#
วัดชัยพระเกียรติ
#พระเจ้าห้าตื้อ
#
วัดชัยมงคล
#เจดีย์ศิลปะพม่า-มอญ
#
วัดดับภัย
#วัดตุงกระด้าง
#
วัดลอยเคราะห์
#ประตูพระอุโบสถลงรักปิดทอง #กรอบประตูพระวิหารประดับลายปูนปั้นและกระจกสีอ่อนช้อย
#
วัดหมื่นล้าน
#วัดหมื่นดังนคร
#
วัดหมื่นเงินกอง
#พระพุทธไสยาสน์
#
วัดเชียงมั่น
#เจดีย์ช้างล้อม #พระแก้วขาว #ศิราจาลึกวัดเชียงมั่น
#
วัดเชียงยืน
#พระธาตุเจดีย์แปดเหลี่ยม #ไหว้พระเก้าวัด