#
หอพักภูไพลิน
#ห้องเช่า #หอพัก #หอพักรายเดือน
#
หอพัก ไอทีพาเลซ
#หอพัก #หอพักหลังมช
#
หอพักอุ่นแสง (สันติธรรม)
#หอพัก #รายวัน #รายเดือน
#
หอพัก อิงภู หลังมช.
#หอพักหลังมช #หอพัก #ที่พักรายเดือน
#
หอพัก แอสไปร์
#ห้องเช่า #ห้องพักรายเดือน #หอพักรายเดือน
#
บ้านธนะสาร
#ห้องเช่า #หอพัก #หอพักรายเดือน
#
หอพักเฌอแตมป์
#ห้องเช่า #หอพัก #หอพักรายเดือน
#
เฌอแตม แมนชั่น
#ห้องเช่า #หอพัก #หอพักรายเดือน
#
บ้านพักป้ามาลี
#ห้องเช่า #หอพัก #หอพักรายเดือน
#
หอพัก อินเตอร์ เพลส
#หอพัก #ห้องพักรายเดือน #ที่พักรายเดือน
#
หอพัก บ้านเต็มจิต
#ห้องเช่า #หอพัก #หอพักรายเดือน
#
หอพักพงค์พร
#หอพัก #ห้องพักรายเดือน #หอพักรายเดือน
#
ภมร เฮ้าส์
#ห้องเช่า #หอพัก #หอพักรายเดือน
#
บ้านริมมอ
#ห้องเช่า #หอพัก #หอพักรายเดือน
#
หอพักสุขสเปซ
#ห้องเช่า #หอพัก #หอพักรายเดือน
#
หอพักสตรี อุดมผล
#ห้องเช่า #หอพัก #หอพักรายเดือน
#
หอพักแจ่งหัวริน (ศธภ.๑๕)
#หอพักแจ่งหัวริน #สำนักการศึกษาธิการภาค #๑
#
หอพักในกำกับสวนดอก มช
#ห้องพักนักศึกษา #ห้องพักนักศึกษามช #หอพักมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
#
หอพักสายทิพย์
#ห้องเช่า #หอพัก #หอพักรายเดือน
#
หอพักมาริษา
#ห้องเช่า #หอพัก #หอพักรายเดือน
#
หอพักชื่นมงคล ก๋างโต้ง
#หอพัก #ห้องเช่า #ห้องพัก
#
หอพักพร
#ห้องเช่า #หอพัก #หอพักรายเดือน
#
หอพักลานนาพะเยา
#ห้องเช่า #หอพัก #หอพักรายเดือน
#
J.C. เจ.ซี. โฮม หอพักหญิง
#ห้องเช่า #หอพัก #หอพักรายเดือน
#
หอพักเรือนแก้ว
#หอพัก #ที่พัก #ห้องพัก
#
ปรีชาเพลส หอพักสันติภาพ
#ห้องเช่า #หอพัก #หอพักรายเดือน
#
หอพักหญิง บ้านบูรณะพิมพ์
#หอพักหญิง #หอพักสตรี
#
หอพักหญิง จันพินิจ
#หอพักหญิง #หอพักสตรี #ห้องพักรายเดือน
#
หอพักสตรี ตวงทิพย์
#หอพักหญิง #หอหญิง #หอสตรี
#
หอพัก คุ้มฟ้าคุ้มฝน
#ห้องเช่า #หอพัก #หอพักรายเดือน
#
บ้านคุณยาย
#หอพัก #ห้องพักรายวัน
#
หอพักสุกัณทา
#ห้องเช่า #หอพัก #หอพักรายเดือน
#
เจ็ดยอด คอนเนอร์
#หอพัก #ห้องพักรายเดือน
#
หอพักเดือนเพ็ญ
#ห้องเช่า #หอพัก #หอพักรายเดือน
#
หอพักอุ่นแสง (สนามกีฬา)
#ห้องเช่า #หอพัก #หอพักรายเดือน
#
หอพักสุขเกษม
#ห้องเช่า #หอพัก #หอพักรายเดือน
#
หอพักใจดี
#หอพักใจดี
#
หอพัก เทวฤทธิ์
#ห้องเช่า #หอพัก #หอพักรายเดือน
#
หอพักทวีสุข
#ห้องเช่า #หอพัก #หอพักรายเดือน
#
หอพักบ้านวิลาวัลย์
#ห้องเช่า #หอพัก #หอพักรายเดือน
#
ราชาเพลส
#ห้องเช่า #หอพัก #หอพักรายเดือน
#
ภัททิยาคอร์ท (หอพักภัททิยา)
#ห้องเช่า #หอพัก #หอพักรายเดือน
#
บีเฮ้าส์
#ห้องเช่า #หอพัก #หอพักรายเดือน
#
บ้านกิ่งไผ่
#รายวัน #รายเดือน
#
หอพัก เอ.พี
#ห้องเช่า #หอพัก #หอพักรายเดือน
#
หอพัก เวียงบัว
#ห้องเช่า #หอพัก #หอพักรายเดือน
#
ทองพูน 2
#ที่พัก #ห้องพัก #ห้องรายเดือน
#
หอพัก บ้านอรรินทร์
#ห้องเช่า #หอพัก #หอพักรายเดือน
#
หอพักหญิง บ้านต้นทองกวาว
#หอพักหญิง #ห้องเช่า #หอพัก
#
หอพักปราณี
#ห้องพัก #ห้องเช่า #หอพักรายเดือน
#
พี &พี เฮ้าส์
#ห้องเช่า #หอพัก #หอพักรายเดือน
#
หอพักวังหลวง ดอนจั่น
#ห้องพักรายเดือน #หอพัก
#
หอพักมีตะวัน
#ห้องเช่า #หอพัก #หอพักรายเดือน
#
หอพักสตรี เอ็น.ที. คอร์ท
#หอพักสตรี #หอพักหญิง
#
หอพักลานนาพะเยา 6
#ห้องเช่า #หอพัก #หอพักรายเดือน
#
แม่ปิงเพลส
#ห้องเช่า #หอพัก #หอพักรายเดือน