภอหางดง/อำเภอสันป่าตอง
 • 4.3.3 (Q3 2020) ZONE B เก็บข้อมูลเบื้องต้น อำเภอแม่แตง/อำเภอเชียงดาว/อำเภอพร้าว/อำเภอแม่ออน/อำเภอดอยหล่อ/อำเภอจอมทอง/อำเภอแม่วาง/อำเภอสะเมิง
 • 4.3.3.x (Q3 2020) Development Application ระบบ Android Alpha 1.0.x
 • 4.3.4 (2020-Q1 2021) ZONE C เก็บข้อมูลเบื้องต้น อำเภอฝาง/อำเภอไชยปราการ/อำเภอดอยเต่า/อำเภอฮอด
 • 4.3.5 (Q2 2021) Development BETA ระบบ Android 1.0
PHASE V [2022-2025]
 •  5.1.1 (Q1-Q3 2022) Development & Maintainance Application ระบบ Android 1.x - 2.x
 • 5.1.2 (Q2 2022) Remake All icon theme Website & Appliction
 •  5.1.3 (Q4 2022 - Q2 2023) Android English Version ระบบ Andriod
 •  5.2 (Q2-Q3 2023) Web Development 5.0 [Niobe] พัฒนาเว็บเวอร์ชั่นที่ 5.0 Front-End [Niobe]
 •  5.x (Q1-Q4 2022-2024) ZONE A/B Update ข้อมูลโซนอำเภอใกล้เคียงอำเภอเมืองเชียงใหม[VI]่และอำเภอเมือง[VI]
 •  5.x (Q4 2023 - Q1 2024) ZONE C เปิดระบบฐานข้อมูล และลงพื้นที่เก็บข้อมูล อำเภอเวียงแหง/อำเภอแม่อาย/อำเภอแม่แจ่ม/อำเภอกัลยาณิวัฒนา/อำเภออมก๋อย
 •  5.x (Q1-Q2 2024) Maintenance APP Fix/Update ระบบ Android 2.x
 •  5.x (Q3-Q4 2024) Development Application ระบบ iOS [iPhone/iPad]

เราหวังว่าจะเป็นส่วนหนึ่งเล็กๆที่จะสร้างสรรค์ข้อมูลในเชียงใหม่ให้มีประสิทธิภาพที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ จึงยังคงดำเนินการพัฒนาส่วนเว็บไซต์/พัฒนาแอปพลิเคชัน และ หากว่างการพัฒนางานAPP/WEB หลักจะพยายามลงพื้นที่จริงเก็บอัฟเดตข้อมูลสถานที่เดิมอย่างต่อเนื่อง เพื่อเชื่อมต่อส่วนข้อมูลอำเภอเมืองและอำเภออื่นๆ...ให้ครบทุกอำเภอทั้งหมดของเชียงใหม่...ดังที่ใจฝันไว้

-RGB7-
NOVEMBER RAIN 2023