CHMY คือเว็บอะไร?

CMHY เป็นเว็บไซต์ไดเรกทอรี่ ที่รวบรวมข้อมูลเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่ เช่น ธุรกิจ บริการ ราชการ การเงิน ร้านค้า โรงเรียน โดยนำ เสนอในรูบแบบเว็บไซต์, ประกอบไปด้วยข้อมูล แผนที่ โทร พิกัด รูปภาพ ลิงค์ เพื่อเป็นประโยชน์ชาวเชียงใหม่ และนักท่องเที่ยว ง

ข้อมูลภายในเว็บไซต์


ข้อมูลภายในเว็บไซต์

ข้อมูลภายในระบบ

ประกอบด้วยข้อมูลธุรกิจ สถานที่พื้นที่เมืองเชียงใหม่ เก็บในรูปแบบฐานข้อมูล ภายในเว็บไซต์ CMHY และได้ออกแบบการใช้งาน เพื่อให้สะดวกต่อการค้นหาจากผู้ใช้ และออกแบบฐานข้อมูลให้รองรับ SEO เพื่อให้ Bot Google ได้เข้าถึงข้อมูลมากที่สุด และดึงข้อมูลไปไว้ใน Google.com

แผนที่
แผนที่

ตำแหน่งพิกัดสถานที่

ข้อมูลที่อยู่
ข้อมูลที่อยู่

ที่อยู่ ถนน เบอร์โทร รายละเอียด


คำเสริมช่วยการค้นหา
Tag Search

คำเสริมช่วยการค้นหา


เวลาทำการ
เวลาทำการ

วันที่เวลา เปิดทำการ


รูปภาพ
รูปภาพ

รูปภาพด้านหน้า/ด้านในสถานที่


จัดหมวดให้สะดวกการค้น
หมวดหมู่

จัดหมวดให้สะดวกการค้น

นำทาง
นำทาง

นำทางผู้ใช้ไปยังสถานที่

ข้อมูลสถิติ

ข้อมูลสถิติรวบรวมผ่าน Google Analytic


สถิติรายปี [ 1 มกราคม 2563 - 31 ธันวาคม 2563 ]
ยอดวิว / ปี 1,943,689
ยอดผู้ใช้งาน / ปี 922,051

Returning Visitor

จำนวนผู้ใช้ที่กลับมา

New Visitor

จำนวนผู้ใช้ใหม่

โฮมเพจ


เพจหลักเว็บไซต์

การออกแบบ CMHY หน้าโฮมเพจ สร้างสรรค์ฺเพื่อให้ผู้ใช้ได้ค้นหาข้อมูล เบื้องต้นแบบกลุ่ม และค้นหา โดยออกแบบระบบโครงสร้างกลุ่มหมวด หมู่ของ ธุรกิจ บริการ สถานที่ จัดเป็นหมวด ตามไอคอนและสีกลุ่ม เพื่อให้ผู้ใช้งานได้เข้าถึงข้อมูลได้รวดเร็ว

หมวดหมู่หลัก
หมวดหมู่หลัก

แยกประเภทตามสีหมวด

หมวดหมู่ย่อย
หมวดหมู่ย่อย

แยกประเภทด้วยไอคอน


กิจกรรม
กิจกรรม

แสดงกิจกรรมประจำเดือน


การค้นหา
การค้นหา

สามารถค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์


Responsive Design
Responsive Design

หน้าจอรองรับ เดสก์ท็อป /แท็บเล็ต/สมาร์ทโฟน

เปลี่ยนภาษา
เปลี่ยนภาษา

รองรับภาษาไทย / อังกฤษ


แอปพลิเคชัน


แอพลิเคชั่น

จากข้อมูลสถิติคนเข้าเยี่ยมชม CMHY พบว่า 70%-80% ใช้สมาร์ทโฟน จากข้อมูลทีมงาน ได้พัฒนาในรูปแบบแอปพลิเคชัน เพื่อให้รองรับความสะดวกผู้ใช้ สมาร์ทโฟนที่มากขึ้น


แผนพัฒนาสมาร์ทโฟน

แผนพัฒนาสมาร์ทโฟน

หน้าเพจข้อมูล


หน้าเพจข้อมูล

แสดงผลหมวดหมู่

สามารถแสดงข้อมูล หรือ ค้นหาจากฐานข้อมูล ระบุกลุ่มเฉพาะของหมวดหมู่ โดยแสดงแยกประเภท ของข้อมูล เพื่อผู้ใช้งานสะดวกต่อการเข้าถึงข้อมูล

ค้นหาข้อมูล
ค้นหาข้อมูล

แสดงข้อมูลแบบแผนที่โดยแบ่งตามสีหมวดหมู่

แสดงพิกัด
แสดงพิกัด

แสดงพิกัดในแผนที่ สถานที่ใกล้เคียง


แสดงผลกลุ่ม
แสดงผลกลุ่ม

แยกกลุ่มการแสดงเพื่อความสะดวกเข้าใจสถานที่

Location GPS
Location GPS

ผู้ใช้สามารถแสงตำแหน่งที่อยู่ปัจจุบันเพื่อเทียบสถานที่


เกี่ยวกับเรา

เชียงใหม่เฮลพ์ยู หรือ CMHY เริ่มต้นมาจาก สิงหาคม ปี 2557 ทีมผู้พัฒนาซอฟท์แวร์ หลัก 2 คนคือ นายสุดชาย และ นายพรรษเศวต RGB7 ทีมเล็กๆ ของคนเชียงใหม่ ได้พบว่าการค้นหาข้อมูลการในพื้นที่ในเมืองเชียงใหม่ เมื่อสำรวจ สถานที่/กิจการธุรกิจขนาดเล็ก/กลาง/ใหญ่ พบว่าข้อมูลหลายๆส่วนยังขาดไปไม่ครบแม่นยำตามที่ต้องการ ได้คุยปรึกษา สรุปว่าในเมื่อเราเป็นคนในพื้นที่เชียงใหม่ และเป็นบ้านเมืองเกิดในเชียงใหม่ อยากจะทำอะไรมอบตอบแทนบ้านเกิดเมืองนอนเมืองเชียงใหม...ได้เริ่มวางแผนออกแบบพัฒนาเว็บไซต์ในฝันที่ใช้ง่ายที่สุดตามที่วาดฝันไว้ เพื่อให้ระบบมีประสิทธิภาพสูงสุด จึงออกแบบระบบทั้งหมดและเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง เพื่อพัฒนาซอฟท์แวร์สำหรับบ้านของเราให้มีระบบค้นหาข้อมูลของเชียงใหม่ที่ละเอียดและมีความใกล้เคียงและมีคุณภาพแบบที่ใจฝันไว้...

ทีมงานได้ลงพื้นที่เริ่มเก็บรวมรวมข้อมูลและตรวจสอบ โดยจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานกิจการร้าน สถานที่ทั่วไป ทุกที่ที่ไปเยือน เพื่อบันทึกลงในฐานข้อมูล เพื่อชาวเชียงใหม่และผู้มาเยือน ได้ค้นหาค้นพบกิจการ สถานที่สำคัญและเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งาน โดยหวังอีกว่าผู้ที่มาเยือนเชียงใหม่ หรือนักท่องเที่ยวต่างชาติ จะได้ข้อมูลที่เข้าใจง่ายรวดเร็ว ใกล้เคียงและมีคุณภาพ และหวังว่าสิ่งที่เราทำจะส่งผลทำให้เศรษฐกิจความเป็นอยู่ของชาวเชียงใหม่ได้เชื่อมต่อและติดต่อกัน ทำให้บ้านเมืองเชียงใหม่พัฒนาขับเคลื่อนไปข้างหน้า ด้วยความภูมิใจจาก ผู้พัฒนาซอฟท์แวร์ร้าน RGB7 เล็กๆ สร้างสรรค์โดยคนเชียงใหม่ :)


แผนการดำเนินงานและพัฒนา CMHY


PHASE 1 [2015]
 • ออกแบบเว็บไซต์ CMHY ต้นแบบ Master / พัฒนาระบบ Back-End คู่ขนาน
 • ทดสอบระบบ Back-end เมื่อเก็บกับพื้นที่จริง
 • เก็บข้อมูลเฉพาะเขตในกำแพงเมืองเชียงใหม่
PHASE 2 [2015-2016]
 • พัฒนาส่วนระบบสปอนเซอร์
 • พัฒนาระบบหมวดหมู่ประเภทธุรกิจบริการ
 • พัฒนาเว็บ V2.0 ปรับแต่งข้อผิดพลาดจากการเปิดระบบทดสอบ V1.0
 • พัฒนาส่วนระบบเก็บสถิติ และระบบ Back-End ให้สะดวกรวดเร็วเมื่อออกเก็บข้อมูลภาคสนาม
PHASE 3 [2016-2017]
 • พัฒนาเว็บส่วนกิจกรรม
 • พัฒนาส่วนฟอร์มส่งข้อมูลจาก User ทั่วไป
 • พัฒนาเว็บไซต์ V3.0 รองรับสองภาษา และระบบ Back-end
 • เก็บข้อมูลและ Updateส่วนย่อยในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่
 • วางแผนส่วนพัฒนาระบบ Database ให้รองรับการเชื่อมต่อจาก Application
PHASE 4 [2018-2021]
 • 4.1 (2018) พัฒนาเว็บเวอร์ชั่นที่ 4 Re-Design หน้าเว็บไซต์
 • 4.1.1 (2019-2020) พัฒนาวางแผน Design Application + Database(JSON)
 • 4.2 (2019-FEB) TREND สถิติผู้เข้าเยี่ยมแต่ละเดือน
 • 4.3.1 (2019-MAY) พัฒนาระบบการแสดงผลของอำเภอ
 • 4.3.2 (2019-Q2 2020) ZONE A เก็บข้อมูลเบื้องต้น อำเภอแม่ริม/อำเภอสันทราย/อำเภอดอยสะเก็ด/อำเภอสันกำแพง/อำเภอสารภี/อำเภอหางดง/อำเภอสันป่าตอง
 • 4.3.3 (Q3 2020) ZONE B เก็บข้อมูลเบื้องต้น อำเภอแม่แตง/อำเภอเชียงดาว/อำเภอพร้าว/อำเภอแม่ออน/อำเภอดอยหล่อ/อำเภอจอมทอง/อำเภอแม่วาง/อำเภอสะเมิง
 • 4.3.3.x (Q3 2020) Development Application ระบบ Android Alpha 1.0.x
 • 4.3.4 (2020-Q1 2021) ZONE C เก็บข้อมูลเบื้องต้น อำเภอฝาง/อำเภอไชยปราการ/อำเภอดอยเต่า/อำเภอฮอด
 • 4.3.5 (Q2 2021) Development BETA ระบบ Android 1.0
 • 4.3.5 (Q3-Q4 2021) Development/Update FINAL Application ระบบ Android 1.0.x
 • 4.3.6 (Q4 2021- Q1 2022) ZONE C เก็บข้อมูลเบื้องต้น อำเภอเวียงแหง/อำเภอฝาง(2)/อำเภอแม่อาย/อำเภอแม่แจ่ม/อำเภอกัลยาณิวัฒนา/อำเภออมก๋อย
PHASE 5 [2022-2025]
 • 5.x (Q1-Q3 2022) Development & Maintainance Application ระบบ Android 1.x - 2.x
 • 5.x (Q2 2022) Remake All icon theme Website & Appliction
 • 5.x (Q3 2022) Android English Version ระบบ Andriod
 • 5.x (Q4 2022-2023) Development Application ระบบ iOS

เราหวังว่าจะเป็นส่วนหนึ่งเล็กๆที่จะสร้างสรรค์ข้อมูลในเชียงใหม่ให้มีประสิทธิภาพที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ จึงยังคงดำเนินการพัฒนาส่วนเว็บไซต์/พัฒนาแอปพลิเคชัน และ ถ้าว่างการพัฒนางานหลักจะพยายามลงพื้นที่จริงเก็บอัฟเดตข้อมูลสถานที่เดิมอย่างต่อเนื่อง เพื่อเชื่อมต่อส่วนข้อมูลอำเภอเมืองและอำเภออื่นๆ...ให้ครบทุกอำเภอทั้งหมดของเชียงใหม่...ดังที่ใจฝันไว้

-RGB7-
NOVEMBER RAIN 2021

สปอนเซอร์กับเรา


สิทธิพิเศษสปอนเซอร์

สิทธิพิเศษสปอนเซอร์

ระบบของ CMHY ได้ออกแบบและจัดวางกำหนด ไม่ใช่เพียง แค่การโฆษณาแต่ได้ออกแบบส่วนของช่วยการแสดงผล ให้ข้อมูลพิเศษของ ธุรกิจของท่านได้อยู่อันดับแรกและ เข้าถึงการค้นหาตรงกลุ่มเป้าหมาย

ตำแหน่งโฆษณา
ตำแหน่งโฆษณา

แสดงตำแหน่งที่ผู้ใช้มองเห็นชัดเจน

กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมาย

กำหนดกลุ่มเป้าหมายและลดค่าใช้จ่าย


หมุนเวียนแบนเนอร์
การหมุนเวียนแบนเนอร์

ใช้ระบบหมุนเปลี่ยนการแสดงแบนเนอร์

จัดลำดับการค้นหา
จัดลำดับการค้นหา

การแสดงผลข้อมูลอยู่ในลำดับแรกเมื่อค้นหา


ส่วนให้ข้อมูล
ส่วนให้ข้อมูล

ส่วนเสริมการให้ข้อมูลให้ละเอียดมากขึ้น

คลังภาพ

เสริมรูปภาพได้หลายสถานที่และมุมมอง


สนับสนุนสปอนเซอร์กับเรา