มูลนิธิเชียงใหม่สามัคคีการกุศล

#บริจาคโลงศพ #บริจาคเงิน #สงเคราะห์ผู้ยากไร้

เจ้าแม่กวนอิม สถานธรรม ไท่หลินฝอเอวี้ยน

#พระโพธิสัตว์กวนอิม #ศาลเจ้าแม่กวนอิม

วัดป่าแพ่ง

#วัดป่าแพ่ง

สุสานหายยา

#ป่าช้า #สุสาน #ฌาปนกิจสถาน

คริสตจักรที่ 1 เชียงใหม่

#โบสถ์คริสเตียน #คริสตจักร #สหกิจคริสเตียน

สุสานสันกู่เหล็ก

#ป่าช้า #สุสาน #ฌาปนกิจสถาน

ฌาปนกิจสถานวัดป่าแพ่ง

#ป่าช้า #สุสาน #ฌาปนกิจสถาน

สุสานช้างเผือก (สันติธรรม)

#ป่าช้า #สุสาน #ฌาปนกิจสถาน

วัดเทพมณเฑียร [ฮินดู] วัดแขก

#วัดแขก #ฮินดู #วัดฮินดู

วัดดอนจั่น

#สถานสงเคราะห์เด็กกำพร้า #วัด

สุสานจีนข่วงสิงห์

#สุสานจีน #ป่าช้า #สุสาน

  พิฆเนศวรเทวาลัย (เทวาลัยหลัก)

#พระพิฆเนศ #พระพิฆเนศ #บูชาพระพิฆเนศ

คริสตจักรจีนเชียงใหม่ (ฟ้าฮ่าม)

#โบสถ์คริสเตียน #คริสตจักร #สหกิจคริสเตียน

สุสานช้างคลาน

#ป่าช้า #สุสาน #ฌาปนกิจสถาน

สุสานบ้านเด่น

#ป่าช้า #สุสาน #ฌาปนกิจสถาน

ศาลเจ้าแม่ทับทิม

#ศาลเจ้าแม่ทับทิม

วัดแม่หยวก

#วัด #ทำบุญ #เผาศพสัตว์เลี้ยง

ศาลพระพิฆเนศ (อาเขตเชียงใหม่)

#ศาลพระพิฆเนศ #พระพิฆเนศ #บูชาศาลพระพิฆเนศ

ศาลเจ้าพ่อกวนอู (บู๊เบี้ย)

#ศาลกวนอู #ศาลเจ้า #เทพจีน

สุสาน-กุโบร์ มุสลิม (บ้านฮ่อ)แสงตะวัน ช้างคลาน

#สุสานกุโบร์ #สุสานมุสลิม #สุสานสันติธรรม

มัสยิด เฮดายาตุ้ลอิสลาม(บ้านฮ่อ)

#มัสยิด #มัสยิดบ้านฮ่อ

มัสยิดช้างคลาน ( มัสยิดอัลยาเมี๊ยะ)

#มัสยิดช้างคลาน #สุเหร่าช้างคลาน

สุสานคริสเตียน คริสตจักรประทีป

#ป่าช้า #สุสาน #ฌาปนกิจสถาน

ฌาปนกิจสถาน หมู่ 4 บ้านเกาะกลาง

#ป่าช้า #สุสาน #ฌาปนกิจสถาน

คริสตจักรพระพรเชียงใหม่

#โบสถ์คริสเตียน #คริสตจักร #สหกิจคริสเตียน

มัสยิดดุร์นุร์ ( มัสยิดช้างเผือก )

#มัสยิดช้างเผือก #สุเหร่าช้างเผือก #สุเหร่าอิสลาม

ศูนย์มิสซังคาทอลิก

#ศูนย์มิสซังคาทอลิก

คริสตจักรของพระคริสต์

#คริสตจักร #โบสถ์

คริสตจักรเวิลด์

#คริสตจักร #โบสถ์

มัสยิดอัตตักวา

#สุเหร่าอัตตักวา #สุเหร่า