คิวรถสองแถว [ เชียงใหม่(อาเขตช้างเผือก)->ป่าเหมือด-แม่โจ้-สันทราย] #สายเก่า# *ขาออกเมือง*
สายที่ ต้นทางปลายทางเวลารถออกเที่ยวแรกเวลารถออกเทียวสุดท้ายค่าโดยสาร (บาท)
1234 ขกาดหลวง
หนองหาร-สันทราย04:20น.(ทุก 7 นาที)19:00น.20,25

อัตราค่าบริการ (สายเก่า)
ระยะทางราคา (บาท)
เชียงใหม่ --> สันทรายป่าเหมือด15
เชียงใหม่ --> แม่แก้ด /แม่โจ้ / หนองหาร20
หนองหาร --> ป่าเหมือด / สันทราย15
สามแยกสันทราย --> รพ.สันทราย / ป่าเหมือด / สันทราย15
แม่โจ้ --> ป่าเหมือด / สันทราย15
นักเรียนในเครื่องแบบ  --> แม่แก้ด / แม่โจ้16
นักเรียนในเครื่องแบบ --> สันทรายป่าเหมือด15
นักเรียนสันทรายวิทยาคมก่อนแยกไฟแดงแม่โจ้10
นักเรียนสันทรายวิทยาคมเลยแยกไฟแดงแม่โจ้15
ระยะทางใกล้สุด15

*อ้างอิงป้ายประชาสัมพันธ์ประจำรถโดยสาร (Update 20Jan2020)

*อ้างอิง บอร์ดประชาสัมพันธ์ขนส่งอาเขต 1 เชียงใหม่(ช้างเผือก)

เทรนด์
มีนาคม 2024

กิจกรรมในเชียงใหม่