วัดเชียงมั่น
การมากราบไหว้พระที่วัดเชียงมั่นแห่งนี้ก็คือ เพื่อให้ชีวิตประสบแต่ความมั่นคงตลอดไป มิให้เกิดอุปสรรคใดๆขึ้นแก่งาน ให้ตนเองมีอายุมั่นขวัญยืน อยู่เป็นร่มโพธิ์ ร่มไทรให้ลูกหลานไปนาน ๆ

กิจกรรมในเชียงใหม่