ปั๊มน้ำมันพีที(บ้านห้วยแก้ว แม่กำปอง)

#เติมน้ำมัน #เติมลม #ปั๊มน้ำมัน

ปั๊มบางจาก (แม่ออน )

#เติมน้ำมัน #เติมลม #ปั๊มน้ำมัน

บริการปั๊มน้ำมัน (ดาลัดออยล์)

#เติมน้ำมัน #ปั๊มน้ำมัน #เติมลม

ปั๊มบางจาก (สหกรณ์ โคนมผาตั้ง )

#เติมน้ำมัน #เติมลม #ปั๊มน้ำมัน

ปั๊มหลอด [บ้านแม่ตะไคร้]

#เติมน้ำมัน #ปั๊มน้ำมัน #ปั๊มหลอด

ปั๊มหลอด (บ้านดอนชัย แม่ทา)

#เติมน้ำมัน #ปั๊มน้ำมัน #ปั๊มหลอด