#
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร (สาขาเชียงใหม่)
#เอทีเอ็ม #เอทีเอ็ม #เกียรตินาคิน
#
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร (สาขาเซ็นทรัลเฟสติวัล)
#เอทีเอ็ม #เอทีเอ็ม #เกียรตินาคิน
#
ธนาคาร เอสเอ็มอี
#เอสเอ็มอี #ธนาคาร #เอสเอ็มอี
#
เอทีเอ็ม อิออน (บิ๊กซีดอนจั่น)
#เอทีเอ็มอิออน #ATMอิออน
#
ธนาคารแห่งประเทศจีน
#เงินฝาก #สินเชื่อ #เงินโอน
#
ATM ไอซีบีซี (นิมมาน)
#เอทีเอ็ม #เอทีเอ็ม #ไอซีบีซี
#
ATM ไอซีบีซี (เมญ่า)
#เอทีเอ็ม #เอทีเอ็ม #ไอซีบีซี
#
  ATM ไอซีบีซี (คลังยา)
#เอทีเอ็ม #เอทีเอ็ม #ไอซีบีซี
#
ATM ไอซีบีซี (พระสิงห์)
#เอทีเอ็ม #เอทีเอ็ม #ไอซีบีซี
#
  ATM ไอซีบีซี
#เอทีเอ็ม #เอทีเอ็ม #ไอซีบีซี
#
  ATM ไอซีบีซี
#เอทีเอ็ม #เอทีเอ็ม #ไอซีบีซี