นโยบายความเป็นส่วนตัว

cmhy.city ได้จัดทำนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ขึ้น เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่าน (Personal Information) ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซต์ดังนี้

แหล่งที่มาของข้อมูลที่ CMHY. เก็บรวบรวม

CMHY เก็บรวบรวมหรือได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลประเภทต่าง ที่อยู่, เบอร์โทรศัพท์ “ซึ่งเราจะนิยามคำว่า ข้อมูลส่วนบุคคลได้ยัง ๆ จากแหล่งข้อมูลดังต่อไปนี้

  1. การเก็บข้อมูลจากแหล่งข้อมูลโดยการเดินสำรวจข้อมูลที่ได้จาก ป้ายหน้าหน้า ป้ายประชาสัมพันธ์ของร้าน หรือ ธุรกิจบริการ ที่ออกสำรวจลงพื้นที่
  2. ข้อมูลจาก Social network ,และจาก Google
  3. ข้อมูลจากส่งข้อมูลจาก User ส่งเข้ามาที่เว็บไซต์ cmhy.city โดยส่งทางฟอร์มและจากการรีพอร์ทจากเว็บไซต์ และจาก inbox facebook cmhy.city และจากทาง email info@cmhy.city เป็นต้น

ใน กรณีที่ท่านส่งข้อความเพื่อใช้บริการอย่างใดอย่างหนึ่ง cmhy.city จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพิ่มเติม ได้แก่ อีเมล์แอดเดรส เว็บไซต์ ไอดีไลน์ เฟสบุ๊ค ชื่อ ที่อยู่กิจการธุรกิจบริการ หรือที่ทำงาน พิกัดที่ตั้ง รหัสไปรษณีย์ หรือหมายเลขโทรศัพท์ คำค้นหา นอกจากนี้ เพื่อสำรวจความนิยมในการใช้บริการ อันจะเป็นประโยชน์ในการนำสถิติไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพในการให้บริการ cmhy.city จำเป็นต้องจัดเก็บรวบรวมข้อมูลของท่านบางอย่างเพิ่มเติมด้วย ได้แก่ หมายเลขไอพี (IP Address) ชนิดของโปรแกรมค้นผ่าน (Browser Type) ชื่อโดเมน (Domain Name) บันทึกหน้าเว็บ (web page) ของเว็บไซต์ที่ผู้ใช้เยี่ยมชม เวลาที่เยี่ยมชมเว็บไซต์ และเว็บไซต์ที่ผู้ใช้บริการเข้าถึงก่อนหน้านั้น

กรณีที่ท่านต้องการปรับปรุงหรือต้องการให้เปลี่ยนแปลงข้อมูล หรือตรวจพบข้อมูลผิดพลาดของท่าน ให้แสดงความจำนงและแสดงหลักฐาน ความเป็นเจ้าของธุรกิจของท่านที่ info@cmhy.city หรือ กรอกแบบฟอร์มที่ https://www.cmhy.city/contact/

cmhy.city ขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์อื่นที่เชื่อมโยงจาก เว็บไซต์นี้ เพื่อจะได้ทราบและเข้าใจว่าเว็บไซต์ดังกล่าวเก็บรวบรวม ใช้ หรือดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร ทั้งนี้ cmhy.city ไม่สามารถรับรองข้อความ หรือรับรองการดำเนินการตามที่ได้มีการประกาศไว้ในเว็บไซต์ดังกล่าวได้ และไม่ขอรับผิดชอบใด ๆ หากเว็บไซต์เหล่านั้นไม่ได้ปฏิบัติการหรือดำเนินการใด ๆ ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวที่เว็บไซต์ดังกล่าวได้ประกาศไว้

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

cmhy.city จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพียงเท่าที่จำเป็น เช่น อุปกรณ์มือถือ อีเมล์แอดเดรส ชื่อธุรกิจหรือบริการ ที่อยู่ธุรกิจหรือบริการ พิกัดที่ตั้ง รหัสไปรษณีย์ หรือหมายเลขโทรศัพท์ เพื่อใช้ในการติดต่อ ให้บริการ ประชาสัมพันธ์ หรือให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ในกิจการหรือกิจกรรมของ ประมวลผลเชิงสถิติเพื่อพัฒนาเว็บไซต์ cmhy.city และจัดเก็บข้อมูลจากการที่ท่านเข้าใช้บริการของเรา ซึ่งรวมถึงการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา

การใช้คุกกี้ (Cookies)

" คุกกี้ " คือ ข้อมูลที่ cmhy.city ส่งไปยังโปรแกรมค้นผ่านเว็บไซต์ (Web browser) ของผู้ใช้บริการ และเมื่อมีการติดตั้งข้อมูลดังกล่าวไว้ในระบบของท่านแล้ว หากมีการใช้ " คุกกี้ " ก็จะทำให้เว็บไซต์cmhy.city สามารถบันทึกหรือจดจำข้อมูลของผู้ใช้บริการไว้ จนกว่าผู้ใช้บริการจะออกจากโปรแกรมค้นผ่านเว็บไซต์ หรือจนกว่าผู้ใช้บริการจะทำการลบ " คุกกี้ " นั้นเสีย หรือไม่อนุญาตให้ " คุกกี้ " นั้นทำงานอีกต่อไป หากท่านเลือกใช้ " คุกกี้ " แล้ว ท่านจะได้รับความสะดวกสบายในการท่องเว็บไซต์มากขึ้น เพราะ "คุกกี้" จะช่วยจดจำเว็บไซต์ที่ท่านแวะ, เยี่ยมชม หรือท่อง ทั้งนี้ cmhy.city จะนำข้อมูลที่ " คุกกี้ " ได้บันทึกหรือเก็บรวบรวมไว้ไปใช้ในการวิเคราะห์เชิงสถิต หรือในกิจกรรมอื่นของ cmhy.city เพื่อปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของ cmhy.city ต่อไป

การปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัว

cmhy.city อาจทำการปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวโดยไม่ได้แจ้งให้ท่านทราบ ล่วงหน้า ทั้งนี้ เพื่อความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการให้บริการ ดังนั้น cmhy.city จึงขอแนะนำให้ผู้ใช้บริการอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวทุกครั้งที่แวะชม หรือเยี่ยมชม หรือมีการใช้บริการจากเว็บไซต์ cmhy.city นโยบายความเป็นส่วนตัวปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ [เดือน ธันว่าคม 2565]

การปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวและการติดต่อกับ cmhy.city ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ หรือพบข้อมูลไม่ถูกต้อง หรือข้อติชมใดๆ เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว หรือการปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ cmhy.city ยินดีที่จะตอบข้อสงสัย รับฟังข้อเสนอแนะ และคำติชมทั้งหลาย อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการให้บริการของ cmhy.city ต่อไป โดยท่านสามารถติดต่อกับ cmhy.city อีเมล์ info@cmhy.city หรือ cmhy.city@outlook.com ติดต่อมายงั เราได้ที่ facebook cmhy.city หรือ ที่อยู่ RGB7 30 เจริญเมือง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000


ธันวาคม 2565