#
คิวรถสองแถว [เชียงใหม่(ประตูเชียงใหม่)-> ทุ่งเสี้ยว] (2553)
#คิวรถหางดง #คิวรถสันป่าตอง #หนองสะเรียม
#
คิวรถสองแถว [ เชียงใหม่(อาเขตช้างเผือก-แม่แฝก-สันทราย-แม่โจ้]*สายใหม่*
#รถไปแม่โจ้ #รถไปมหาวิทยาลัยแม่โจ้ #คิวรถไปแม่โจ้
#
คิวรถสองแถว [เชียงใหม่(กาดหลวง)--> สันป่ายาง] (2428)
#วัดหนองก๋าย #วัดพระบาทสี่รอย #รถไปสันป่ายาง
#
คิวรถสองแถว [เชียงใหม่(กาดหลวง)-> ทุ่งเสี้ยว] (2553)
#คิวรถบ้านกาด #คิวรถหางดง #คิวรถสันป่าตอง
#
คิวรถสองแถว [เชียงใหม่(กาดหลวง)-> แม่ริม] (2428)
#รถไปแม่ริม #สองแถวแม่ริม #กาดหลวงไปแม่ริม
#
คิวรถสองแถว [เชียงใหม่(กาดหลวง)-> บ่อสร้าง-แม่ก๊ะ] (2586)
#รถไปบ่อสร้าง #รถไปแม่ก๊ะ #สองแถวบ่อสร้าง
#
คิวรถสองแถว [เชียงใหม่(กาดหลวง)-> ลำพูน ] (181 ก.)
#ไปลำพูน #คิวรถไปลำพูน #รถเล็กไปลำพูน
#
คิวรถสองแถว [เชียงใหม่(กาดหลวง)-> หนองตอง] (2553)
#หนองตอง #อำเภอหางดง #อำเภอสันป่าต่อง
#
คิวรถสองแถว [เชียงใหม่(กาดหลวง)->ดอยสะเก็ด]
#ดอยสะเก็ด #รถไปดอยสะเก็ด #สองแถวไปดอยสะเก็ด
#
คิวรถสองแถว [เชียงใหม่(กาดหลวง)->สะเมิงใต้-บ่อแก้ว ] (2428)
#รถสองแถวสะเมิง #โป่งแยง #สถานีวิจัยเกษตรที่สูงป่าเกี๊ยะดอยเชียงดาว
#
คิวรถสองแถว [เชียงใหม่(กาดหลวง)-แม่โจ้-แม่แฝก] *สายใหม่*
#รถไปแม่โจ้ #รถไปป่าเหมือด #รถไปมหาวิทยาลัยแม่โจ้
#
คิวรถสองแถว [เชียงใหม่(ขนส่งช้างเผือก)-> ทุ่งเสี้ยว] (2553)
#รถไปแท่นคำ #รถไปทุ่งเสี้ยว #รถสองแถวไปทุ่งเสี้ยว
#
คิวรถสองแถว [เชียงใหม่(ขนส่งช้างเผือก)-> หนองไคร้] (2587)
#รถสองแถว #หนองไคร้ #สองแถวไปหนองไคร้
#
คิวรถสองแถว [เชียงใหม่(ขนส่งช้างเผือก)-> แม่ริม] (2428)
#รถไปแม่ริม #สองแถวแม่ริม #สถานีช้างเผือกไปแม่ริม
#
คิวรถสองแถว [เชียงใหม่(ขนส่งช้างเผือก)-> บ้านธิ] (658)
#รถสองแถว #บ้านธิ #รถไปลำพูนบ้านธิ
#
คิวรถสองแถว [เชียงใหม่(ขนส่งช้างเผือก)-> ฝาง]
#รถไปเชียงดาว #รถไปไชยปราการ #รถไปฝาง
#
คิวรถสองแถว [เชียงใหม่(ขนส่งช้างเผือก)-> พร้าว] (2201 ก.)
#รถไปพร้าว #รถไปวัดดอยแม่ปั๋ง #รถไปน้ำตกบัวตองน้ำพุเจ็ดสี
#
คิวรถสองแถว [เชียงใหม่(ขนส่งช้างเผือก)-> สันกำแพง] (2586)
#รถไปบ่อน้ำพุร้อนสันกำแพง #รถไปบ่อสร้าง #รถไปวัดป่าตึง
#
คิวรถสองแถว [เชียงใหม่(ขนส่งช้างเผือก)-> โรงวัว] (2553)
#บ้านกาดโรงวัว #รถสองแถว #สองแถวหางดง
#
คิวรถสองแถว [เชียงใหม่(ขัวเหล็ก)-> ลำพูน ] (181 ก.)
#ไปลำพูน #คิวรถไปลำพูน #รถเล็กไปลำพูน
#
คิวรถสองแถว [เชียงใหม่(ประตูเชียงใหม่)-> หนองตอง] (2553)
#หนองตอง #อำเภอหางดง #อำเภอสันป่าต่อง
#
คิวรถสองแถว เชียงใหม่-กาดหลวง-ป่าซาง(ลำพูน)
#กาดหลวง-ป่าซาง #รถคิวป่าซาง #รถคิวลำพูน
#
คิวรถสองแถวสี่ล้อแดง [เชียงใหม่(ขนส่งช้างเผือก)-> รอบตัวเมือง] (52046)
#รถสองแถว #รถแดงรอบเมืองเชียงใหม่ #รถสี่ล้อแดง
#
คิวรถสี่ล้อแดง [ตลาดช้างเผือก ->ดอยสุเทพ-ดอยปุย]
#คิวดอยปุย #คิวดอยสุเทพ #คิวภูพิงค์
#
คิวรถสี่ล้อแดง [หน้าสวนสัตว์ -->ดอยสุเทพ-ดอยปุย]
#คิวดอยปุย #คิวดอยสุเทพ #คิวภูพิงค์
#
คิวรถสี่ล้อแดง [เชิงดอยสุเทพ ->ดอยสุเทพ-ดอยปุย]
#คิวดอยปุย #คิวดอยสุเทพ #รถไปพิงค์