รถบัส [เชียงใหม่(อาเขตช้างเผือก) -> เชียงดาว/ไชยปราการ] (1233)

ตารางการเดินรถ

สายที่ ต้นทาง ปลายทาง เวลารถออกเที่ยวแรก เวลารถออกเทียวสุดท้าย ค่าโดยสาร (บาท)
1233 ข อาเขตช้างเผือก เชียงดาว 05:30น. (ออกทุก 30 นาที) 17:30น. 44
1233 ข อาเขตช้างเผือก ไชยปราการ 05:30น. (ออกทุก 30 นาที) 17:30น. 86

  • TEL ยานยนต์นครเชียงใหม่ 053-211-577

**ตารางเวลาเดินรถอ้างอิง บอร์ดประชาสัมพันธ์ขนส่งอาเขต 1 เชียงใหม่(ช้างเผือก) Update (09JAN2021)


เทรนด์
เมษายน 2024

กิจกรรมในเชียงใหม่