ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา CMHY

ฟอร์มข้อมูลธุรกิจ

ท่านสามารถส่งข้อมูลกิจการร้านค้า เพื่อบันทึกลงในฐานข้อมูล CMHY หรืออัฟเดตข้อมูลที่มีอยู่เว็บไซต์อยู่แล้วให้ถูกต้อง โดยส่งกรอกแบบฟอร์มกิจการ ข้อมูลธุรกิจของท่านบนเว็บไซต์เรา โดยไม่มีค่าใช้จ่าย เงื่อนไขการบริการ

*เนื่องจาก CMHY เป็นตัวกลางรวบรวมข้อมูลในเชียงใหม่ ไม่ใช่เจ้าของธุรกิจสถานที่อาจมีความคลาดเคลื่อนของข้อมูลได้ หากท่านทราบข้อมูลที่ถูกต้อง หรือพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้องได้รับผลกระทบ หรือเป็นเจ้าของธุรกิจของท่าน เพื่อความสะดวกในการจัดการข้อมูลให้มีประสิทธิภาพ แนะนำกรุณากรอกแบบฟอร์มและส่งให้ทางเรา ,หรือเข้าไปที่หน้าธุรกิจแล้วส่งฟอร์มรายงาน Report แจ้งกลับมาทางเรา, หรือส่งข้อมูลตามช่องทางด้านล่าง

เลือกรูปภาพของหน้าร้าน นามสกุล jpg/png

*หมายเหตุ : หลังจากท่านได้ส่งฟอร์ม ทางทีมงานเราจะใช้เวลาในการตรวจสอบข้อมูล และอาจจะติดต่อกลับไปเพื่อยืนยันและตรวจสอบธุรกิจของท่าน เมื่อตรวจสอบครบถ้วนแล้วทีมงานจะบันทึกข้อมูลพื้นฐานของท่านลงเว็บไซต์โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

ติดต่อเรา

ท่านที่ต้องการ สนับสนุนสปอนเซอร์กับทางเว็บไซต์ สามารถติดต่อตามช่องทางด้านบน


เกี่ยวกับ CMHY

เชียงใหม่เฮลพ์ยู หรือ CMHY เริ่มต้นมาจาก สิงหาคม ปี 2557 ทีมผู้พัฒนาซอฟท์แวร์ คุณสุดชาย และ คุณพรรษเศวต RGB7 ทีมเล็กๆ ของคนเชียงใหม่ ได้พบว่าการค้นหาข้อมูลการในพื้นที่ในเมืองเชียงใหม่ เมื่อสำรวจ สถานที่/กิจการธุรกิจขนาดเล็ก/กลาง/ใหญ่ พบว่าข้อมูลหลายๆส่วนยังขาดไปไม่ครบแม่นยำตามที่ต้องการ ได้คุยปรึกษา สรุปว่าในเมื่อเราเป็นคนในพื้นที่เชียงใหม่ และเป็นบ้านเมืองเกิดในเชียงใหม่ อยากจะทำอะไรมอบตอบแทนบ้านเกิดเมืองนอนเมืองเชียงใหม...ได้เริ่มวางแผนออกแบบพัฒนาเว็บไซต์ในฝันที่ใช้ง่ายที่สุดตามที่วาดฝันไว้ เพื่อให้ระบบมีประสิทธิภาพสูงสุด จึงออกแบบและเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง เพื่อพัฒนาซอฟท์แวร์สำหรับค้นหาข้อมูลของเชียงใหม่ที่ละเอียดและมีใกล้เคียงความถูกต้องที่สุดแบบที่ใจฝันไว้...

ทีมงานได้ลงพื้นที่เริ่มเก็บรวมรวมข้อมูลและตรวจสอบ โดยจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานกิจการร้าน สิ่งที่น่าสนใจ ทุกที่ที่ไปเยือน เพื่อบันทึกลงในฐานข้อมูล ให้ชาวเชียงใหม่และผู้มาเยือน ได้ค้นหาค้นพบกิจการ สถานที่สำคัญและเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งาน โดยหวังอีกว่าผู้ที่มาเยือนเชียงใหม่ หรือนักท่องเที่ยวต่างชาติ จะได้ข้อมูลที่เข้าใจง่ายรวดเร็ว ใกล้เคียงความถูกต้องให้มากที่สุด และหวังว่าสิ่งที่เราทำจะส่งผลทำให้เศรษฐกิจความเป็นอยู่ของชาวเชียงใหม่ได้เชื่อมต่อและติดต่อกัน ทำให้บ้านเมืองเชียงใหม่พัฒนาขับเคลื่อนไปข้างหน้า ด้วยความภูมิใจจาก ผู้พัฒนาซอฟท์แวร์โอท๊อปเล็กๆของคนเชียงใหม่ :)


PHASE 1 [2015]
 • ออกแบบเว็บไซต์ต้นแบบ/ พัฒนาระบบ Back-End
 • ทดสอบระบบ Back-end เมื่อเก็บกับพื้นที่จริง
 • เก็บข้อมูลเฉพาะเขตในกำแพงเมืองเชียงใหม่
PHASE 2 [2015-2016]
 • พัฒนาส่วนระบบสปอนเซอร์
 • พัฒนาระบบหมวดหมู่ประเภทธุรกิจบริการ
 • พัฒนาเว็บ V2.0 ปรับแต่งข้อผิดพลาดจากการเปิดระบบทดสอบ V1.0
 • พัฒนาส่วนระบบเก็บสถิติและระบบ Back-End ให้ใช้ง่ายเมื่อออกภาคสนามเก็บข้อมูล
PHASE 3 [2016-2017]
 • พัฒนาเว็บส่วนกิจกรรม
 • พัฒนาส่วนฟอร์มส่งข้อมูลจาก User ทั่วไป
 • พัฒนาเว็บไซต์ V3.0 รองรับสองภาษา และระบบ Back-end
 • เก็บข้อมูลและ Updateส่วนย่อยในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่
 • วางแผนส่วนพัฒนาระบบ Database ให้รองรับการเชื่อมต่อจาก Application
PHASE 4 [2018-2020]
 • 4.1 (2018) พัฒนาเว็บเวอร์ชั่นที่ 4 Re-Design หน้าเว็บไซต์
 • 4.1.1 (2019-2020) พัฒนาวางแผน Design Application + Database
 • 4.2 (2019-FEB) TREND สถิติผู้เข้าเยี่ยมแต่ละเดือน
 • 4.3.1 (2019-MAY) พัฒนาระบบการแสดงผลของอำเภอ
 • 4.3.2 (2019-Q2 2020) ZONE A เก็บข้อมูลเบื้องต้น อำเภอแม่ริม/อำเภอสันทราย/อำเภอดอยสะเก็ด/อำเภอสันกำแพง/อำเภอสารภี/อำเภอหางดง/อำเภอสันป่าตอง
 • 4.3.3 (Q3 2020) ZONE B เก็บข้อมูลเบื้องต้น อำเภอแม่แตง/อำเภอเชียงดาว/อำเภอพร้าว/อำเภอแม่ออน/อำเภอดอยหล่อ/อำเภอจอมทอง/อำเภอแม่วาง/อำเภอสะเมิง
 • 4.3.3.x (Q3 2020) Development Application ระบบ Android
 • 4.3.4 (Q4 2020-2021) ZONE C เก็บข้อมูลเบื้องต้น อำเภอเวียงแหง/อำเภอฝาง/อำเภอไชยปราการ/อำเภอแม่อาย/อำเภอดอยเต่า/อำเภอฮอด/อำเภอแม่แจ่ม/อำเภอกัลยาณิวัฒนา/อำเภออมก๋อย

และปัจจุบันยังคงดำเนินการพัฒนาส่วนเว็บไซต์/พัฒนาแอพริเคชั่น และ ลงพื้นที่เก็บข้อมูลสถานที่จริงอย่างต่อเนื่องเพื่อเชื่อมต่อส่วนข้อมูลของอำเภออื่นๆ...ให้ครบทุกอำเภอทั้งหมดของเชียงใหม่...ดังที่ใจฝันไว้

-CMHY TEAM-
MAY 2020