คิวรถสองแถว [แม่วาง-บ้านกาด->ประตูเชียงใหม่-อาเขตช้างเผือก] *ขาเข้าเมือง*

กิจกรรม