ปตท.(สาขา ม.เชียงใหม่)

#เติมน้ำมัน #เติมลม #ปั๊มน้ำมัน

ปตท. (สาขาแอร์พอร์ต)

#เติมน้ำมัน #เติมลม #ปั๊มน้ำมัน

ปั๊ม ปตท. (ช้างเผือก)

#เติมน้ำมัน #เติมลม #ปั๊มน้ำมัน

ปตท. (หลังม.พายัพ)

#เติมน้ำมัน #เติมลม #ปั๊มน้ำมัน

ปั๊มน้ำมันพีที (เชียงใหม่-หางดง)

#เติมลม #เติมน้ำมัน #เติมลม

ปตท.สุขุมเซอร์วิส (สาขาฟ้าฮ่าม)

#เติมน้ำมัน #เติมลม #ปั๊มน้ำมันปตท

ปตท (สาขาหายยา) [ซุปเปอร์ไฮเวย์มหิดล]

#เติมน้ำมัน #เติมลม #ปั๊มน้ำมัน

ปตท. (ภัทรนันท์ปิโตรเรียม แม่เหียะ)

#เติมน้ำมัน #เติมลม #ปั๊มน้ำมัน

ปตท (ปัญญามอเตอร์ส) [หนองหอย]

#เติมน้ำมัน #เติมลม #ปั๊มน้ำมัน

ปตท (สวัสดิการ กองบิน41)

#เติมน้ำมัน #เติมลม #ปั๊มน้ำมัน

ปั๊มเชลล์ (ราชพฤกษ์ )

#เติมลม #เติมน้ำมัน #เติมลม

ปั๊มบางจาก (เชียงใหม่-หางดง )

#เติมน้ำมัน #เติมลม #ปั๊มน้ำมัน

เอสโซ่ (สาขาโชตนา บจก.ศรีทองโชตนา)

#เติมน้ำมัน #เติมลม #ปั๊มน้ำมัน

ปั๊มเชลล์ (ทองธนพร เชียงใหม่-หางดง)

#เติมลม #เติมน้ำมัน #เติมลม

ปั๊มน้ำมัน พีที [หนองหอย]

#เติมน้ำมัน #เติมลม #ปั๊มน้ำมัน

ปั๊ม ปตท. (เชียงใหม่-สันกำแพง)

#เติมลม #เติมน้ำมัน #ซุปเปอร์มาเก็ต

ปตท (เชียงใหม่ลักษณพงษ์) [กาดเมืองใหม่]

#เติมน้ำมัน #เติมลม #ปั๊มน้ำมัน

ปั๊มน้ำมันพีที ปิโตเลียม (ถนน เชียงใหม่-พร้าว)

#เติมน้ำมัน #เติมลม #ปั๊มน้ำมัน

ปตท (สาขาสุเทพ)

#เติมน้ำมัน #เติมลม #ปั๊มน้ำมัน

ปั๊มบางจาก (แม่เหียะ)

#เติมน้ำมัน #เติมลม #ปั๊มน้ำมัน

ปตท. (เชียงใหม่หางดง)

#เติมน้ำมัน #เติมลม #ปั๊มน้ำมัน

ปตท. (ระมิงค์ออยล์)

#เติมน้ำมัน #เติมลม #ปั๊มน้ำมัน

เอสโซ่ (หจก.ก่อเกิดทรัพย์ 11 ) [เจริญเมือง]

#เติมน้ำมัน #เติมลม #ปั๊มน้ำมัน

ปั๊มเชลล์ (ทองธนาพร เจริญเมือง)

#เติมลม #เติมน้ำมัน #เติมลม

เอสโซ่ [เชียงใหม่-ลำพูน หนองหอย]

#เติมน้ำมัน #เติมลม #ปั๊มน้ำมัน

เอสโซ่ - ซัสโก้ (สาขา วัดเจ็ดยอด )

#เติมลม #เติมน้ำมัน #เติมลม

ปั๊มบางจาก (ซุปเปอร์ไฮเวย์ มหิดล)

#เติมลม #เติมน้ำมัน #เติมลม

คาลเท็กซ์ (ถนน มหิดล) Caltex

#เติมน้ำมัน #เติมลม #ปั๊มน้ำมัน

ปั๊มบางจาก (บจก.เชียงใหม่ ออยล์)

#เติมน้ำมัน #เติมลม #ปั๊มน้ำมัน

ปั๊มหลอด

#น้ำมัน91 #น้ำมัน95 #ปั๊มเติมน้ำมันมอเตอร์ไซค์

ปั๊มบางจาก (เจริญเมือง) [ปั๊มบริการตนเอง]

#เติมลม #เติมน้ำมัน #เติมลม

ปตท. (เชียงใหม่ลักษณพงษ์) [สาขาม.พายัพ]

#เติมน้ำมัน #เติมลม #ปั๊มน้ำมัน

ปั๊มบางจาก (แยกแอร์พอร์ต)

#เติมลม #เติมน้ำมัน #เติมลม

ปตท. (มหิดล 2)

#เติมน้ำมัน #เติมลม #ปั๊มน้ำมัน

บางจาก (ราชเชียงแสน) [ปั๊มน้ำมันเติมเอง]

#เติมน้ำมัน #เติมลม #ปั๊มน้ำมันปั๊มบางจาก

พีที (ซุปเปอร์ไฮเวย์) โอลิมปัส ออยล์

#แอลพีจี #แก๊ส #แก๊สรถยนต์

ปตท [เชียงใหม่-ลำปาง]

#เติมน้ำมัน #เติมลม #ปั๊มน้ำมัน

ปั๊มบางจาก (ซุปเปอร์ไฮเวย์ )

#เติมลม #เติมน้ำมัน #เติมลม

พีที (เชียงใหม่-หางดง)

#เติมลม #เติมน้ำมัน #เติมลม

ปั๊มบางจาก (พายัพ บจ.ธนะภิวัฒน์ ปิโตรเลียม)

#เติมน้ำมัน #เติมลม #ปั๊มน้ำมัน

ปั๊มเชลล์ (นัฐพิพัฒน์ ห้วยแก้ว)

#เติมลม #เติมน้ำมัน #เติมลม

ปั๊ม เชลล์ (แก้วนวรัฐ)

#เติมลม #เติมน้ำมัน #เติมลม

ปตท (เชียงใหม่-แม่โจ้)

#เติมน้ำมัน #เติมลม #ปั๊มน้ำมัน

เอสโซ่ (คชสาร) ESSO

#เติมลม #เติมน้ำมัน #เติมลม

เอสโซ่ (หจก.ก่อเกิดทรัพย์ 11 ) [สันทราย]

#เติมน้ำมัน #เติมลม #ปั๊มน้ำมัน

ปั๊มน้ำมันพีที (แม่ริม)

#เติมลม #เติมน้ำมัน #เติมลม

ปั๊มเชลล์ (พรประวิทย์ มงฟอร์ต มหิดล)

#เติมลม #เติมน้ำมัน #เติมลม

เอสโซ่ [ถนน ท้ายวัง]

#เติมน้ำมัน #เติมลม #ปั๊มน้ำมัน

ปตท. (แม่เหียะ วงแหวนรอบกลาง)

#เติมน้ำมัน #เติมลม #ปั๊มน้ำมัน

เอสโซ่ (ศรีทองโชตนา) [ซุปเปอร์ไฮเวย์]

#เติมน้ำมัน #เติมลม #ปั๊มน้ำมัน

เอสโซ่ (หายยา)

#เติมน้ำมัน #เติมลม #ปั๊มน้ำมัน

เอสโซ่ (โชตนา บจก.ไทเกอร์ - แม่ริม)

#เติมน้ำมัน #เติมลม #ปั๊มน้ำมัน

  เอสโซ่ (เชียงใหม่หางดง )

#เติมน้ำมัน #เติมลม #ปั๊มน้ำมัน

  ปั๊มหลอด

#ปั๊มหลอด #เติมน้ำมัน #ปั๊มขนาดเล็ก

ปั๊มหลอด (91/95/ดีเซล/เบนซิน) [ป่าข่อยใต้]

#เติมน้ำมัน #ปั๊มน้ำมัน #ปั๊มหลอด

ปั๊มเล็กๆ 91 95 ดีเซล

#ปั๊มน้ำมัน #95 #91