#
วัดกุมกาม
#เวียงกุมกาม
#
วัดธาตุขาว
#เวียงกุมกาม
#
วัดธาตุน้อย
#เวียงกุมกาม
#
วัดปูเปี้ย
#เวียงกุมกาม
#
วัดป่าตาล
#เวียงกุมกาม
#
วัดหนานช้าง
#เวียงกุมกาม
#
วัดโบสถ์
#เวียงกุมกาม