#
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 (ภาคเหนือ) PEA 1
#จ่ายค่าไฟ #ชำระค่าไฟฟ้า #ขอติดตั้งไฟฟ้า
#
สำนักงานเคหะชุมชน (หนองหอย) เชียงใหม่
#การเคหะเชียงใหม่ #สำนักงานการเคหะ
#
สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (สนามบินเชียงใหม่ )
#สนง.ตรวจคนเข้าเมือง #ต่อวีซ่า #วีซ่าแบบชีวิตบั้นปลาย
#
สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ( เซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่ )
#สนง.ตรวจคนเข้าเมือง #ต่อวีซ่า #วีซ่าแบบชีวิตบั้นปลาย
#
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเชียงใหม่
#การท่องเที่ยวเชียงใหม่ #ท่องเที่ยวเชียงใหม่ #ศูนย์ท่องเที่ยว
#
อ.ส.ค. สำนักงานภาคเหนือตอนบน
#นมห้วยแก้ว #โรงงานผลิตภัณฑ์นมห้วยแก้ว
#
(ส.พ.ค)สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนครูจังหวัดเชียงใหม่
#สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนครู #สพค #ส.พ.ค.
#
สถานธนานุบาลเทศบาล 2
#โรงรับจำนำ #เทศบาล
#
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (ภาคเหนือ)
#พอช. #สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน
#
กสท. โทรคมนาคม(มหาชน) CAT แคทเทเลคอม
#แคทเทเลคอม #แคท #กสทเชียงใหม่
#
สถาบัน การอาชีวศึกษา ภาคเหนือ 1
#สถาบันการอาชีวศึกษา #อาชีวศึกษา #ภาคเหนือ
#
สำนักงานยาสูบ
#สำนักงานยาสูบ
#
สถานธนานุบาลเทศบาล 3
#โรงรับจำนำ #เทศบาล
#
สถานธนานุบาลเทศบาล 4
#โรงรับจำนำ #โรงจำนำ #จำนำ
#
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู (อำเภอเมือง เชียงใหม่)
#ฌคป. #สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ #สหกรณ์ออมทรัพย์ครู
#
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1
#สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ #ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม #กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
#
ศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารรถสาธารณะ
#ศูนย์คุ้มครองผู้โดยสาร #ร้องเรียนขนส่งอาเขต #ตรวจสมุดประจำรถ
#
สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
#ส่งเสริมการค้า #แสดงสินค้า
#
สำนักงาน ท่าอากาศยานเชียงใหม่
#สำนักงานท่าอากาศยาน #ทอท
#
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวง
#ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร
#
สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
#สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
#
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.เชียงใหม่
#Fm93.25mhz #สถานีวิทยุ #สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
#
สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมสตรีศรีลานนาไทย
#สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรม #สตรีศรีลานนาไทย #สมาคม
#
ศูนย์โทรคมนาคม TOT NT
#ศูนย์โทรคมนาคม
#
ศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ 13
#ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง #ศูนย์พัฒนาสังคม #ศพส.13
#
หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่
#ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่1 #หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่
#
สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง NON L-A
#รายงานตัว #90วัน #รายงานตัว
#
ศูนย์ฟื้นพูสมรรถภาพผู้พิการ ท่าศาลา
#ฟื้นพูสมรรถภาพผู้พิการ #รักษากายภาพบำบัด #โรคทางระบบกระดูก
#
งานช่างแขวงเม็งราย งานรักษาความสะอาด
#งานช่างแขวงเม็งราย #งานรักษาความสะอาดแขวงเม็งราย