#
สวนสุขภาพบ้านเด่น
#พักผ่อน #ออกกำลังกาย #สวนสาธารณะ
#
สวนหลวงล้านนา ร.9
#สวนหลวง #ออกกำลังกาย #พักผ่อน
#
กาแล อ่างเกษตร หลังม.ช
#อ่างเก็บน้ำ #สวนสาธารณะ #ห้องอาหารกาแล
#
สวนกาญจนาภิเษก
#สวนสาธารณะ #วิ่งออกกำลังกาย #สถานที่ออกกำลังกาย
#
สวนสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
#สวนสาธารณะ #พักผ่อน #ถ่ายรูป
#
สวนสาธารณะ บนที่ดินของการรถไฟฯ
#สวนสาธารณะ #ออกกำลังกาย #ถ่ายภาพ
#
สวนสาธารณะ (อนุสาวรีย์ พระเจ้ากาวิละ)
#สวนสาธารณะ #พักผ่อน #ถ่ายรูป
#
สวนสาธารณะ หนองบวกหาด
#สวนสาธารณะ #พักผ่อน #ถ่ายรูป
#
สวนสุขภาพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
#สวนสุขภาพ #สถานที่ออกกำลังกาย #สถานที่วิ่ง
#
สวนสาธารณะ ตลาดต้นลำใย
#พักผ่อน #ออกกำลังกาย #สวนสาธารณะ
#
สวนสาธารณะ (แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2)
#สวนสาธารณะ #พักผ่อน #ถ่ายรูป
#
สวนรุกขชาติห้วยแก้ว
#พักผ่อน #ออกกำลังกาย #สวนสาธารณะ