#
  RTC BUS(ป้ายแดง) [R3] สนามบิน->นิมมาน->ประตูท่าแพ
#รถเมล์ #รถเมล์ในเชียงใหม่ #รถRTC
#
ศูนย์ รถเมล์เทศบาลนครเชียงใหม่
#รถเมล์เทศบาล #ศูนย์รถเมล์
#
  RTC BUS [R1] สวนสัตว์เชียงใหม่->เซนทรัลเฟสติวัล
#รถเมล์ #รถเมล์ในเชียงใหม่ #รถRTC
#
  *ยกเลิก RTC BUS [R2] พรอมเมนาดา->หนองหอย->ท่าแพ
#รถเมล์ #รถเมล์ในเชียงใหม่ #รถRTC
#
  RTC BUS [R1] เซนทรัลเฟสติวัล->สวนสัตว์เชียงใหม่
#รถเมล์ #รถเมล์ในเชียงใหม่ #รถRTC
#
  ศูนย์บริการ RTC บัสเชียงใหม่
#ซื้อตั๋วรถเมล์ #ตั๋วรถ #รถเมล์
#
  RTC BUS (ป้ายเหลือง) [R3] สนามบิน->วัวลาย->ประตูท่าแพ
#รถเมล์ #รถเมล์ในเชียงใหม่ #รถRTC