#
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย (สาขาเชียงใหม่)
#เอทีเอ็ม #เอทีเอ็ม #ซีไอเอ็มบี
#
ธนาคาร ไอซีบีซี(ไทย) สาขาเชียงใหม่
#ธนาคาร #เอทีเอ็ม #เอทีเอ็ม
#
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย (เซ็นทรัล แอร์พอร์ต )
#เอทีเอ็ม #เอทีเอ็ม #ซีไอเอ็มบี
#
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย (สาขามีโชค)
#ฝากกระแสรายวัน #ฝากออมทรัพย์ #ฝากประจำ
#
  ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย (สาขา ถนนช้างคลาน)
#เอทีเอ็ม #เอทีเอ็ม #ซีไอเอ็มบี
#
  ธนาคาร ซีไอเอ็มบีไทย สาขาถนนสุเทพ
#เอทีเอ็ม #เอทีเอ็ม #ซีไอเอ็มบี