รถบัส [เชียงใหม่(อาเขตช้างเผือก) -> แม่อาย-ท่าตอน] (1231)
 • สถานีขนส่งอาเขต 1 (ช้างเผือก) ถนนสนามกีฬา ตำบลศรีภูมิ  อำเภอ เมือง เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50200
 • 053-211-577
  • เปิดทุกวัน 05:30-15:30
 • https://www.facebook.com/yy.nakornchiangmai/...
 • รถบัส [เชียงใหม่(อาเขตช้างเผือก) -> แม่อาย-ท่าตอน] (1231)
  รถบัส [เชียงใหม่(อาเขตช้างเผือก) -> แม่อาย-ท่าตอน] (1231)
 • #อาเขตช้างเผือก #รถสองแถว #รถบัส #แม่อาย #ท่าตอน
 • ตำแหน่งจีพีเอส : 18.8000340, 98.9867270   (เปิดแผนที่บน Google Map) | เปิดพิกัดปัจจุบัน
 • ข้อมูลเพิ่มเติม


  ตารางเวลาการเดินรถ(ขาขึ้น,ออกเชียงใหม่)

  No.
  ประเภทรถ
  เวลาออกเวลาถึง
  ต้นทางปลายทาง
  1
  รถบัส
  05:3009:00
  เชียงใหม่
  ท่าตอน
  2
  รถบัสแอร์
  07:40
  11:40
  เชียงใหม่
  ท่าตอน
  3
  รถบัสแอร์
  09:0013:40
  เชียงใหม่ท่าตอน
  4
  รถบัส
  10:2014:20
  เชียงใหม่ท่าตอน
  5
  รถบัส
  11:3015:30
  เชียงใหม่ท่าตอน
  6
  รถบัส
  13:3017:30
  เชียงใหม่ท่าตอน
  7
  รถบัส15:3019:30
  เชียงใหม่ท่าตอน

  *หมายเหตุ รถบัสทุกชนิดอาจมีการเปลี่ยนแปลงเวลาออกก่อนหรือหลังกำหนดไม่เกิน 10 นาที ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้โดยสารและสภาพการจราจร เช่นกำหนดเดิม 10:20 รถอาจจะออกจริง 10:10 หรือ 10:30
  * เส้นทางเชียงใหม่ - ท่าตอน ใช้เวลาประมาณ 4 ชั่วโมง โดยจะมีการจอดพักรถ ประมาณ 10 นาทีที่ท่ารถเชียงดาว และผู้โดยสารสามารถ ยืดเส้นยืดสายและเข้าห้องน้ำได้


  สายที่ ต้นทาง ปลายทาง เวลารถออกเที่ยวแรก เวลารถออกเทียวสุดท้าย ค่าโดยสาร (บาท)
  1231 ก อาเขตช้างเผือก แม่อาย-ท่าตอน 05:30น.,07:30น.,09:00น.,10:30น.,11:30น.,13:30น. 15:30น. 106  ตารางเวลาการเดินรถ(ขาล่อง,เข้าเชียงใหม่)

  No
  ประเภทรถ
  เวลาออกเวลาถึง
  ต้นทางปลายทาง
  1
  รถบัส
  06:2510:25
  ท่าตอน เชียงใหม่
  2
  รถบัสแอร์
  08:0012:00
  ท่าตอนเชียงใหม่
  3
  รถบัสแอร์
  09:2513:25
  ท่าตอนเชียงใหม่
  4
  รถบัส
  11:3015:30
  ท่าตอนเชียงใหม่
  5
  รถบัส
  13:0017:00
  ท่าตอนเชียงใหม่
  6
  รถบัส
  14:2518:25
  ท่าตอนเชียงใหม่
  7
  รถบัส16:1520:15
  ท่าตอนเชียงใหม่
  ที่มา(Update 10Mar2020) yanyonnakornchiangmai.com

กิจกรรม