โรงพยาบาลสวนปรุง
บริการรักษา

ความเครียด โรคจิตเวชทั่วไป โรคระบบประสาท โรคลมชัก ปัญหาสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น ปัญหาอารมณ์และพฤติกรรม และโรคที่เกี่ยวข้องอื่นๆ และบำบัดรักษาผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิตจากแอลกอฮอล์ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง โดยมุ่งเน้นผู้รับบริการที่มีปัญหายุ่งยาก ซับซ้อน เรื้อรัง และรุนแรง

บริการ
วัน/เวลา
ในเวลาทำการ วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.00-16.00 น.
นอกเวลาทำการวันจันทร์-วันศุุกร์ เวลา 16.00-20.30 น.
นอกเวลาทำการวันเสาร์-วันอาทิตย์เวลา 08.00-16.00 น.
คลินิก นอกเวลา  วันเสาร์ –อาทิตย์ 9.00-16.00น./ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 16.30-20.00น
คลินิกฉุกเฉินบริการทุกวัน 24 ชั่วโมง
คลินิกจิตเวชทั่วไป  จันทร์ - ศุกร์08.00 - 16.00 น.
คลินิกเลิกสุรา อังคาร08.00 - 16.00 น
คลินิกจิตเวชเด็กและวัยรุ่น พุธ และ ศุกร์ 08.00 - 16.00 น.
คลินิกรักษ์จิต พฤหัสบดี 08.00 - 16.00 น.
แพทย์ระบบประสาทอังคาร , พุธ , ศุกร์ 08.00 - 16.00 น.
กลุ่มแอลกอฮอล์นิรนาม (AA)จันทร์ - อังคาร 13.00 - 16.00 น.
*หมายเหตุ
  •  ทุกวันจันทร์- ศุกร์ จะมีแพทย์ออกบริการตรวจผู้ป่วยฉุกเฉิน 8.30น.-9.00น.และ 16.00-16.30น.
  • คลินิก นอกเวลา วันเสาร์ –อาทิตย์ 9.00-16.00น.วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 16.30-20.00น.
  • คลินิกฉุกเฉิน บริการทุกวัน เวลา 20.00 – 8.00 น.

เทรนด์
มกราคม 2024

กิจกรรมในเชียงใหม่