CHMY APPS (Android)

CMHY แอปพลิเคชันไดเรกทอรี่* ที่รวบรวมข้อมูลเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่ เช่น ธุรกิจ บริการ ราชการ การเงิน ร้านค้า โรงเรียน โดยนำ เสนอในรูบแบบแอปพลิเคชัน ประกอบไปด้วยข้อมูล แผนที่ โทร พิกัด รูปภาพ ลิงค์ เพื่อเป็นประโยชน์ชาวเชียงใหม่ และนักท่องเที่ยว

*V 1.2 รองรับการแสดงผลของข้อมูลเฉพาะเขตอำเภอเมืองเท่านั้นข้อมูลภายในแอปพลิเคชัน


ข้อมูลภายในแอปพลิเคชัน

ข้อมูลภายในระบบ (V.1.2)

ประกอบด้วยข้อมูลธุรกิจ สถานที่พื้นที่เมืองเชียงใหม่ เก็บในรูปแบบฐานข้อมูล ภายในแอปพลิเคชัน CMHY ดึงข้อมูลจากเว็บไซต์ CMHY.city โดยออกแบบการใช้งาน เพื่อให้สะดวกต่อการใช้งานและค้นหาจากผู้ใช้ในรูปแบบสมาร์ทโฟนโดยเวอร์ชั่น 1.2 *รองรับการแสดงผลของข้อมูลเฉพาะเขตอำเภอเมืองเท่านั้น

แผนที่
แผนที่

ตำแหน่งพิกัดสถานที่

ข้อมูลที่อยู่
ข้อมูลที่อยู่

ที่อยู่ ถนน เบอร์โทร รายละเอียด

เวลาทำการ
เวลาทำการ

วันที่เวลา เปิดทำการ

รูปภาพ
รูปภาพ

รูปภาพด้านหน้า

จัดหมวดให้สะดวกการค้น
หมวดหมู่

จัดหมวดให้สะดวกการค้น

นำทาง
นำทาง

นำทางผู้ใช้ไปยังสถานที่

แอปพลิเคชัน Android


เมนหลักแอปพลิเคชัน (V.1.2)

การออกแบบ CMHY แอปพลิเคชัน สร้างสรรค์ฺเพื่อให้ผู้ใช้ได้ค้นหาข้อมูล เบื้องต้นแบบกลุ่ม และค้นหา โดยออกแบบระบบโครงสร้างกลุ่มหมวด หมู่ของ ธุรกิจ บริการ สถานที่ จัดเป็นหมวด ตามไอคอนและสีกลุ่ม เพื่อให้ผู้ใช้งานได้เข้าถึงข้อมูลได้รวดเร็ว

หมวดหมู่หลัก
หมวดหมู่หลัก

แยกประเภทตามสีหมวด

หมวดหมู่ย่อย
หมวดหมู่ย่อย

แยกประเภทด้วยไอคอน

การค้นหา
การค้นหา

สามารถค้นหาข้อมูล และค้นหาแบบแผนที่


Version

Version 1.2 [Merovingian] (July 4,2022)

  • Design ไอคอนหมวดหมู่ และไอคอนย่อย ใหม่ทั้งหมด
  • เพิ่มและ จัดลำดับการแสดงผลหมวดหมู่ใหม่

Version 1.1 [Agent Smith] (September 27,2021)

  • ระบบค้นหาแบบแผนที่ Google Map
  • ระบบแสดงหมวดย่อยแบบแผนที่ Google Map
  • ระบบแสดงแฟรนไชน์แบบแผนที่ Google Map

Version 1.0 [Oracle] (June 13,2021)

  • ข้อมูลธุรกิจ สถานที่พื้นที่เมืองเชียงใหม่ แยกจัดเป็นหมวดหมู่
  • ข้อมูลที่อยู่ เวลาทำการ รูปภาพ นำทาง ข้อมูลรายละเอียด เชื่อมข้อมูลฐานข้อมูล* CMHY.city
  • ระบบการค้นหาข้อมูล เชื่อมข้อมูลฐานข้อมูล* CMHY.city
  • ระบบแสดงแผนที่ Google map และนำทาง
  • แจ้งปรับปรุงหรือปัญหาที่พบ ส่งไปฟอร์ม CMHY.city