#
วัดชัยมงคล
#เจดีย์ศิลปะพม่ามอญ #ปล่อยนก #ปล่อยปล่า
#
วัดลอยเคราะห์
#ไหว้พระ9วัด #ประตูพระอุโบสถลงรักปิดทอง #กรอบประตูพระวิหารประดับลายปูนปั้น
#
วัดชัยพระเกียรติ
#ไหว้พระเก้าวัด #ไหว้พระ9วัดเสริมสิริมงคล #พระเจ้าห้าตื้อ
#
วัดดับภัย
#วัดตุงกระด้าง #ไหว้พระ9วัด
#
วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร
#วัดวรวิหาร #ไหว้พระเก้าวัด #ไหว้พระ9วัดเสริมสิริมงคล
#
วัดเชียงมั่น
#ไหว้พระ9วัด #เจดีย์ช้างล้อม #พระแก้วขาว
#
วัดเชียงยืน
#พระธาตุเจดีย์แปดเหลี่ยม #ไหว้พระเก้าวัด #ไหว้พระ9วัดเสริมสิริมงคล
#
วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร
#พระพุทธสิหิงค์ #วิหารลายคำ #ไหว้พระเก้าวัด
#
วัดดวงดี
#ไหว้พระ9วัด #หอไตร