ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา (สาขาบิ๊กซี เชียงใหม่ )

#แบ๊งค์กรุงศรี #ฝากกระแสรายวัน #ฝากออมทรัพย์

ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา (สาขาเชียงใหม่)

#ฝากกระแสรายวัน #ฝากออมทรัพย์ #ฝากประจำ

ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา (สาขา เมญ่าเชียงใหม่)

#แบ๊งค์กรุงศรี #ฝากกระแสรายวัน #ฝากออมทรัพย์

ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา (สาขา สาขาเซ็นทรัล แอร์พอร์ต เชียงใหม่)

#แบ๊งค์กรุงศรี #ฝากกระแสรายวัน #ฝากออมทรัพย์

  ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา (เทสโก้โลตัสคำเที่ยงเชียงใหม่ )

#ฝากกระแสรายวัน #ฝากออมทรัพย์ #ฝากประจำ

ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา (สาขาเซ็นทรัล เฟสติวัล เชียงใหม่)

#แบ๊งค์กรุงศรี #ฝากกระแสรายวัน #ฝากออมทรัพย์

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (สาขาธุรกิจยานยนต์ เชียงใหม่)

#ฝากกระแสรายวัน #ฝากออมทรัพย์ #ฝากประจำ

ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา (สาขาประตูช้างเผือก)

#ฝากกระแสรายวัน #ฝากออมทรัพย์ #ฝากประจำ

ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา( สาขา สี่แยกสนามบินเชียงใหม่)

#แบ๊งค์กรุงศรี #ฝากกระแสรายวัน #ฝากออมทรัพย์

  ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา (สาขา ถนนโชตนาเชียงใหม่)

#แบ๊งค์กรุงศรี #ฝากกระแสรายวัน #ฝากออมทรัพย์

ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา( สาขา ถนนช้างคลานเชียงใหม่)

#แบ๊งค์กรุงศรี #ฝากกระแสรายวัน #ฝากออมทรัพย์

ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา (สาขา หนองประทีปเชียงใหม่)

#แบ๊งค์กรุงศรี #ฝากกระแสรายวัน #ฝากออมทรัพย์