สวนรุกขชาติห้วยแก้ว

แหล่งรวบรวมพันธุ์ไม้นานาชนิดกลางเมืองเชียงใหม่ที่ไม่เพียงเปิดให้นักท่องเที่ยวได้ศึกษาหาความรู้เท่านั้น หากยังเป็นสวนสาธารณะที่ร่มรื่นไปด้วยหมู่ไม้นานาพันธุ์ที่เหมาะสำหรับการพักผ่อนหย่อนใจ

สวนรุกขชาติห้วยแก้วแห่งนี้จัดตั้งขึ้นมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2456 เพื่อเป็นที่ทดลองปลูกไม้สีเสียดแก่น ต่อมาสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 กองทัพญี่ปุ่นได้เข้ามาตั้งฐานทัพบริเวณนี้ และได้ตัดเอาไม้สีเสียดแก่นไปใช้ ในภายหลังจากสงครามโลกครั้งที่ 2 กรมป่าไม้ในขณะนั้นจึงได้ทำการปลูกต้นไม้ชนิดต่างๆ ขึ้นมาทดแทน และได้จัดตั้งเป็นสวนพฤกษศาสตร์ แต่ด้วยข้อจำกัดพื้นที่ที่มีขนาดเล็กเกินไป จึงได้ปรับเปลี่ยนเป็นสวนรุกขชาติขึ้นแทน ในปี พ.ศ.2496 อย่างไรก็ตาม จากการสำรวจเมื่อ พ.ศ.2553 พบว่าภายในสวนรุกขชาติแห่งนี้ มีชนิดของพันธุ์ไม้มากกว่า 250 ชนิด 55 วงศ์ และ 159 สกุล วงศ์ที่มีสกุลมากที่สุด คือ LEGUMINOSAE โดยมี 24 สกุล 40 ชนิด ชนิดพันธุ์ไม้ที่มีมากที่สุดคือ พะยอม จำนวน 165 ต้น และพรรณไม้เด่นในสวน ได้แก่ ยางนา พะยอม แต่ที่ดูโดดเด่นที่สุดในพื้นที่คือยางนา ซึ่งเป็นไม้เรือนยอดเด่นชั้นที่ 1 กระจายตัวอยู่ทั่วพื้นที่ มีขนาดความสูง 30-40 เมตร ความกว้างรอบลำต้นโดยมีเส้นรอบวง 1.5-2.5 เมตร นอกจากนี้ยังมีสวนพรรณไม้สำหรับศึกษาธรรมชาติ จำนวน 8 ประเภท คือ สวนพรรณไม้ประจำจังหวัด สวนพรรณไม้พุทธประวัติ สวนพรรณไม้ในวรรณคดี สวนพรรณไม้เฉลิมพระเกียรติ สวนพรรณไม้ให้ประโยชน์ด้านต่างๆ สวนพรรณไม้มงคล สวนพรรณไม้หอม และสวนพรรณไม้สมุนไพร

เทรนด์
พฤษภาคม 2024

กิจกรรมในเชียงใหม่