ชอยส์ มินิสโตร์ จำกัด (7-11สำนักงานใหญ่) Choice Ministore
บริการติดต่อ/ลิงค์
Call Center053-271-381
สมัครงาน บริษัท ชอยส์ มินิสโตร์ จำกัดjob.choice.co.th/
แบบฟอร์มสมัครงานออนไลน์job.choice.co.th/registration
FacebookChoice-Ministore-380894385271812/

ศูนย์สมัครงานร้านสะดวกซื้อใน 3 จังหวัดภาคเหนือ คือ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดลำพูน และ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ผู้ได้รับสิทธิ์บริหาร 7-Eleven ในเขตพื้นที่ 3 จังหวัด เชียงใหม่ ลำพูน แม่ฮ่องสอน

บริษัทชอยส์ มินิสโตร์ จำกัด ผู้ได้รับสิทธิ์บริหาร 7-Eleven ในเขตพื้นที่ 3 จังหวัด เชียงใหม่ ลำพูน แม่ฮ่องสอน 

ที่มา Choice-Ministore-380894385271812

เทรนด์
เมษายน 2024

กิจกรรมในเชียงใหม่