ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย (สาขาเชียงใหม่) CIMB
บริการ ติดต่อ
เบอร์โทร Callcenter 0-2626-7777
tel.(สาขาเชียงใหม่) 053-418-338-40
SWIFT CODE UBOBTHBK
Web site https://www.cimbthai.com/th/
Facebook CIMB THAI Bank ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย
แบบฟอร์มติดต่อ cimbthai.com
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ www.cimbthai.com/th/personal/support/help-and-support
Apps
เทรนด์
เมษายน 2024

กิจกรรมในเชียงใหม่