CHMY คือเว็บอะไร?


CMHY เป็นเว็บไซต์ไดเรกทอรี่ ที่ รวบรวมข้อมูลทั้งจากอินเตอร์เนต(Online) และ ออฟไลน์(OffLine)โดยการลงพื้นที่เก็บข้อมูลและตรวจสอบเอง จากสถานที่จริง เพื้อให้เป็นแหล่งข้อมูลที่เน้น เฉพาะจังหวัดเชียงใหม่ เช่น ธุรกิจ บริการ ราชการ การเงิน ร้านค้า โรงเรียน โดยนำ เสนอในรูบแบบเว็บไซต์ และ แอปพริเคชั่น, ประกอบไปด้วยข้อมูล แผนที่ โทร พิกัด รูปภาพ ลิงค์ เราอยากจะสร้างสรรค์พัฒนางาน เพื่อให้เป็นประโยชน์ชาวเชียงใหม่ และนักท่องเที่ยว อีกทั้งเรายังเปิดฟอร์มรับข้อมูลรีพอร์ตจากผู้ใช้ภายนอกให้ร่วมส่งข้อมูลและรายงานแนะนำปัญหาที่พบให้เราได้ตรวจสอบปรับปรุง เพื่อช่วยเราปรับปรุงสร้างสรรค์ด้านข้อมูลของ CMHY ให้มีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น

ข้อมูลภายในเว็บไซต์


ข้อมูลภายในเว็บไซต์

ข้อมูลภายในระบบ

ประกอบด้วยข้อมูลธุรกิจ สถานที่พื้นที่เมืองเชียงใหม่ เก็บในรูปแบบฐานข้อมูล ภายในเว็บไซต์ CMHY และได้ออกแบบการใช้งาน เพื่อให้สะดวกต่อการค้นหาจากผู้ใช้ และออกแบบฐานข้อมูลให้รองรับ SEO เพื่อให้ Bot Google ได้เข้าถึงข้อมูลมากที่สุด และดึงข้อมูลไปไว้ใน Google.com

แผนที่
แผนที่

ตำแหน่งพิกัดสถานที่

ข้อมูลที่อยู่
ข้อมูลที่อยู่

ที่อยู่ ถนน เบอร์โทร รายละเอียด

คำเสริมช่วยการค้นหา
Tag Search

คำเสริมช่วยการค้นหา

เวลาทำการ
เวลาทำการ

วันที่เวลา เปิดทำการ

รูปภาพ
รูปภาพ

รูปภาพด้านหน้า/ด้านในสถานที่

จัดหมวดให้สะดวกการค้น
หมวดหมู่

จัดหมวดให้สะดวกการค้น

นำทาง
นำทาง

นำทางผู้ใช้ไปยังสถานที่

ข้อมูลสถิติ

ข้อมูลสถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ CMHY
*ข้อมูลสถิติอ้างอิง - ข้อมูลเทรนสถิติจัดลำดับจากมากที่สุดลำดับต้นจากข้อมูลทั้งหมดในฐานข้อมูล เก็บสถิติจากจำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเฉพาะ แต่ละหน้าเพจเว็บไซต์ CMHY.city เท่านั้นโดยอ้างอิงการจัดเก็บเป็นข้อมูลเชิงสถิติ และวิเคราะห์สรุปผลโดยผ่าน API ของ Google Analyticเริ่มเก็บสถิติตั้งแต่ปี 2015-ปัจจุบัน โดยแสดงหน้าเพจสถิติบางส่วนที่จัดเก็บอ้างอิงเลือกใช้ส่วนของ Views (จำนวนหน้าจอแอปหรือหน้าเว็บที่ผู้ใช้เห็น การดูซ้ำของหน้าจอหรือหน้าเดียวจะถูกนับ (เหตุการณ์ screen_view+ page_view) ปรับเลือกข้อมูลแสดงตามความเหมาะสมกับสอดคล้องกับข้อมูลปัจจุบัน

โฮมเพจ


เพจหลักเว็บไซต์

การออกแบบ CMHY หน้าโฮมเพจ สร้างสรรค์ฺเพื่อให้ผู้ใช้ได้ค้นหาข้อมูล เบื้องต้นแบบกลุ่ม และค้นหา โดยออกแบบระบบโครงสร้างกลุ่มหมวด หมู่ของ ธุรกิจ บริการ สถานที่ จัดเป็นหมวด ตามไอคอนและสีกลุ่ม เพื่อให้ผู้ใช้งานได้เข้าถึงข้อมูลได้รวดเร็ว

หมวดหมู่หลัก
หมวดหมู่หลัก

แยกประเภทตามสีหมวด

หมวดหมู่ย่อย
หมวดหมู่ย่อย

แยกประเภทด้วยไอคอน

กิจกรรม
กิจกรรม

แสดงกิจกรรมประจำเดือน

การค้นหา
การค้นหา

สามารถค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์

Responsive Design
Responsive Design

หน้าจอรองรับ เดสก์ท็อป /แท็บเล็ต/สมาร์ทโฟน

เปลี่ยนภาษา
เปลี่ยนภาษา

รองรับภาษาไทย / อังกฤษ

แอปพลิเคชัน


แอพลิเคชั่น

จากข้อมูลสถิติคนเข้าเยี่ยมชม CMHY พบว่า 70%-80% ใช้สมาร์ทโฟน จากข้อมูลทีมงาน ได้พัฒนาในรูปแบบแอปพลิเคชัน เพื่อให้รองรับความสะดวกผู้ใช้ สมาร์ทโฟนที่มากขึ้น


แผนพัฒนาสมาร์ทโฟน

แผนพัฒนาสมาร์ทโฟน

หน้าเพจข้อมูล


หน้าเพจข้อมูล

แสดงผลหมวดหมู่

สามารถแสดงข้อมูล หรือ ค้นหาจากฐานข้อมูล ระบุกลุ่มเฉพาะของหมวดหมู่ โดยแสดงแยกประเภท ของข้อมูล เพื่อผู้ใช้งานสะดวกต่อการเข้าถึงข้อมูล

ค้นหาข้อมูล
ค้นหาข้อมูล

แสดงข้อมูลแบบแผนที่โดยแบ่งตามสีหมวดหมู่

แสดงพิกัด
แสดงพิกัด

แสดงพิกัดในแผนที่ สถานที่ใกล้เคียง

แสดงผลกลุ่ม
แสดงผลกลุ่ม

แยกกลุ่มการแสดงเพื่อความสะดวกเข้าใจสถานที่

Location GPS
Location GPS

ผู้ใช้สามารถแสดงตำแหน่งที่อยู่ปัจจุบันเพื่อเทียบสถานที่

เกี่ยวกับเรา


RGB7 LOGO

เชียงใหม่เฮลพ์ยู หรือ CMHY (Chiang Mai Help You) เริ่มต้นมาจากการคุยกันเล่นๆ เมื่อ สิงหาคม ปี 2557 ผู้พัฒนาซอฟท์แวร์ 2 คน สุดชาย กัญชนะ และ พรรษเศวต น้อยท่าช้าง RGB7(อาร์จีบีเซเว่น) ผู้พัฒนาร้านเล็กๆคนเชียงใหม่ ได้พบว่าการค้นหาข้อมูลการในพื้นที่ในเมืองเชียงใหม่ เมื่อสำรวจ สถานที่/กิจการธุรกิจขนาดเล็ก/กลาง/ใหญ่ พบว่าข้อมูลหลายๆส่วนยังขาดไปไม่ครบแม่นยำตามที่ต้องการ ได้คุยปรึกษา สรุปว่าในเมื่อเราเป็นคนในพื้นที่เชียงใหม่ และเป็นบ้านเมืองเกิดในเชียงใหม่ อยากจะทำอะไรมอบตอบแทนบ้านเกิดเมืองนอนเมืองเชียงใหม...ได้เริ่มวางแผนออกแบบพัฒนาเว็บไซต์ในฝันที่ใช้ง่ายที่สุดตามที่วาดฝันไว้ เพื่อให้ระบบมีประสิทธิภาพสูงสุด จึงออกแบบระบบทั้งหมดและเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง เพื่อพัฒนาซอฟท์แวร์สำหรับบ้านของเราให้มีระบบค้นหาข้อมูลของเชียงใหม่ที่ละเอียดและมีความใกล้เคียงและมีคุณภาพแบบที่ใจฝันไว้...

ทีมงานได้ลงพื้นที่เริ่มเก็บรวมรวมข้อมูลและตรวจสอบ โดยจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานกิจการร้าน สถานที่ทั่วไป ทุกที่ที่ไปเยือน เพื่อบันทึกลงในฐานข้อมูล เพื่อชาวเชียงใหม่และผู้มาเยือน ได้ค้นหาค้นพบกิจการ สถานที่สำคัญและเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งาน โดยหวังอีกว่าผู้ที่มาเยือนเชียงใหม่ หรือนักท่องเที่ยวต่างชาติ จะได้ข้อมูลที่เข้าใจง่ายรวดเร็ว ใกล้เคียงและมีคุณภาพ

แผนการดำเนินงานและพัฒนา CMHY


PHASE I [Q4 2014-2015]
 • ออกแบบเว็บไซต์ CMHY ต้นแบบ Master / พัฒนาระบบ Back-End คู่ขนาน
 • ทดสอบระบบ Back-end เมื่อเก็บกับพื้นที่จริง
 • เดินเก็บข้อมูลทดสอบเฉพาะเขตในกำแพงเมืองเชียงใหม่
PHASE II [2015-2016]
 • พัฒนาส่วนระบบสปอนเซอร์
 • พัฒนาระบบหมวดหมู่ประเภทธุรกิจบริการ
 • พัฒนาเว็บ V2.0 ปรับแต่งข้อผิดพลาดจากการเปิดระบบทดสอบ V1.0
 • พัฒนาส่วนระบบเก็บสถิติ และระบบ Back-End ให้สะดวกรวดเร็วเมื่อออกเก็บข้อมูลภาคสนาม
PHASE III [2016-2017]
 • พัฒนาเว็บส่วนกิจกรรม
 • พัฒนาส่วนฟอร์มส่งข้อมูลจาก User ทั่วไป
 • พัฒนาเว็บไซต์ V3.0 รองรับสองภาษา และระบบ Back-end
 • เก็บข้อมูลและ Updateส่วนย่อยในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่
 • วางแผนส่วนพัฒนาระบบ Database ให้รองรับการเชื่อมต่อจาก Application
PHASE VI [2018-2021]
 • 4.1 (2018)Web Development 4.0 [Morpheus] พัฒนาเว็บเวอร์ชั่นที่ 4.0 Re-Design หน้าเว็บไซต์ [Morpheus]
 • 4.1.1 (2019-2020) พัฒนาวางแผน Design Application + Database(JSON)
 • 4.2 (2019-FEB) TREND สถิติผู้เข้าเยี่ยมแต่ละเดือน
 • 4.3.1 (2019-MAY) พัฒนาระบบการแสดงผลของอำเภอ
 • 4.3.2 (2019-Q2 2020) ZONE A เก็บข้อมูลเบื้องต้น อำเภอแม่ริม/อำเภอสันทราย/อำเภอดอยสะเก็ด/อำเภอสันกำแพง/อำเภอสารภี/อำเภอหางดง/อำเภอสันป่าตอง
 • 4.3.3 (Q3 2020) ZONE B เก็บข้อมูลเบื้องต้น อำเภอแม่แตง/อำเภอเชียงดาว/อำเภอพร้าว/อำเภอแม่ออน/อำเภอดอยหล่อ/อำเภอจอมทอง/อำเภอแม่วาง/อำเภอสะเมิง
 • 4.3.3.x (Q3 2020) Development Application ระบบ Android Alpha 1.0.x
 • 4.3.4 (2020-Q1 2021) ZONE C เก็บข้อมูลเบื้องต้น อำเภอฝาง/อำเภอไชยปราการ/อำเภอดอยเต่า/อำเภอฮอด
 • 4.3.5 (Q2 2021) Development BETA ระบบ Android 1.0
 • 4.3.5 (Q3-Q4 2021) Development/Update FINAL Application ระบบ Android 1.0.x
PHASE V [2022-2025]
 •  5.1.1 (Q1-Q3 2022) Development & Maintainance Application ระบบ Android 1.x - 2.x
 • 5.1.2 (Q2 2022) Remake All icon theme Website & Appliction
 •  5.1.3 (Q4 2022 - Q2 2023) Android English Version ระบบ Andriod
 •  5.2 (Q2-Q3 2023) Web Development 5.0 [Niobe] พัฒนาเว็บเวอร์ชั่นที่ 5.0 Front-End [Niobe]
 •  5.x (Q1-Q4 2022-2024) ZONE A/B Update ข้อมูลโซนอำเภอใกล้เคียงอำเภอเมืองเชียงใหม[VI]่และอำเภอเมือง[VI]
 •  5.x (Q4 2023 - Q1 2024) ZONE C เปิดระบบฐานข้อมูล และลงพื้นที่เก็บข้อมูล อำเภอเวียงแหง/อำเภอแม่อาย/อำเภอแม่แจ่ม/อำเภอกัลยาณิวัฒนา/อำเภออมก๋อย
 •  5.x (Q1-Q2 2024) Maintenance APP Fix/Update ระบบ Android 2.x
 •  5.x (Q3-Q4 2024) Development Application ระบบ iOS [iPhone/iPad]

เราหวังว่าจะเป็นส่วนหนึ่งเล็กๆที่จะสร้างสรรค์ข้อมูลในเชียงใหม่ให้มีประสิทธิภาพที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ จึงยังคงดำเนินการพัฒนาส่วนเว็บไซต์/พัฒนาแอปพลิเคชัน และ หากว่างการพัฒนางานAPP/WEB หลักจะพยายามลงพื้นที่จริงเก็บอัฟเดตข้อมูลสถานที่เดิมอย่างต่อเนื่อง เพื่อเชื่อมต่อส่วนข้อมูลอำเภอเมืองและอำเภออื่นๆ...ให้ครบทุกอำเภอทั้งหมดของเชียงใหม่...ดังที่ใจฝันไว้

-RGB7-
NOVEMBER RAIN 2023

ติดต่อเรา

สอบถามหรือติดต่อฝ่ายบริการช่วยเหลือของ CMHY