#
ปตท.(สาขา ม.เชียงใหม่)
#เติมน้ำมัน #เติมลม #ปั๊มน้ำมัน
#
ปั๊ม ปตท. (ช้างเผือก)
#เติมน้ำมัน #เติมลม #ปั๊มน้ำมัน
#
ปตท. (สาขาแอร์พอร์ต)
#เติมน้ำมัน #เติมลม #ปั๊มน้ำมัน
#
ปตท. (หลังม.พายัพ)
#เติมน้ำมัน #เติมลม #ปั๊มน้ำมัน
#
ปั๊มน้ำมันพีที (เชียงใหม่-หางดง)
#เติมลม #เติมน้ำมัน #เติมลม
#
ปตท.สุขุมเซอร์วิส (สาขาฟ้าฮ่าม)
#เติมน้ำมัน #เติมลม #ปั๊มน้ำมันปตท
#
ปตท. (ภัทรนันท์ปิโตรเรียม แม่เหียะ)
#เติมน้ำมัน #เติมลม #ปั๊มน้ำมัน
#
เอสโซ่ (เชียงใหม่-หางดง )
#เติมน้ำมัน #เติมลม #ปั๊มน้ำมัน
#
ปตท (สาขาหายยา) [ซุปเปอร์ไฮเวย์มหิดล]
#เติมน้ำมัน #เติมลม #ปั๊มน้ำมัน
#
ปั๊มเชลล์ (ราชพฤกษ์ )
#เติมลม #เติมน้ำมัน #เติมลม
#
ปตท (ปัญญามอเตอร์ส) [หนองหอย]
#เติมน้ำมัน #เติมลม #ปั๊มน้ำมัน
#
ปั๊มเชลล์ (ทองธนพร เชียงใหม่-หางดง)
#เติมลม #เติมน้ำมัน #เติมลม
#
ปตท (สวัสดิการ กองบิน41)
#เติมน้ำมัน #เติมลม #ปั๊มน้ำมัน
#
เอสโซ่ (สาขาโชตนา บจก.ศรีทองโชตนา)
#เติมน้ำมัน #เติมลม #ปั๊มน้ำมัน
#
คาลเท็กซ์ ( สาขาสตาร์ โปรเจค-ฟ้าฮ่าม)
#เติมลม #เติมน้ำมัน #เติมลม
#
ปั๊ม ปตท. (เชียงใหม่-สันกำแพง)
#เติมลม #เติมน้ำมัน #ซุปเปอร์มาเก็ต
#
ปตท (สาขาสุเทพ)
#เติมน้ำมัน #เติมลม #ปั๊มน้ำมัน
#
ปตท. (เชียงใหม่หางดง)
#เติมน้ำมัน #เติมลม #ปั๊มน้ำมัน
#
ปั๊มน้ำมัน พีที [หนองหอย]
#เติมน้ำมัน #เติมลม #ปั๊มน้ำมัน
#
ปตท (เชียงใหม่ลักษณพงษ์) [กาดเมืองใหม่]
#เติมน้ำมัน #เติมลม #ปั๊มน้ำมัน
#
ปตท. (ระมิงค์ออยล์)
#เติมน้ำมัน #เติมลม #ปั๊มน้ำมัน
#
ปั๊มเชลล์ (ทองธนาพร เจริญเมือง)
#เติมลม #เติมน้ำมัน #เติมลม
#
เอสโซ่ (หจก.ก่อเกิดทรัพย์ 11 ) [เจริญเมือง]
#เติมน้ำมัน #เติมลม #ปั๊มน้ำมัน
#
ปั๊มบางจาก (แม่เหียะ)
#เติมน้ำมัน #เติมลม #ปั๊มน้ำมัน
#
เอสโซ่ [เชียงใหม่-ลำพูน หนองหอย]
#เติมน้ำมัน #เติมลม #ปั๊มน้ำมัน
#
ปั๊มบางจาก (ซุปเปอร์ไฮเวย์ มหิดล)
#เติมลม #เติมน้ำมัน #เติมลม
#
เอสโซ่ - ซัสโก้ (สาขา วัดเจ็ดยอด )
#เติมลม #เติมน้ำมัน #เติมลม
#
ปตท. (มหิดล 2)
#เติมน้ำมัน #เติมลม #ปั๊มน้ำมัน
#
เอสโซ่(มหิดล)
#เติมน้ำมัน #เติมลม #ปั๊มน้ำมัน
#
ปั๊มบางจาก (แยกแอร์พอร์ต)
#เติมลม #เติมน้ำมัน #เติมลม
#
ปตท. (เชียงใหม่ลักษณพงษ์) [สาขาม.พายัพ]
#เติมน้ำมัน #เติมลม #ปั๊มน้ำมัน
#
ปั๊มหลอด
#น้ำมัน91 #น้ำมัน95 #ปั๊มเติมน้ำมันมอเตอร์ไซค์
#
ปั๊มบางจาก (ซุปเปอร์ไฮเวย์ )
#เติมลม #เติมน้ำมัน #เติมลม
#
พีที (ซุปเปอร์ไฮเวย์) โอลิมปัส ออยล์
#แอลพีจี #แก๊ส #แก๊สรถยนต์
#
ปตท [เชียงใหม่-ลำปาง]
#เติมน้ำมัน #เติมลม #ปั๊มน้ำมัน
#
บางจาก (ราชเชียงแสน) [ปั๊มน้ำมันเติมเอง]
#เติมน้ำมัน #เติมลม #ปั๊มน้ำมันปั๊มบางจาก
#
พีที (เชียงใหม่-หางดง)
#เติมลม #เติมน้ำมัน #เติมลม
#
ปตท (เชียงใหม่-แม่โจ้)
#เติมน้ำมัน #เติมลม #ปั๊มน้ำมัน
#
ปั๊มเชลล์ (นัฐพิพัฒน์ ห้วยแก้ว)
#เติมลม #เติมน้ำมัน #เติมลม
#
ปั๊ม เชลล์ (แก้วนวรัฐ)
#เติมลม #เติมน้ำมัน #เติมลม
#
เอสโซ่ (คชสาร)
#เติมลม #เติมน้ำมัน #เติมลม
#
ปั๊มเชลล์ (พรประวิทย์ มงฟอร์ต มหิดล)
#เติมลม #เติมน้ำมัน #เติมลม
#
ปั๊มน้ำมันพีที (แม่ริม)
#เติมลม #เติมน้ำมัน #เติมลม
#
เอสโซ่ (หจก.ก่อเกิดทรัพย์ 11 ) [สันทราย]
#เติมน้ำมัน #เติมลม #ปั๊มน้ำมัน
#
ปั๊มบางจาก (พายัพ บจ.ธนะภิวัฒน์ ปิโตรเลียม)
#เติมน้ำมัน #เติมลม #ปั๊มน้ำมัน
#
ปั๊มบางจาก (บจก.เชียงใหม่ ออยล์)
#เติมน้ำมัน #เติมลม #ปั๊มน้ำมัน
#
เอสโซ่ [ถนน ท้ายวัง]
#เติมน้ำมัน #เติมลม #ปั๊มน้ำมัน
#
เอสโซ่ (ศรีทองโชตนา) [ซุปเปอร์ไฮเวย์]
#เติมน้ำมัน #เติมลม #ปั๊มน้ำมัน
#
เอสโซ่ (หายยา)
#เติมน้ำมัน #เติมลม #ปั๊มน้ำมัน
#
คาลเท็กซ์ (สาขาสตาร์ โปรเจค 2 ) [โชตนา]
#เติมลม #เติมน้ำมัน #เติมลม
#
เอสโซ่ (โชตนา บจก.ไทเกอร์ - แม่ริม)
#เติมน้ำมัน #เติมลม #ปั๊มน้ำมัน
#
ปตท. (แม่เหียะ วงแหวนรอบกลาง)
#เติมน้ำมัน #เติมลม #ปั๊มน้ำมัน
#
  เอสโซ่ (เชียงใหม่หางดง )
#เติมน้ำมัน #เติมลม #ปั๊มน้ำมัน
#
  ปั๊มหลอด
#ปั๊มหลอด #เติมน้ำมัน #ปั๊มขนาดเล็ก
#
ปั๊มหลอด (91/95/ดีเซล/เบนซิน) [ป่าข่อยใต้]
#เติมน้ำมัน #ปั๊มน้ำมัน #ปั๊มหลอด
#
ปั๊มเล็กๆ 91 95 ดีเซล
#ปั๊มน้ำมัน #95 #91