#
ชอยส์ มินิสโตร์ จำกัด (7-11สำนักงานใหญ่)
#พนักงานเซเว่น #ศูนย์เซเว่น #7-11
#
7-11 (สาขา เชียงใหม่แลนด์)
#7-11 #ร้านสะดวกซื้อ #เซ่เว่น
#
  7-11 สาขา อำเภอเมือง
#เคาน์เตอร์เซอร์วิส #ร้านสะดวกซื้อ #เซเว่น
#
7-11 (สาขากาดวรุณ)
#7-11 #ร้านสะดวกซื้อ #เซ่เว่น
#
7-11 สาขาแยกสนามบิน 2
#เคาน์เตอร์เซอร์วิส
#
7-11 (นิมมานเหมินท์ 2) +[ออล คาเฟ่]
#สะดวกซื้อ #เซเว่น #all
#
7-11 (บ้านร้องเรือคำ(ต.ป่าแดด) )
#สะดวกซื้อ #เซเว่น #สะดวกซื้อ
#
7-11 (สาขาแยกสนามบิน)
#เคาน์เตอร์เซอร์วิส
#
7-11 (สาขาท่าศาลา)
#เคาน์เตอร์เซอร์วิส #เซเว่น #สะดวกซื้อ
#
7-11 (เชียงใหม่แลนด์ @Curve)
#7-11 #ร้านสะดวกซื้อ #เซ่เว่น
#
7-11 (หอพักชาย 4 มช.) +[ออล คาเฟ่]
#สะดวกซื้อ #เซเว่น #all
#
7-11 (ดีใจ๋มอลล์)
#สะดวกซื้อ #เซเว่น #all
#
7-11 (สาขาหนองประทีป)
#เคาน์เตอร์เซอร์วิส #มินิมาร์ท #ร้านสะดวกซื้อ
#
7-11 (สาขา สวนดอก)
#เคาน์เตอร์เซอร์วิส
#
7-11 (สาขา หน้า มช. 2)
#เคาน์เตอร์เซอร์วิส #เซเว่น #ร้านสะดวกซื้อ
#
7-11 (pttor บ้านสันคือ)
#7-11 #ร้านสะดวกซื้อ #เซ่เว่น
#
7-11 (สาขา แมคคอร์มิค)
#เคาน์เตอร์เซอร์วิส
#
7-11 (สาขาโครงการกรีนพาร์คเชียงใหม่)
#สะดวกซื้อ #เซเว่น #สะดวกซื้อ
#
7-11 (สาขาถนนสิโรรส)
#เคาน์เตอร์เซอร์วิส #สะดวกซื้อ
#
7-11 (ประตูวิศวะ) +[ออล คาเฟ่]
#สะดวกซื้อ #เซเว่น #all
#
7-11 (สาขาราชภัฎ)
#เคาน์เตอร์เซอร์วิส
#
7-11(สาขา ยูนิลอฟ)
#เคาน์เตอร์เซอร์วิส
#
7 -11 (ประตูช้างเผือก)
#7-11 #ร้านสะดวกซื้อ #เซ่เว่น
#
7-11 (สาขาดอนปิน)
#7-11 #ร้านสะดวกซื้อ #เซ่เว่น
#
  7-11 (สาขา หน้ามช.)
#เคาน์เตอร์เซอร์วิส #ร้านสะดวกซื้อ #มินิมาร์ท
#
7-11 (สาขาตลาดเทพมงคล 2)
#เคาน์เตอร์เซอร์วิส #ร้านสะดวกซื้อ #7-11
#
7-11 หอพักสีชมพู(มช) 15457
#สะดวกซื้อ #เซเว่น #all
#
7-11 (บ้านป่าข่อยใต้) allcafe
#สะดวกซื้อ #เซเว่น #สะดวกซื้อ
#
7-11 (สาขาเชียงใหม่บิสสิเนสพาร์ค)
#เคาน์เตอร์เซอร์วิส #ร้านสะดวกซื้อ
#
7-11 (บ้านเสาหิน)
#สะดวกซื้อ #เซเว่น #สะดวกซื้อ
#
7-11 ( สาขา หนองฮ่อ) 10068
#ร้านสะดวกซื้อ #เซเว่น
#
7-11 (ป่าแดด 3)
#เคาน์เตอร์เซอร์วิส
#
7-11 (สาขาถนนโพธาราม)
#เคาน์เตอร์เซอร์วิส #สะดวกซื้อ
#
7-11 (รวมโชคมอลล์) 10994
#7-11 #ร้านสะดวกซื้อ #เซ่เว่น
#
7-11(บ้านใหม่หลังมอ ซอย 7)
#7-11 #ร้านสะดวกซื้อ #เซ่เว่น
#
7 -11 (กองบิน 41)
#7-11 #ร้านสะดวกซื้อ #เซ่เว่น
#
7-11 (สันป่าเลียง) 3269
#สะดวกซื้อ #เซเว่น #สะดวกซื้อ
#
7-11 (สาขาศรีดอนไชย)
#เคาน์เตอร์เซอร์วิส #7-11
#
7-11 (สาขาการเคหะ 2)
#7-11 #ร้านสะดวกซื้อ #เซ่เว่น
#
7-11 (ห้าแยกสันติธรรม 3)
#เคาน์เตอร์เซอร์วิส #เซเว่น #ร้านสะดวกซื้อ
#
7-11 สาขาสถานีรถไฟ
#เคาน์เตอร์เซอร์วิส
#
7-11 (สาขา หนองป่าครั่ง 2)
#ร้านสะดวกซื้อ #เซเว่น
#
7-11 (สาขาโรงพยาบาลลานนา)
#เคาน์เตอร์เซอร์วิส
#
7-11 สาขาตลาดนิ่มซี่เส็ง(ต.ฟ้าฮ่าม) + all cafe
#7-11 #ร้านสะดวกซื้อ #เซ่เว่น
#
7-11 (แม่คาว)
#เคาน์เตอร์เซอร์วิส #ร้านสะดวกซื้อ
#
7-11 (สาขาต้นพยอม)
#เคาน์เตอร์เซอร์วิส
#
7-11 (สุริยวงค์ 2 กาดก้อม) 11541
#7-11 #ร้านสะดวกซื้อ #เซ่เว่น
#
7-11(สาขาบ้านท่อ)
#7-11 #ร้านสะดวกซื้อ #เซ่เว่น
#
7-11 (สาขา หนองป่าครั่ง)
#เซเว่น #ร้านสะดวกซื้อ
#
7-11 สาขา บ้านต้นขาม
#เคาน์เตอร์เซอร์วิส
#
7-11( สาขา มหิดล(หายยา))
#สะดวกซื้อ #เซเว่น
#
7-11 (บ้านตองกายเหนือ อ หางดง)
#7-11 #ร้านสะดวกซื้อ #เซ่เว่น
#
7-11 (สาขาสามกษัตริย์)
#เคาน์เตอร์เซอร์วิส #สะดวกซื้อ #เซเว่น
#
7-11 (ถนนกู่เต้า) 15560
#สะดวกซื้อ #เซเว่น #all
#
  7-11 (ตลาดวโรรส) 5453
#7-11 #ร้านสะดวกซื้อ #เซ่เว่น