#
คลินิกหมอกิตติวรรณ
#เครียด #นอนไม่หลับ #จิตประสาท
#
อิงใจคลินิกจิตเวช
#ไบโพล่า #ให้คำปรึกษาอาการเครียด #ซึมเศร้า
#
สวนดอก โพลีคลีนิค(ราชเชียงแสน)
#กุมารเวช #จิตเวช #รักษาโรคตา
#
โรงพยาบาลสวนปรุง
#รักษาทั่วไป #จิตเวช #โรคทางประสาท
#
หมอจรูญ
#จิตแพทย์ #สารเสพติด #โรคทั่วไป
#
ห้วยแก้วคลินิก (ศูนย์ครอบครัวเชียงใหม่)
#เวชศาสตร์ครอบครัว #โรคผิวหนัง #สูติ
#
พิงค์พยอมโพลีคลินิค
#เครียด #นอนไม่หลับ #บำบัดยาเสพติด
#
ใจดี คลินิก
#รักษาโรคทั่วไป #รักษาโรคจิตเวช #จิตเวชเด็ก
#
ภาณุการแพทย์
#จิตเวช #อดเหล้า #ซึมเคร้า
#
คลินิกหมอพายุพล
#จิตเวช #นักสร้างกำลังใจ #โรคซึมเศร้า
#
บ้านแจ่มใสคลินิกเวชกรรม(หมอชุตินาภ)
#หมอชุตินาภ #หมอโภคิน #ออทิสติก
#
นนทรมย์ คลินิค
#จิตเวช #เจริญราษฏร์คลินิก #ศรีสุรภานนท์
#
วิภาวีคลินิก
#วิตกกังวล #จิตประสาท #สมาธิสั้น
#
เชียงใหม่ นูโร ฟีดแบ๊ค เซ็นเตอร์
#สมาธิสั้น #ออทิสติก #ซึมเศร้า