#
คลินิกทันตกรรมพิเศษ (คณะทันตแพทยศาสตร์ )
#คลินิกทันตกรรมพิเศษ #คณะทันตแพทยศาสตร์ #งานรักษาคลองรากฟัน
#
หอพักในกำกับ 1 (หอสีชมพู)
#หอพักในกำกับ #หอสีชมพู
#
หอพักในกำกับ 3 (หอแม่เหียะ)
#หอพักมช #หอพักมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
#
ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
#ศูนย์หนังสือ #ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
#
หอพักในกำกับสวนดอก มช
#ห้องพักนักศึกษา #ห้องพักนักศึกษามช #หอพักมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
#
สำนักทะเบียนและประเมินผล
#ทะเบียนและประเมินผล
#
หอพักนักศึกษาแพทย์ 7
#หอพักนักศึกษา
#
หอพักหญิง อาคาร 8 (เฮือนดอกแก้ว)
#เฮือนดอกแก้ว #หอพักหญิง
#
งานรักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
#ยามมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ #ป้อมยาม #ยามมช.
#
ศูนย์ปฏิบัติการเภสัชชุมชน( คณะเภสัชศาสตร์ สาขาใหญ่ (ถนนสุเทพ))
#ขายยาคณะเภสัช #ร้านยาคณะเภสัชฯ #ให้คำปรึกษาใช้ยา
#
ศูนย์ถ่ายเอกสาร(ข้างโรงอาหาร)
#ถ่ายเอกสาร #เข้าเล่ม #ปริ้นสี-ขาวดำ
#
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
#หอสมุดมช #หอสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ #ศูนย์สารสนเทศ
#
หอประชุม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
#หอประชุม #มช #หอประชุม
#
สำนักงานหอพักนักศึกษา
#หอพักนักศึกษา #สำนักงานหอพักนักศึกษา
#
หอพัก 40 ปี
#หอพัก #40 #ปี
#
สนามวอลเลย์บอล
#วอลเลย์บอล
#
หอพักหญิง 6 (เฮือนเอื้องผึ้ง)
#หอพักหญิง #เฮือนเอื้องผึ้ง
#
หอพักหญิง 1 (เฮือนพวงแสด)
#เฮือนพวงแสด #หอพักหญิง
#
คณะมนุษยศาสตร์
#มนุษยศาสตร์
#
อาคารฟิสิกส์ พีบี 1
#อาคารฟิสิกส์ #pb1
#
คณะมนุษยศาสตร์ ตึก HB5
#คณะมนุษยศาสตร์
#
อาคารหอพักพยาบาล คณะแพทย์ศาสตร์
#หอพักพยาบาล #หอพักนักศึกษาในกำกับ #คณะพยาบาลศาสตร์
#
วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล
#วิทยาลัยนานาชาติ #วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล
#
อาคารพลศึกษา ม.ช.
#อาคารพลศึกษา
#
ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว
#เวชศาสตร์ครอบครัว
#
หน่วยสาธิตการสร้างสุขภาพเด็กเล็ก
#สร้างเสริมสุขภาพเด็กเล็ก #คณะพยาบาลศาสตร์
#
หอพักพยาบาล 3
#หอพักพยาบาล #หอพักนักศึกษาในกำกับ #คณะพยาบาลศาสตร์
#
หมู่บ้านไผ่ล้อม
#หมู่บ้านไผ่ล้อม
#
หอพักนักศึกษาในกำกับ (พยาบาล)
#หอพักพยาบาล #หอพักนักศึกษาในกำกับ #คณะพยาบาลศาสตร์
#
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
#คณะอุตสาหกรรมเกษตร #เกษตรมช #สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร
#
คลินิกรักสุขภาพ มช.
#คลินิกรักสุขภาพ #คลินิกมช
#
ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์
#ภาควิชาฟิสิกส์ #วัสดุศาสตร์
#
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
#วิทยาการคอมพิวเตอร์
#
สนามรักบี้ฟุตบอล (มช. ด้านหน้า)
#รักบี้ฟุตบอล #สนามรักบี้
#
อาคารภาควิชาชีววิทยา
#วิทยาศาสตร์ #ชีววิทยา
#
คณะพยาบาลศาสตร์
#พยาบาลศาสตร์ #พยาบาล
#
คณะวิทยาศาสตร์ (SCB2)
#วิทยาศาสตร์ #คณะวิทยาศาสตร์ #scb2
#
โรงอาหาร อมช.
#ข้าวราดแกง #ข้าวมันไก่ทอด #ผลไม้
#
ร้านยาสร้างเสริมสุขภาพ (สาขาไผ่ล้อม มช.)
#ร้านยาสร้างเสริมสุขภาพ #ร้านยามช #ร้านยาไผ่ล้อม
#
คณะบริหารธุรกิจ
#คณะบริหารธุรกิจ
#
ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู
#เวชศาสตร์ฟื้นฟู
#
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ
#สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ