สถานกงสุลกิตติมศักดิ์สวิชเซอร์แลนด์
  • WWW : thaiembassy.ch
  • FACEBOOK : ThaiEmbBern
  • Zentrale chiangmai@honrep.ch
  • affaires consulaires ban.vertretung@eda.admin.ch
  • visa ban.visa@eda.admin.ch

เทรนด์
พฤษภาคม 2024

กิจกรรมในเชียงใหม่