#
คิวรถดอยสุเทพ-ดอยปุย
#คิวดอยปุย #คิวดอยสุเทพ #คิวภูพิงค์
#
คิวรถดอยสุเทพ-ดอยปุย (หน้า สวนสัตว์)
#คิวดอยปุย #คิวดอยสุเทพ #คิวภูพิงค์
#
คิวรถสองแถว [ กาดหลวง-สะเมิงใต้ ]
#รถสองแถว #สะเมิง #ที่ว่าการอำเภอ
#
คิวรถสองแถว [ กาดหลวง-สันป่ายาง]
#วัดหนองก๋าย #วัดพระบาทสี่รอย #รถไปสันป่ายาง
#
คิวรถสองแถว [เชียงใหม่(กาดหลวง)-แม่โจ้-แม่แฝก](สายใหม่)
#รถไปแม่โจ้ #รถไปป่าเหมือด #รถไปมหาวิทยาลัยแม่โจ้
#
คิวรถสองแถว เชียงใหม่(อาเขตช้างเผือก) - ฝาง
#รถไปเชียงดาว #รถไปไชยปราการ #รถไปฝาง
#
คิวรถสองแถว เชียงใหม่-กาดหลวง-ป่าซาง(ลำพูน)
#กาดหลวง-ป่าซาง #รถคิวป่าซาง #รถคิวลำพูน
#
คิวรถสองแถว เชียงใหม่-ดอยสะเก็ด[กาดหลวง]
#ดอยสะเก็ด #รถไปดอยสะเก็ด #สองแถวไปดอยสะเก็ด
#
คิวรถสองแถว เชียงใหม่-หนองตอง [หน้าประตูเชียงใหม่]
#หนองตอง #อำเภอหางดง #อำเภอสันป่าต่อง
#
คิวรถสองแถว เชียงใหม่-หนองตอง(ลำพูน) [กาดหลวง]
#หนองตอง #อำเภอหางดง #อำเภอสันป่าต่อง
#
คิวรถสองแถว เชียงใหม่-แม่ริม [กาดหลวง] >> แม่ริม
#รถไปแม่ริม #รถไปน้ำตกแม่สา #เที่ยวบ้านม้ง
#
คิวรถสองแถว เชียงใหม่[อาเขตช้างเผือก] >> แม่ริม
#รถไปแม่ริม #สองแถวแม่ริม #สถานีช้างเผือกไปแม่ริม
#
คิวรถสองแถว/ตู้ เชียงใหม่[สถานีช้างเผือก]-พร้าว
#รถไปพร้าว #รถไปวัดดอยแม่ปั๋ง #รถไปน้ำตกบัวตองน้ำพุเจ็ดสี
#
คิวรถสองแถวสีฟ้า เชียงใหม่(ขัวเหล็ก)-ลำพูน
#ไปลำพูน #คิวรถไปลำพูน #รถเล็กไปลำพูน
#
คิวรถแดง ดอยสุเทพ-ดอยปุย (ตลาดช้างเผือก)
#คิวดอยปุย #คิวดอยสุเทพ #คิวภูพิงค์
#
รถตู้ เชียงใหม่ [อาเขตช้างเผือก -ฮอด - ดอยเต่า] (1231)
#รถตู้ไปฮอด #รถตู้ไปดอยเต่า #รถตู้คิวช้างเผือก
#
รถท่องเที่ยว กรีนแอดฮาร์ท
#รถท่องเที่ยว #รถพาเที่ยวเชียงใหม่ #รถพารอบเมือง
#
รถบัส เชียงใหม่ [อาเขตช้างเผือก - อ. ฝาง] (1231)
#อาเขตช้างเผือก #รถสองแถว #รถบัส
#
รถบัส เชียงใหม่-ลำพูน(อาเขตช้างเผือก)
#รถบัสลำพูน #ไปลำพูน #เมล์ลำพูน
#
รถมอมชมเมืองเชียงใหม่
#นั่งรถชมเมืองเชียงใหม่ #นั่งรถชมเมือง #มอมคาร์
#
รถสองแถว (2552) [อาเขตช้างเผือก - ป่าป้อง]
#อาเขตช้างเผือก #ป่าป้อง #รถสองแถว