ศูนย์สุขภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (คลินิกไผ่ล้อม)
ศูนย์สุขภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (คลินิกไผ่ล้อม)
#ศูนย์สุขภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ #คลินิคไผ่ล้อม #คลินิกตรวจโรคทั่วไปนักศึกษามช
คลินิกทันตกรรมพิเศษ (คณะทันตแพทยศาสตร์ )
คลินิกทันตกรรมพิเศษ (คณะทันตแพทยศาสตร์ )
#คลินิกทันตกรรมพิเศษ #คณะทันตแพทยศาสตร์ #งานรักษาคลองรากฟัน
คณะมนุษยศาสตร์ ตึก HB5
คณะมนุษยศาสตร์ ตึก HB5
#คณะมนุษยศาสตร์
หอพักนักศึกษาหญิง 5 (เฮือนพวงคราม) @มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หอพักนักศึกษาหญิง 5 (เฮือนพวงคราม) @มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
#หอพักหญิงมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ #หอพักหญิงมช #หอพักหญิงของมช
ศูนย์บริการ เอ็ม อาร์ ไอ คณะเทคนิคการแพทย์
ศูนย์บริการ เอ็ม อาร์ ไอ คณะเทคนิคการแพทย์
#เอ็มอาร์ไอ #คณะเทคนิคการแพทย์ #คลินิกเทคนิคการแพทย์
ศูนย์ปฏิบัติการเภสัชชุมชน(  คณะเภสัชศาสตร์  สาขาใหญ่ (ถนนสุเทพ))
ศูนย์ปฏิบัติการเภสัชชุมชน( คณะเภสัชศาสตร์ สาขาใหญ่ (ถนนสุเทพ))
#ขายยาคณะเภสัช #ร้านยาคณะเภสัชฯ #ให้คำปรึกษาใช้ยา
หอพักในกำกับ 3 (หอแม่เหียะ)
หอพักในกำกับ 3 (หอแม่เหียะ)
#หอพักมช #หอพักมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
งานรักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
งานรักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
#ยามมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ #ป้อมยาม #ยามมช.
หอพักนักศึกษาหญิง 3 (เฮือนทองกวาว) @มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หอพักนักศึกษาหญิง 3 (เฮือนทองกวาว) @มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
#หอพักหญิงมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ #หอพักหญิงมช #หอพักหญิงของมช
หอพักนักศึกษาหญิง 10 [หอพัก 40 ปี] @มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หอพักนักศึกษาหญิง 10 [หอพัก 40 ปี] @มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
#หอพัก40ปี #หอพักมช #หอพักมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หอประชุม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หอประชุม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
#หอประชุม #มช #หอประชุม
หอพักนักศึกษาแพทย์ 7
หอพักนักศึกษาแพทย์ 7
#หอพักนักศึกษาแพทย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ #หอพักนักศึกษาแพทย์มช
ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
#ศูนย์หนังสือ #ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สนามกีฬากลาง (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
สนามกีฬากลาง (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
#สนามกีฬา #วิ่งออกกำลังกาย #สถานที่ออกกำลังกาย
หอพักนักศึกษาหญิง 4 (เฮือนฝ้ายคำ) @มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หอพักนักศึกษาหญิง 4 (เฮือนฝ้ายคำ) @มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
#หอพักหญิง #เฮือนฝ้ายคำ #หอพักหญิงมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หอพักในกำกับสวนดอก มช
หอพักในกำกับสวนดอก มช
#ห้องพักนักศึกษา #ห้องพักนักศึกษามช #หอพักมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ร้านยาสร้างเสริมสุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (สาขาไผ่ล้อม มช.)
ร้านยาสร้างเสริมสุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (สาขาไผ่ล้อม มช.)
#ร้านยาสร้างเสริมสุขภาพ #ร้านยามช #ร้านยาไผ่ล้อม
หอพักนักศึกษาชาย 6 (เฮือนจามจุรี) @มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หอพักนักศึกษาชาย 6 (เฮือนจามจุรี) @มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
#หอพักชายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ #หอพักชายมช #หอพักชายของมช
หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร 8 (เฮือนดอกแก้ว) @มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร 8 (เฮือนดอกแก้ว) @มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
#เฮือนดอกแก้ว #หอพักหญิง #หอพักหญิงมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หอพักนักศึกษาหญิง  2 (เฮือนลีลาวดี) @มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หอพักนักศึกษาหญิง 2 (เฮือนลีลาวดี) @มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
#หอพักหญิง #หอพักหญิงมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ #หอพักหญิงมช
หอพักนักศึกษาหญิง 1 (เฮือนพวงแสด) @มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หอพักนักศึกษาหญิง 1 (เฮือนพวงแสด) @มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
#เฮือนพวงแสด #หอพักหญิงมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ #หอพักหญิงมช
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
#หอสมุดมช #หอสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ #ศูนย์สารสนเทศ
หอพักนักศึกษาชาย 7 (เฮือนชงโค) @มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หอพักนักศึกษาชาย 7 (เฮือนชงโค) @มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
#หอพักชายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ #หอพักชายมช #หอพักชายของมช
อาคารพลศึกษา ม.ช.
อาคารพลศึกษา ม.ช.
#อาคารพลศึกษา
สำนักทะเบียนและประเมินผล
สำนักทะเบียนและประเมินผล
#ทะเบียนและประเมินผล
หอพักนักศึกษาหญิง  6 (เฮือนเอื้องผึ้ง) @มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หอพักนักศึกษาหญิง 6 (เฮือนเอื้องผึ้ง) @มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
#หอพักหญิง #เฮือนเอื้องผึ้ง #หอพักหญิงมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หอพักนักศึกษาชาย 3 (เฮือนซอมพอหลวง) @มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หอพักนักศึกษาชาย 3 (เฮือนซอมพอหลวง) @มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
#หอพักชายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ #หอพักชายมช #หอพักชายของมช
ศาลาอ่างแก้ว
ศาลาอ่างแก้ว
#ศาลาอ่างแก้ว
โรงอาหาร อมช. (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
โรงอาหาร อมช. (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
#ฟู๊ดคอร์ทมช #โรงอาหารมช #โรงอาหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อาคาร 4 คณะสังคมศาสตร์
อาคาร 4 คณะสังคมศาสตร์
#คณะสังคมศาสตร์
หอพักนักศึกษาชาย 1 @มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หอพักนักศึกษาชาย 1 @มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
#หอพักชายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ #หอพักชายมช #หอพักชายของมช
อาคารฟิสิกส์ พีบี 1
อาคารฟิสิกส์ พีบี 1
#อาคารฟิสิกส์ #pb1
หอพักนักศึกษาหญิง 7 (เฮือนบัวระวงส์) @มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หอพักนักศึกษาหญิง 7 (เฮือนบัวระวงส์) @มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
#หอพักหญิงมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ #หอพักหญิงมช #หอพักหญิงของมช
อาคารหอพักพยาบาล คณะแพทย์ศาสตร์
อาคารหอพักพยาบาล คณะแพทย์ศาสตร์
#หอพักพยาบาล #หอพักนักศึกษาในกำกับ #คณะพยาบาลศาสตร์
วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล
วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล
#วิทยาลัยนานาชาติ #วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล
สำนักงานหอพักนักศึกษา
สำนักงานหอพักนักศึกษา
#หอพักนักศึกษา #สำนักงานหอพักนักศึกษา
อาคารฟิสิกส์ พีบี 2
อาคารฟิสิกส์ พีบี 2
#อาคารฟิสิกส์
รถไฟฟ้าขนส่งมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รถไฟฟ้าขนส่งมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
#รถตู้ขนส่งมวลชนมช #สถานีรถไฟฟ้ามช #สถานีรถไฟฟ้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะมนุษยศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์
#มนุษยศาสตร์
ศูนย์บริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ศูนย์บริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
#บริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ #มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อาคารภาควิชาชีววิทยา
อาคารภาควิชาชีววิทยา
#วิทยาศาสตร์ #ชีววิทยา
ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์
ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์
#ภาควิชาฟิสิกส์ #วัสดุศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ (SCB2)
คณะวิทยาศาสตร์ (SCB2)
#วิทยาศาสตร์ #คณะวิทยาศาสตร์ #scb2
หอพักนักศึกษาชาย 4 (เฮือนอินทนิล) @มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หอพักนักศึกษาชาย 4 (เฮือนอินทนิล) @มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
#หอพักชายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ #หอพักชายมช #หอพักชายของมช
สนามรักบี้ฟุตบอล (มช. ด้านหน้า)
สนามรักบี้ฟุตบอล (มช. ด้านหน้า)
#รักบี้ฟุตบอล #สนามรักบี้
สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
#ศูนย์นักศึกษาเก่าสัมพันธ์
หมู่บ้านไผ่ล้อม
หมู่บ้านไผ่ล้อม
#หมู่บ้านไผ่ล้อม
หอพักนักศึกษาชาย  5 (เฮือนกัลปพฤกษ์) @มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หอพักนักศึกษาชาย 5 (เฮือนกัลปพฤกษ์) @มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
#หอพักชายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ #หอพักชายมช #หอพักชายของมช
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ
#สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ
คณะสัตวแพทย์ศาสตร์
คณะสัตวแพทย์ศาสตร์
#คณะสัตวแพทย์ศาสตร์
ศาลาธรรม
ศาลาธรรม
#ศาลาธรรม
สหกรณ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (สำนักงานใหญ่)
สหกรณ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (สำนักงานใหญ่)
#สหกรณ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู
ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู
#เวชศาสตร์ฟื้นฟู
หน่วยสาธิตการสร้างสุขภาพเด็กเล็ก
หน่วยสาธิตการสร้างสุขภาพเด็กเล็ก
#สร้างเสริมสุขภาพเด็กเล็ก #คณะพยาบาลศาสตร์
หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
#หอศิลป์ม.ช. #นิทรรศการศิลปวัฒนธรรม
ไอทีเอสซี คอร์เนอร์ ITSC Corner
ไอทีเอสซี คอร์เนอร์ ITSC Corner
#ศูนย์ให้บริการสารสนเทศ
สวนไม้สักมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สวนไม้สักมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
#สวนสัก #ถ่ายภาพ #สถานที่ถ่ายภาพ
หอพักนักศึกษาหญิง 11 @มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หอพักนักศึกษาหญิง 11 @มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
#หอพักหญิง #หอพักหญิงมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ #หอพักหญิงมช
สวนปาล์ม มช
สวนปาล์ม มช
#สวนปาล์ม
ภาควิชาภาษาอังกฤษ
ภาควิชาภาษาอังกฤษ
#ภาควิชาภาษาอังกฤษ
สนามวอลเลย์บอลชายหาด
สนามวอลเลย์บอลชายหาด
#วอลเลย์บอล #วอลเลย์บอลชายหาด
หอพักนักศึกษาในกำกับ (พยาบาล)
หอพักนักศึกษาในกำกับ (พยาบาล)
#หอพักพยาบาล #หอพักนักศึกษาในกำกับ #คณะพยาบาลศาสตร์
ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว
ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว
#เวชศาสตร์ครอบครัว
คณะเทคนิคการแพทย์
คณะเทคนิคการแพทย์
#เทคนิคการแพทย์
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
#วิทยาการคอมพิวเตอร์
โรงอาหารคณะมนุษยศาสตร์
โรงอาหารคณะมนุษยศาสตร์
#ฟู๊ดคอร์ทมช #โรงอาหารมช #โรงอาหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะรัฐศาสตร์ และ รัฐประศาสนศาสตร์
คณะรัฐศาสตร์ และ รัฐประศาสนศาสตร์
#คณะรัฐศาสตร์ #รัฐประศาสนศาสตร์
หอพักพยาบาล 3
หอพักพยาบาล 3
#หอพักพยาบาล #หอพักนักศึกษาในกำกับ #คณะพยาบาลศาสตร์
อ่างแก้ว มหาลัยวิทยาลัยเชียงใหม่
อ่างแก้ว มหาลัยวิทยาลัยเชียงใหม่
#อ่างแก้ว #มหาลัยวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะสื่อสารมวลชน
คณะสื่อสารมวลชน
#คณะสื่อสารมวลชน
ศูนย์อาหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฟู๊ดคอร์ท
ศูนย์อาหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฟู๊ดคอร์ท
#ศูนย์อาหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ #ศูนย์อาหารมช #ศูนย์อาหารทั่วไป
สำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน
สำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน
#สำนักงานบริหาร #จัดการทรัพย์สิน
ศูนย์ส่งเสริมพฤฒพลังผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ศูนย์ส่งเสริมพฤฒพลังผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
#ปรึกษาด้านยาสุขภาพ #ร้านขายยา #เภสัชกร
ภาควิชาจิตเวชศาสตร์
ภาควิชาจิตเวชศาสตร์
#ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ #จิตเวชศาสตร์
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
#คณะอุตสาหกรรมเกษตร #เกษตรมช #สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร
หอประวัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่(หอศิลป์ปิ่นมาลา)
หอประวัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่(หอศิลป์ปิ่นมาลา)
#หอศิลป์ #หอประวัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์
#พยาบาลศาสตร์ #พยาบาล
วิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี
วิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี
#ศิลปะ #สื่อ #เทคโนโลยี
อาคารวิจัยนิวตรอน
อาคารวิจัยนิวตรอน
#อาคารวิจัยนิวตรอน
คณะแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์
#กายวิภาคศาสตร์ #กุมารเวชศาสตร์ #จักษุวิทยา
ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน
ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน
#เวชศาสตร์ชุมชน
โรงอาหารคณะบริหารธุรกิจ
โรงอาหารคณะบริหารธุรกิจ
#ฟู๊ดคอร์ทมช #โรงอาหารมช #โรงอาหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
กองพัฒนานักศึกษา
กองพัฒนานักศึกษา
#พัฒนานักศึกษา
โครงการ Visit CMU ต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกชาติ
โครงการ Visit CMU ต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกชาติ
#รถนำเที่ยว #รถนำเที่ยวมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หอพักนักศึกษาชาย 2 @มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หอพักนักศึกษาชาย 2 @มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
#หอพักชายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ #หอพักชายมช #หอพักชายของมช
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7รอบ พระชนมพรรษา
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7รอบ พระชนมพรรษา
#อาคารเฉลิมพระเกียรติ #7รอบ #พระชนมพรรษา
ศูนย์กลางขนส่งมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ศูนย์กลางขนส่งมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
#รถตู้ขนส่งมวลชนมช #สถานีรถไฟฟ้ามช #สถานีรถไฟฟ้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
#วิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต #การศึกษาตลอดชีวิต #เรียนออนไลน์
โรงอาหาร คณะรัฐศาสตร์
โรงอาหาร คณะรัฐศาสตร์
#ฟู๊ดคอร์ทมช #โรงอาหารมช #โรงอาหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หอพักนักศึกษาหญิง 12 @มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หอพักนักศึกษาหญิง 12 @มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
#หอพักหญิง #หอพักหญิงมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ #หอพักหญิงมช
พิพิธภัณฑ์ฟิสิกส์
พิพิธภัณฑ์ฟิสิกส์
#พิพิธภัณฑ์ฟิสิกส์
สนามเซปัคตะก้อ
สนามเซปัคตะก้อ
#เซปัคตะก้อ
หมู่บ้านริมคลอง
หมู่บ้านริมคลอง
#หมู่บ้านริมคลอง
โรงอาหารคณะศึกษาศาสตร์
โรงอาหารคณะศึกษาศาสตร์
#ฟู๊ดคอร์ทมช #โรงอาหารมช #โรงอาหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
#ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
ศูนย์บูรณาการวิชาการเพื่อความเป็นเลิศ คณะเทคนิคการแพทย์
ศูนย์บูรณาการวิชาการเพื่อความเป็นเลิศ คณะเทคนิคการแพทย์
#คณะเทคนิคการแพทย์ #ศูนย์บูรณาการวิชาการเพื่อความเป็นเลิศ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร (ศวทก.)
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร (ศวทก.)
#ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์สตรีศึกษา
ศูนย์สตรีศึกษา
#ศูนย์สตรีศึกษา
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
#ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
หอประชุมอาคารรวมวิจัย และบัณฑิตศึกษา
หอประชุมอาคารรวมวิจัย และบัณฑิตศึกษา
#หอประชุมอาคารรวมวิจัย #บัณฑิตศึกษา
คณะเภสัชศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์
#คณะเภสัชศาสตร์
คณะเศรษฐศาสตร์
คณะเศรษฐศาสตร์
#คณะเศรษฐศาสตร์
ภาควิชาเคมีอุสาหกรรม
ภาควิชาเคมีอุสาหกรรม
#ภาควิชาเคมีอุสาหกรรม
คณะทันตแพทยศาสตร์
คณะทันตแพทยศาสตร์
#คณะทันตแพทยศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์
#สังคมศาสตร์
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ คณะเกษตรศาสตร์
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ คณะเกษตรศาสตร์
#ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ #คณะเกษตรศาสตร์
คณะนิติศาสตร์
คณะนิติศาสตร์
#คณะนิติศาสตร์
คณะเกษตรศาสตร์
คณะเกษตรศาสตร์
#คณะเกษตรศาสตร์
ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
#ภาควิชาพืชศาสตร์ #ปฐพีศาสตร์ #มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ไทย ไอเอส
ไทย ไอเอส
#สื่อศิลปะ
สถาบันการวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ RIHES
สถาบันการวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ RIHES
#สถาบันการวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ #RIHES
สำนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สำนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
#สำนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
#ภาควิชากีฏวิทยา #โรคพืช #คณะเกษตรศาสตร์
อาคารปฏิบัติกลาง คณะวิทยาศาสตร์
อาคารปฏิบัติกลาง คณะวิทยาศาสตร์
#อาคารปฏิบัติกลางคณะวิทยาศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
#คณะวิศวกรรมศาสตร์
ทรูแล็ป True LAB@CMU
ทรูแล็ป True LAB@CMU
#ค้นคว้าวิจัย #ศูนย์การเรียนรู้
ศูนย์บริการนักศึกษา
ศูนย์บริการนักศึกษา
#ศูนย์บริการนักศึกษา
กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย
กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย
#กองอาคารสถานที่และสาธารณูปการ
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
#คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
ฝ่ายกีฬา สโมสรนักศึกษา
ฝ่ายกีฬา สโมสรนักศึกษา
#สโมสรนักศึกษา #ฝ่ายกีฬา
อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะเกษตรศาสตร์
อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะเกษตรศาสตร์
#อาคารเฉลิมพระเกียรติ #คณะเกษตรศาสตร์