#
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธอส. ( สาขา เชียงใหม่)
#ธนาคารอาคารสงเคราะห์ #เอทีเอ็ม #เอทีเอ็ม
#
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธอส. (สาขา สุเทพ)
#ธนาคารอาคารสงเคราะห์ #เอทีเอ็ม #เอทีเอ็ม
#
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร (สาขาเชียงใหม่)
#เอทีเอ็ม #เอทีเอ็ม #เกียรตินาคิน
#
ธนาคาร ไอซีบีซี(ไทย) สาขาเชียงใหม่
#ธนาคาร #เอทีเอ็ม #เอทีเอ็ม
#
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร (สาขาเซ็นทรัลเฟสติวัล)
#เอทีเอ็ม #เอทีเอ็ม #เกียรตินาคิน
#
ธนาคารแห่งประเทศจีน
#เงินฝาก #สินเชื่อ #เงินโอน
#
ATM ไอซีบีซี (เมญ่า)
#เอทีเอ็ม #เอทีเอ็ม #ไอซีบีซี
#
ATM ICBC ไอซีบีซี (นิมมาน)
#เอทีเอ็ม #เอทีเอ็ม #ไอซีบีซี
#
ATM ICBC ไอซีบีซี (สนามบินเชียงใหม่)
#เอทีเอ็ม #เอทีเอ็ม #ไอซีบีซี
#
ATM ICBC ไอซีบีซี (พระสิงห์)
#เอทีเอ็ม #เอทีเอ็ม #ไอซีบีซี
#
ATM ICBC ไอซีบีซี (ด้านหน้า 7 ลอยเคราะห์ 3)
#เอทีเอ็ม #เอทีเอ็ม #ไอซีบีซี