สวนสุขภาพบ้านเด่น

#พักผ่อน #ออกกำลังกาย #สวนสาธารณะ

สวนหลวงล้านนา ร.9

#สวนหลวง #ออกกำลังกาย #พักผ่อน

กาแล อ่างเกษตร หลังม.ช

#อ่างเก็บน้ำ #สวนสาธารณะ #ห้องอาหารกาแล

สวนกาญจนาภิเษก

#สวนสาธารณะ #วิ่งออกกำลังกาย #สถานที่ออกกำลังกาย

สวนสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี

#สวนสาธารณะ #พักผ่อน #ถ่ายรูป

  สวนสาธารณะ บนที่ดินของการรถไฟฯ

#สวนสาธารณะ #ออกกำลังกาย #ถ่ายภาพ

สวนสาธารณะ (อนุสาวรีย์ พระเจ้ากาวิละ)

#สวนสาธารณะ #พักผ่อน #ถ่ายรูป

สวนสุขภาพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

#สวนสุขภาพ #สถานที่ออกกำลังกาย #สถานที่วิ่ง

สวนสาธารณะ หนองบวกหาด

#สวนสาธารณะ #พักผ่อน #ถ่ายรูป

สวนสาธารณะ (แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2)

#สวนสาธารณะ #พักผ่อน #ถ่ายรูป

สวนสาธารณะ ตลาดต้นลำใย

#พักผ่อน #ออกกำลังกาย #สวนสาธารณะ

สวนรุกขชาติห้วยแก้ว

#พักผ่อน #ออกกำลังกาย #สวนสาธารณะ