#
วัดลอยเคราะห์
#ไหว้พระ9วัด #ประตูพระอุโบสถลงรักปิดทอง #กรอบประตูพระวิหารประดับลายปูนปั้น
#
วัดชัยพระเกียรติ
#ไหว้พระ9วัด #พระเจ้าห้าตื้อ
#
วัดดับภัย
#วัดตุงกระด้าง #ไหว้พระ9วัด
#
วัดหมื่นล้าน
#ไหว้พระ9วัด #วัดหมื่นดังนคร #วัด
#
วัดชัยมงคล
#ไหว้พระ9วัด #เจดีย์ศิลปะพม่ามอญ #ปล่อยนก
#
วัดดวงดี
#ไหว้พระ9วัด #หอไตร
#
วัดเชียงยืน
#พระธาตุเจดีย์แปดเหลี่ยม #ไหว้พระเก้าวัด
#
วัดหมื่นเงินกอง
#วัด #ไหว้พระ9วัด #พระพุทธไสยาสน์
#
วัดเชียงมั่น
#ไหว้พระ9วัด #เจดีย์ช้างล้อม #พระแก้วขาว