#
บ้านสมานใจ
#ผ้าซาโอริ #ซาโอริ #ผ้าทอซาโอริ
#
มูลนิธิ เทียนต้า เจิ้งอี้
#สอนจีนกลางฟรี #สอนจีนกลาง
#
มูลนิธิกวนอิมธรรมทาน
#กวนอิมตึ้ง #ศาลเจ้า #กวนอิม
#
มูลนิธิพยาบาลศาสตร์ มช.
#บริจาคเงิน #มูลนิธิ
#
มูลนิธิศูนย์ชีวิตใหม่
#สถานสงเคราะห์เด็ก
#
มูลนิธิสงเคราะห์คนพิการ
#มูลนิธิสงเคราะห์คนพิการเชียงใหม่
#
มูลนิธิเชียงใหม่สามัคคีการกุศล
#บริจาคโลงศพ #บริจาคเงิน #สงเคราะห์ผู้ยากไร้
#
มูลนิธิเด็กกำพร้าบ้านกิ่งแก้ววิบูลสันติ
#เด็กกำพร้า #สถานรับเลี้ยงเด็กกำพร้า #ทำบุญ
#
มูลนิธิเพื่อรัก
#ตรวจเลือด HIV เอดส์ #ตรวจเอดส์
#
มูลนิธิเอ็มพลัส
#HIV/AIDS #โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ #PrEP ยาต้านก่อนเสี่ยง
#
มูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก
#มูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก
#
มูลนิธิไทยรักษ์ป่า
#มูลนิธิไทยรักษ์ป่า
#
ศูนย์พัฒนาการจัดการสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์
#บ้านพักคนชรา #สวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ #บ้านธรรมปกรณ์
#
สถานีกาชาดที่ 3 (คลินิคนิรนาม)
#คลินิกนิรนาม #เอชไอวี #เอดส์