ศูนย์บริการ เอ็ม อาร์ ไอ คณะเทคนิคการแพทย์

 คลินิก MRI ให้บริการตรวจด้วยเครื่องตรวจด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า  (Magnetic Resonance Imaging : MRI)
ซึ่งท่านสามารถตรวจสมอง  อวัยวะภายในช่องท้อง  ระบบเส้นเลือดดำและแดง  กระดูกสันหลัง  กล้ามเนื้อและข้อต่อ  หัวใจ และเต้านม

MRI (Magnetic Resonance Imaging)
คือ การตรวจหาความผิดปกติของอวัยวะภายในร่างกายโดยใช้หลักการของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในการสร้างภาพ สามารถตรวจพบโรคต่างๆ ได้ดีแม้ในระยะแรก ตรวจหาความผิดปกติของอวัยวะในร่างกายได้เกือบทั้งหมด เช่น สมอง กระดูกสันหลัง ช่องท้อง หัวใจ สามารถตรวจได้หลายระนาบโดยไม่ต้องเปลี่ยนท่าผู้ป่วย ปลอดภัยจากรังสี  สามารถให้ภาพที่แยกความแตกต่างระหว่างเนื้อเยื่อต่างๆ ได้ชัดเจน ทำให้มีความถูกต้องแม่นยำในการวินิจฉัยโรคมากยิ่งขึ้น อีกทั้งสามารถทำการตรวจได้ในทุกๆระนาบ ใช้ได้ดีกับส่วนที่ไม่ใช่กระดูกคือ เนื้อเยื่อ โดยเฉพาะสมอง เส้นประสาทไขสันหลัง และเส้นประสาทในร่างกาย      มีความปลอดภัยสูง นอกจากนี้ยังสะดวกสบายกว่าเพราะไม่จำเป็นต้องเตรียมตัวใดๆทั้งก่อนและหลังการตรวจ คนไข้สามารถกลับบ้านได้ทันทีที่ตรวจเสร็จ
         

ก่อนเข้ารับการตรวจ

ควรแจ้งแพทย์หรือเจ้าหน้าที่หากมีเครื่องกระตุ้นหัวใจ มีอุปกรณ์เหล็ก  กระสุนหรือเศษเหล็กฝังอยู่ในร่างกาย  มีอุปกรณ์กระตุ้นประสาท มีโรคหลอดเลือดแดง   โป่งพองด้วยคลิป  มีห่วงคลุมกำเนิด  เป็นโรคกลัวที่แคบ หรือกรณีตั้งครรภ์หรือสงสัยว่าตั้งครรภ์

สิ่งที่ควรทราบก่อนทำการตรวจ

ได้แก่ ระยะเวลาในการตรวจขึ้นอยู่กับส่วนที่ตรวจโดยเฉลี่ย 40 นาที  ควรนอนสบายๆ นิ่งๆ บนเตียงตรวจ และปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ เช่น หายใจเข้าแล้วกลั้นหายใจ  ขณะตรวจจะมีเสียงดังจากเครื่องเป็นระยะๆ จะมีสำลีอุดหูเพื่อลดเสียงผู้ป่วยสามารถติดต่อสื่อสารกับเจ้าหน้าที่โดยผ่านทาง Intercom

เทรนด์
มกราคม 2024

กิจกรรมในเชียงใหม่