สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ( เซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่ )
 • ชั้น 2 ติดกับเคาน์เตอร์ไปรษณีย์ไทย ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง (เซ็นทรัล เฟสติวัล เชียงใหม่) ตำบลฟ้าฮ่าม  อำเภอ เมือง เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50000
 • 053-277-510 ,1178
  • จันทร์-ศุกร์ 09:00-17:00
 • http://www.chiangmaiimm.com...
 • สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ( เซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่ )
  สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ( เซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่ )
  สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ( เซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่ )
 • #สนง.ตรวจคนเข้าเมือง #ต่อวีซ่า #วีซ่าแบบชีวิตบั้นปลาย #วีซ่าเกษียณอายุ #รับแจ้งอยู่ในราชอาณาจักรเกิน #90 #วัน #วีซ่าเพื่อการท่องเที่ยว #ขออนุญาตเพื่อกลับเข้ามาในราชอาณาจักร
 • ตำแหน่งจีพีเอส : 18.8072764, 99.0175983   (เปิดแผนที่บน Google Map) | เปิดพิกัดปัจจุบัน
 • ข้อมูลเพิ่มเติม

  บริการ

  • การต่อวีซ่าระยะสั้น (ประเภทท่องเที่ยว)
  • การรายงานตัวแจ้งที่พักอาศัยอยู่ในราชอาณาจักรเกิน 90 วัน
  • การแจ้งที่ถิ่นที่อยู่ของคนต่างด้าว

  จุดให้บริการอยู่ที่ชั้น 2 ติดกับเคาน์เตอร์ไปรษณีย์ไทย โดยจะเปิดให้บริการทุกวันจันทร์ – ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 9.00 – 17.00 น. (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) สอบถามเพิ่มเติมโทร. 053 277 510

  *ทุกวันเสาร์ที่ 2 และ 4 ของเดือน เวลา 09.00 - 16.00 น. ตม.จว.เชียงใหม่ เปิดให้บริการนอกเวลาราชการ

  สำนักงานบริการครบวงจร

  1 ขออยู่ต่อกรณี เพื่อการท่องเที่ยว
  2 ขออยู่ต่อกรณี ใช้ชีวิตบั้นปลาย
  3 ขออยู่ต่อกรณี เพื่อการทรักษาพยาบาล
  4 ขออยู่ต่อกรณี การศึกษานอกระบบ
  5 ขออยู่ต่อกรณี มูลนิธิ, อาสาสมัคร 1 ปี
  6 การแจ้าอยู่เกินกว่า 90 วัน ของบุคคลต่างด้าว
  7 การขออนุญาติเดินทางกลับเข้ามาในอาณาจักรอีก

  ระยะเวลาในการยื่นคำร้องขออยู่ต่อในราชอาณาจักรต่อไป

  เหตุผลของการยื่นคำร้อง เวลาที่ใช้ต่อ 1 คำร้อง
  1.กรณีเพื่อใช้ชีวิตบั้นปลาย, เพื่อรับการรักษาพยาบาล, การศึกษานอกระบบ, มูลนิธิอาสาสมัคร 1 ปี เวลาที่ใช้ต่อ 1 คำร้อง 20 - 30 นาที
  2.กรณีเพื่อการท่องเที่ยว เวลาที่ใช้ต่อ 1 คำร้อง 3 - 5 นาที
  3.การแจ้งอยู่เกินกว่า 90 วัน เวลาที่ใช้ต่อ 1 คำร้อง 3 นาที
  4.การขออนุญาตเพื่อเดินทางกลับเข้ามาในราชอาณาจักรอีก เวลาที่ใช้ต่อ 1 คำร้อง 15 นาที

  เหตุผลการยื่นคำร้องขออยู่ต่อในราชอาณาจักร ประกอบด้วย

  1 กรณีเพื่อการท่องเที่ยว
  2 กรณีเพื่อใช้ชีวิตบั้นปลาย
  3 กรณีเพื่อการทรักษาพยาบาล
  4 กรณีการศึกษานอกระบบ
  5 กรณีมูลนิธิอาสาสมัคร 1 ปี
  6 กรณีการขออนุญาตเพื่อเดินทางกลับเข้ามาในราชอาณาจักรอีก
  7 กรณีการแจ้งอยู่เกินกว่า 90 วัน
  8 กรณีการแจ้งคนต่างด้าวเข้าพักอาศัยสำหรับเจ้าบ้าน เจ้าของหรือผู้ครอบครองเคหะสถาน
  9 กรณีการแจ้งย้ายสถานที่พักอาศัย กรณีเดินทางไปพำนักอาศัยอยู่ต่างจังหวัด เป็นระยะเวลาเกินกว่า 24 ชั่วโมง


กิจกรรม