คิวรถสองแถว [ เชียงใหม่(อาเขตช้างเผือก)->ป่าเหมือด-แม่โจ้-สันทราย] #สายเก่า# *ขาออกเมือง*

กิจกรรม