#
มัสยิดช้างคลาน ( มัสยิดอัลยาเมี๊ยะ)
#มัสยิดช้างคลาน #สุเหร่าช้างคลาน
#
มัสยิดดุร์นุร์ ( มัสยิดช้างเผือก )
#มัสยิดช้างเผือก #สุเหร่าช้างเผือก #สุเหร่าอิสลาม
#
มัสยิดอัตตักวา
#สุเหร่าอัตตักวา #สุเหร่า