#
คลินิกหมอกิตติวรรณ
#เครียด #นอนไม่หลับ #จิตประสาท
#
นนทรมย์ คลินิค
#จิตเวช #เจริญราษฏร์คลินิก #มานิต ศรีสุรภานนท์
#
บ้านแจ่มใสคลินิกเวชกรรม
#หมอชุตินาภ #หมอโภคิน #ออทิสติก
#
พิงค์พยอมโพลีคลินิค
#เครียด #นอนไม่หลับ #บำบัดยาเสพติด
#
ภาณุการแพทย์
#จิตเวช #อดเหล้า #ซึมเคร้า
#
หมอจรูญ
#จิตแพทย์ #สารเสพติด #โรคทั่วไป
#
อิงใจคลินิกจิตเวช
#ไบโพล่า #ให้คำปรึกษาอาการเครียด #ซึมเศร้า
#
เชียงใหม่ นูโร ฟีดแบ๊ค เซ็นเตอร์
#สมาธิสั้น #ออทิสติก #ซึมเศร้า
#
ใจดี คลินิก
#รักษาโรคทั่วไป #รักษาโรคจิตเวช #จิตเวชเด็ก