#
กุลพัฒน์ การแพทย์ สหคลินิค
#ทารกหลอดแก้ว #ฝากครรภ์ #มีบุตรยาก
#
  คลินิกหมอสุชาติ
#ตรวจภายใน #สูตินารี #สิว
#
  คลินิค หมอวิโรจน์
#สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
#
คลินิคหมอชัยรัตน์
#โรคเด็ก #ตรวจครรถ์ #มะเร็งปากมดลูก
#
ธาราคลินิก
#ปากมะเร็งมดลูก #สิว #จี้ไผ
#
ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยากครบวงจร เชียงใหม่ไอวีเอฟ
#รักษาผู้มีบุตรยาก #เด็กหลอดแก้ว #ปรึกษาวางแผนครอบครัว
#
อภิชาติ สูตินารีคลินิก
#ตรวจภายใน #โรคของสตรี #มีบุตรยาก
#
ออร่าคลินิก
#ลบนิ้วรอย #มะเร็งปากมดลูก #วัยทอง