การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 (ภาคเหนือ) PEA 1

#จ่ายค่าไฟ #ชำระค่าไฟฟ้า #ขอติดตั้งไฟฟ้า

สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ( เซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่ )

#สนง.ตรวจคนเข้าเมือง #ต่อวีซ่า #วีซ่าแบบชีวิตบั้นปลาย

สำนักงานเคหะชุมชน (หนองหอย) เชียงใหม่

#การเคหะเชียงใหม่ #สำนักงานการเคหะ

สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (สนามบินเชียงใหม่ )

#สนง.ตรวจคนเข้าเมือง #ต่อวีซ่า #วีซ่าแบบชีวิตบั้นปลาย

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเชียงใหม่

#การท่องเที่ยวเชียงใหม่ #ท่องเที่ยวเชียงใหม่ #ศูนย์ท่องเที่ยว

(ส.พ.ค)สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนครูจังหวัดเชียงใหม่

#สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนครู #สพค #ส.พ.ค.

อ.ส.ค. สำนักงานภาคเหนือตอนบน

#นมห้วยแก้ว #โรงงานผลิตภัณฑ์นมห้วยแก้ว

สถานธนานุบาลเทศบาล 2

#โรงรับจำนำ #เทศบาล

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (ภาคเหนือ)

#พอช. #สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน

สำนักงานยาสูบ

#สำนักงานยาสูบ

กสท. โทรคมนาคม(มหาชน) CAT แคทเทเลคอม

#แคทเทเลคอม #แคท #กสทเชียงใหม่

สถานธนานุบาลเทศบาล 4

#โรงรับจำนำ #โรงจำนำ #จำนำ

สถานธนานุบาลเทศบาล 3

#โรงรับจำนำ #เทศบาล

สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่

#สำนักงานอัยการคดีเยาวชน #อัยการคดี

ศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารรถสาธารณะ สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่

#ศูนย์คุ้มครองผู้โดยสาร #ร้องเรียนขนส่งอาเขต #ตรวจสมุดประจำรถ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1

#สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ #ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม #กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

สหกรณ์ออมทรัพย์ครู (อำเภอเมือง เชียงใหม่)

#ฌคป. #สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ #สหกรณ์ออมทรัพย์ครู

สำนักงาน ท่าอากาศยานเชียงใหม่

#สำนักงานท่าอากาศยาน #ทอท

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวง

#ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร

สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่

#สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่

สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมสตรีศรีลานนาไทย

#สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรม #สตรีศรีลานนาไทย #สมาคม

ศูนย์โทรคมนาคม TOT NT

#ศูนย์โทรคมนาคม

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.เชียงใหม่

#Fm93.25mhz #สถานีวิทยุ #สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

ศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ 13

#ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง #ศูนย์พัฒนาสังคม #ศพส.13

สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง NON L-A

#รายงานตัว #90วัน #รายงานตัว

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่

#ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่1 #หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่

ศูนย์ฟื้นพูสมรรถภาพผู้พิการ ท่าศาลา

#ฟื้นพูสมรรถภาพผู้พิการ #รักษากายภาพบำบัด #โรคทางระบบกระดูก

งานช่างแขวงเม็งราย งานรักษาความสะอาด

#งานช่างแขวงเม็งราย #งานรักษาความสะอาดแขวงเม็งราย

ศูนย์อนุรักษ์หัตถกรรมเครื่องเขินภาคเหนือ DIPROM

#ศูนย์อนุรักษ์หัตถกรรมเครื่องเขินภาคเหนือ