สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เชียงใหม่ (ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ)

#พาสปอร์ต #สำนักงานหนังสือเดินทาง #ทำหนังสือเดินทาง

สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ แห่งที่ 2 (แม่เหียะ)

#ทำใบขับขี่ #ทะเบียนรถ #ต่อภาษีรถ

ที่ว่าการอำเภอเมืองเชียงใหม่

#อำเภอ #อำเภอเมือง #อำเภอใหม่

สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ แห่งที่ 1 (หนองหอย)

#เสียภาษีรถยนต์ #เสียภาษีรถมอเตอร์ไซค์ #เลื่อนล้อต่อภาษี

งานบัตรประจำตัวประชาชน สํานักทะเบียนท้องถิ่น (เทศบาลนครเชียงใหม่)

#บัตรประจำตัวประชาชน #เปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อสกุล #บัตรประชาชนหมดอายุ

สำนักงานประกันสังคม

#สปส. #ประกันตน #ประกันสังคม

MRID Express จุดบริการทำบัตรประชาชน (แขวงเม็งราย)

#บัตรประจำตัวประชาชน #เปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อสกุล #บัตรประชาชนหมดอายุ

ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน จังหวัดเชียงใหม่

#พิสูจน์หลักฐาน #ศพฐ. #ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 (ภาคเหนือ) PEA 1

#จ่ายค่าไฟ #ชำระค่าไฟฟ้า #ขอติดตั้งไฟฟ้า

ไปรษณีย์ไทย GCS เชียงใหม่ (เซ็นทรัลแอร์พอร์ต ชั้น 3)

#ไปรษณีย์ #พัสดุธรรมดา #พัสดุลงทะเบียน

สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ( เซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่ )

#สนง.ตรวจคนเข้าเมือง #ต่อวีซ่า #วีซ่าแบบชีวิตบั้นปลาย

เคาน์เตอร์บริการไปรษณีย์( เซ็นทรัล เฟสติวัล เชียงใหม่)

#ไปรษณีย์ #พัสดุธรรมดา #พัสดุลงทะเบียน

ไปรษณีย์ พระสิงห์ [ 50205 ]

#ไปรษณีย์ #พัสดุธรรมดา #พัสดุลงทะเบียน

ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

#ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

สำนักงานเคหะชุมชน (หนองหอย) เชียงใหม่

#การเคหะเชียงใหม่ #สำนักงานการเคหะ

สถานีตำรวจภูธรเชียงใหม่ (กองเมือง)

#รับแจ้งคดีอาญา #แจ้งเอกสารหาย #แจ้งไว้เป็นหลักฐาน

ไปรษณีย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ [ 50202 ]

#ไปรษณีย์ #พัสดุธรรมดา #พัสดุลงทะเบียน

ศูนย์ปฏิบัติการจราจรตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่

#จราจรตำรวจภูธร #จราจรเชียงใหม่ #ตำรวจจราจร

สถานกงสุลใหญ่ สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า

#สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา #สถานทูตพม่า #วีซ่า

สถานกงสุลกิตติมศักดิ์สาธารณรัฐเกาหลี

#หนังสือเดินทาง #วีซ่า #ทำวีซ่า

ไปรษณีย์ แม่เหียะ [50100 ]

#ไปรษณีย์ #พัสดุธรรมดา #พัสดุลงทะเบียน

สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (สนามบินเชียงใหม่ )

#สนง.ตรวจคนเข้าเมือง #ต่อวีซ่า #วีซ่าแบบชีวิตบั้นปลาย

ไปรษณีย์ (ท่าอากาศยานเชียงใหม่) [ 50204 ]

#ไปรษณีย์ #พัสดุธรรมดา #พัสดุลงทะเบียน

กองบังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวน อาชญากรรมทางเทคโนโลยี 4

#รับแจ้งเหตุ #เบาะแส #เรื่องราวร้องทุกข์

ไปรษณีย์ ตลาดคำเที่ยง [ 50304 ]

#ไปรษณีย์ #พัสดุธรรมดา #พัสดุลงทะเบียน

ไปรษณีย์ช้างเผือก [ 50302 ]

#ไปรษณีย์ #พัสดุธรรมดา #พัสดุลงทะเบียน

สถานีตำรวจภูธรแม่ปิง

#สภ.แม่ปิง #สถานีตำรวจภูธรตำบลแม่ปิง #แจ้งความ

สถานีตำรวจภูธรภูพิงค์ราชนิเวศน์

#รับแจ้งคดีอาญา #แจ้งเอกสารหาย #แจ้งไว้เป็นหลักฐาน

สถานกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน

#หนังสือเดินทาง #วีซ่า #ทำวีซ่า

สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ฝรั่งเศส

#หนังสือเดินทาง #วีซ่า #ทำวีซ่า

สถานกงสุลกิตติมศักดิ์สวิชเซอร์แลนด์

#สถานกงสุลสวิสเซอร์แลนด์ #หนังสือเดินทาง #วีซ่า

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเชียงใหม่

#การท่องเที่ยวเชียงใหม่ #ท่องเที่ยวเชียงใหม่ #ศูนย์ท่องเที่ยว

ไปรษณีย์ไทย (สาขาเมญ่าช้อปปิ้งมอลล์)

#ไปรษณีย์ #พัสดุธรรมดา #พัสดุลงทะเบียน

สถานกงสุลกิตติมศักดิ์สหราชอาณาจักร

#หนังสือเดินทาง #วีซ่า #ทำวีซ่า

สถานีตำรวจภูธรช้างเผือก

#รับแจ้งคดีอาญา #แจ้งเอกสารหาย #แจ้งไว้เป็นหลักฐาน

สถานีหน่วยกู้ภัยพิเศษเทศบาลนครเชียงใหม่

#ดับเพลิง #ไฟไหม้ #หน่วยดับเพลิง

สถานีตำรวจทางหลวง 4 กำกับการ 5

#รับแจ้งเหตุเบื้องต้น #รถเสีย #ทางหลวง

สถานีดับเพลิงเทศบาลนครเชียงใหม่ (นครพิงค์)

#ดับเพลิง #ไฟไหม้ #หน่วยดับเพลิง

สถานกงสุลกิตติมศักดิ์อิตาลี

#หนังสือเดินทาง #วีซ่า #ทำวีซ่า

สถานกงสุลกิตติมศักดิ์แคนาดา

#หนังสือเดินทาง #วีซ่า #ทำวีซ่า

หน่วยบริการประชาชน (ตู้ยามแม่เหียะ)

#รับแจ้งเอกสารหาย #ไกล่เกลี่ยคดีความ #ปรึกษาข้อกฏหมาย

สถานีดับเพลิง เทศบาลตำบลสุเทพ

#ดับเพลิง #ไฟไหม้ #หน่วยดับเพลิง

สถานีดับเพลิงประตูเชียงใหม่

#ดับเพลิง #ไฟไหม้ #หน่วยดับเพลิง

สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่

#หนังสือเดินทาง #วีซ่า #ทำวีซ่า

สถานีดับเพลิงช้างเผือก ศรีวิชัย (เอราวัณ)

#ดับเพลิง #ไฟไหม้ #หน่วยดับเพลิง

สถานีดับเพลิงสันป่าข่อย (อินทนนท์)

#ดับเพลิง #ไฟไหม้ #หน่วยดับเพลิง

สถานีดับเพลิงป่าตัน

#ดับเพลิง #ไฟไหม้ #หน่วยดับเพลิง

สถานีดับเพลิงบ้านเด่น

#ดับเพลิง #ไฟไหม้ #หน่วยดับเพลิง

สถานีดับเพลิง เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม อปพร.

#ดับเพลิง #ไฟไหม้ #หน่วยดับเพลิง