มัสยิด เฮดายาตุ้ลอิสลาม(บ้านฮ่อ)

#มัสยิด #มัสยิดบ้านฮ่อ

มัสยิดช้างคลาน ( มัสยิดอัลยาเมี๊ยะ)

#มัสยิดช้างคลาน #สุเหร่าช้างคลาน

มัสยิดดุร์นุร์ ( มัสยิดช้างเผือก )

#มัสยิดช้างเผือก #สุเหร่าช้างเผือก #สุเหร่าอิสลาม

มัสยิดอัตตักวา

#สุเหร่าอัตตักวา #สุเหร่า