ศูนย์สุขภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (คลินิกไผ่ล้อม)

#ศูนย์สุขภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ #คลินิคไผ่ล้อม #คลินิกตรวจโรคทั่วไปนักศึกษามช

คลินิกทันตกรรมพิเศษ (คณะทันตแพทยศาสตร์ )

#คลินิกทันตกรรมพิเศษ #คณะทันตแพทยศาสตร์ #งานรักษาคลองรากฟัน

คณะมนุษยศาสตร์ ตึก HB5

#คณะมนุษยศาสตร์

ศูนย์บริการ เอ็ม อาร์ ไอ คณะเทคนิคการแพทย์

#เอ็มอาร์ไอ #คณะเทคนิคการแพทย์ #คลินิกเทคนิคการแพทย์

ศูนย์ปฏิบัติการเภสัชชุมชน( คณะเภสัชศาสตร์ สาขาใหญ่ (ถนนสุเทพ))

#ขายยาคณะเภสัช #ร้านยาคณะเภสัชฯ #ให้คำปรึกษาใช้ยา

หอพักในกำกับ 3 (หอแม่เหียะ)

#หอพักมช #หอพักมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หอพักนักศึกษาหญิง 5 (เฮือนพวงคราม) @มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

#หอพักหญิงมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ #หอพักหญิงมช #หอพักหญิงของมช

งานรักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

#ยามมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ #ป้อมยาม #ยามมช.

หอพักในกำกับสวนดอก มช

#ห้องพักนักศึกษา #ห้องพักนักศึกษามช #หอพักมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อาคารฟิสิกส์ พีบี 1

#อาคารฟิสิกส์ #pb1

ร้านยาสร้างเสริมสุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (สาขาไผ่ล้อม มช.)

#ร้านยาสร้างเสริมสุขภาพ #ร้านยามช #ร้านยาไผ่ล้อม

หอพักนักศึกษาหญิง 3 (เฮือนทองกวาว) @มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

#หอพักหญิงมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ #หอพักหญิงมช #หอพักหญิงของมช

หอพักนักศึกษาหญิง 10 [หอพัก 40 ปี] @มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

#หอพัก40ปี #หอพักมช #หอพักมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หอประชุม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

#หอประชุม #มช #หอประชุม

หอพักนักศึกษาแพทย์ 7

#หอพักนักศึกษาแพทย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ #หอพักนักศึกษาแพทย์มช

ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

#ศูนย์หนังสือ #ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หอพักนักศึกษาหญิง 4 (เฮือนฝ้ายคำ) @มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

#หอพักหญิง #เฮือนฝ้ายคำ #หอพักหญิงมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อาคารพลศึกษา ม.ช.

#อาคารพลศึกษา

หอพักนักศึกษาชาย 6 (เฮือนจามจุรี) @มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

#หอพักชายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ #หอพักชายมช #หอพักชายของมช

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

#หอสมุดมช #หอสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ #ศูนย์สารสนเทศ

สนามกีฬากลาง (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)

#สนามกีฬา #วิ่งออกกำลังกาย #สถานที่ออกกำลังกาย

อาคารฟิสิกส์ พีบี 2 PB2

#อาคารฟิสิกส์

หอพักนักศึกษาหญิง 2 (เฮือนลีลาวดี) @มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

#หอพักหญิง #หอพักหญิงมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ #หอพักหญิงมช

อาคาร 4 คณะสังคมศาสตร์

#คณะสังคมศาสตร์

หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร 8 (เฮือนดอกแก้ว) @มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

#เฮือนดอกแก้ว #หอพักหญิง #หอพักหญิงมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หอพักนักศึกษาหญิง 1 (เฮือนพวงแสด) @มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

#เฮือนพวงแสด #หอพักหญิงมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ #หอพักหญิงมช

โรงอาหาร อมช. (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)

#ฟู๊ดคอร์ทมช #โรงอาหารมช #โรงอาหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หอพักนักศึกษาชาย 7 (เฮือนชงโค) @มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

#หอพักชายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ #หอพักชายมช #หอพักชายของมช

หอพักนักศึกษาชาย 1 @มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

#หอพักชายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ #หอพักชายมช #หอพักชายของมช

หอพักนักศึกษาชาย 3 (เฮือนซอมพอหลวง) @มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

#หอพักชายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ #หอพักชายมช #หอพักชายของมช

ศาลาอ่างแก้ว

#ศาลาอ่างแก้ว

หอพักนักศึกษาหญิง 6 (เฮือนเอื้องผึ้ง) @มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

#หอพักหญิง #เฮือนเอื้องผึ้ง #หอพักหญิงมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อาคารหอพักพยาบาล คณะแพทย์ศาสตร์

#หอพักพยาบาล #หอพักนักศึกษาในกำกับ #คณะพยาบาลศาสตร์

หอพักนักศึกษาหญิง 7 (เฮือนบัวระวงส์) @มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

#หอพักหญิงมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ #หอพักหญิงมช #หอพักหญิงของมช

คณะวิทยาศาสตร์ (SCB2)

#วิทยาศาสตร์ #คณะวิทยาศาสตร์ #scb2

หอพักนักศึกษาหญิง 11 @มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

#หอพักหญิง #หอพักหญิงมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ #หอพักหญิงมช

รถไฟฟ้าขนส่งมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

#รถตู้ขนส่งมวลชนมช #สถานีรถไฟฟ้ามช #สถานีรถไฟฟ้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สำนักทะเบียนและประเมินผล

#ทะเบียนและประเมินผล

สหกรณ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (สำนักงานใหญ่)

#สหกรณ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล

#วิทยาลัยนานาชาติ #วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล

หอพักนักศึกษาชาย 4 (เฮือนอินทนิล) @มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

#หอพักชายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ #หอพักชายมช #หอพักชายของมช

หอพักนักศึกษาชาย 5 (เฮือนกัลปพฤกษ์) @มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

#หอพักชายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ #หอพักชายมช #หอพักชายของมช

คณะมนุษยศาสตร์

#มนุษยศาสตร์

หมู่บ้านไผ่ล้อม

#หมู่บ้านไผ่ล้อม

สำนักงานหอพักนักศึกษา

#หอพักนักศึกษา #สำนักงานหอพักนักศึกษา

สนามรักบี้ฟุตบอล (มช. ด้านหน้า)

#รักบี้ฟุตบอล #สนามรักบี้