รถบัส [เชียงใหม่(อาเขตช้างเผือก) -> แม่อาย-ท่าตอน] (1231)


ตารางเวลาการเดินรถ(ขาขึ้น,ออกเชียงใหม่)

No.
ประเภทรถ
เวลาออกเวลาถึง
ต้นทางปลายทาง
1
รถบัส
05:3009:00
เชียงใหม่
ท่าตอน
2
รถบัสแอร์
07:40
11:40
เชียงใหม่
ท่าตอน
3
รถบัสแอร์
09:0013:40
เชียงใหม่ท่าตอน
4
รถบัส
10:2014:20
เชียงใหม่ท่าตอน
5
รถบัส
11:3015:30
เชียงใหม่ท่าตอน
6
รถบัส
13:3017:30
เชียงใหม่ท่าตอน
7
รถบัส15:3019:30
เชียงใหม่ท่าตอน

*หมายเหตุ รถบัสทุกชนิดอาจมีการเปลี่ยนแปลงเวลาออกก่อนหรือหลังกำหนดไม่เกิน 10 นาที ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้โดยสารและสภาพการจราจร เช่นกำหนดเดิม 10:20 รถอาจจะออกจริง 10:10 หรือ 10:30
* เส้นทางเชียงใหม่ - ท่าตอน ใช้เวลาประมาณ 4 ชั่วโมง โดยจะมีการจอดพักรถ ประมาณ 10 นาทีที่ท่ารถเชียงดาว และผู้โดยสารสามารถ ยืดเส้นยืดสายและเข้าห้องน้ำได้


สายที่ ต้นทาง ปลายทาง เวลารถออกเที่ยวแรก เวลารถออกเทียวสุดท้าย ค่าโดยสาร (บาท)
1231 ก อาเขตช้างเผือก แม่อาย-ท่าตอน 05:30น.,07:30น.,09:00น.,10:30น.,11:30น.,13:30น. 15:30น. 106ตารางเวลาการเดินรถ(ขาล่อง,เข้าเชียงใหม่)

No
ประเภทรถ
เวลาออกเวลาถึง
ต้นทางปลายทาง
1
รถบัส
06:2510:25
ท่าตอน เชียงใหม่
2
รถบัสแอร์
08:0012:00
ท่าตอนเชียงใหม่
3
รถบัสแอร์
09:2513:25
ท่าตอนเชียงใหม่
4
รถบัส
11:3015:30
ท่าตอนเชียงใหม่
5
รถบัส
13:0017:00
ท่าตอนเชียงใหม่
6
รถบัส
14:2518:25
ท่าตอนเชียงใหม่
7
รถบัส16:1520:15
ท่าตอนเชียงใหม่
ที่มา(Update 10Mar2020) yanyonnakornchiangmai.com
เทรนด์
มิถุนายน 2024

กิจกรรมในเชียงใหม่