คลินิกเอกซเรย์คอมพิวเตอร์เวชกรรมเฉพาะทาง

#คลื่นไฟฟ้าสมอง #คลื่นไฟฟ้าหัวใจ #เอ็กซเรย์ฟัน

คลินิกเทคนิคการแพทย์ เซ็นทรัลแล็บ

#ตรวจเลือด #ตรวจปัสสาวะ #แล็ป

ศูนย์บริการ เอ็ม อาร์ ไอ คณะเทคนิคการแพทย์

#เอ็มอาร์ไอ #คณะเทคนิคการแพทย์ #คลินิกเทคนิคการแพทย์

เอส.บี. พยาธิสหคลินิก

#ตรวจทางห้องปฏิบัติการ #แพทย์ด้านพยาธิวิทยา

เอ็นเฮลท์ เชียงใหม่แลนด์ สหคลินิก

#มีบุตร #ตรวจเลือด #ตรวจปัจสาวะ

เชียงใหม่เอ็มอาร์ไอ

#ศูนย์เอ๊กซ์เรย์ #ศูนย์บริการตรวจ #MRI

ล้านนาแล็บคลินิคการแพทย์

#ตรวจความดัน #ตรวจเบาหวาน

มายด์แล็บ คลินิกเทคนิคการแพทย์

#ตรวจเลือด #ตรวจไขมันในเลือด #ตรวจปัจสาวะ

เชียงใหม่ อาร์เอไอ แล็ป

#ตรวจเลือด #ตรวจปัจสาวะ #ตรวจเอดส์

พิมานคลินิก

#ตรวจเอชไอวี #HIV #โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

บีที แล็บ

#ไขมัน #ตั้งครรภ์ #เอดส์

คลินิกสวนดอกพยาธิ

#เซลล์มะเร็งปากมดลูก

เบรียแล็บ กรุงเทพ อาร์.ไอ.เอ. (สาขาเชียงใหม่)

#โปรแกรมตรวจสุขภาพ #ตรวจวินิจฉัยโรค #ตรวจหาความผิดปกติในร่างกาย

เชียงใหม่ เมดิคอล แล็ป

#ตรวจเลือด #ตรวจสุขภาพประจำปี #เอชไอวี

ซีเอ็มเอฟแล็ป CMF (สาขาช้างคลาน)

#คลินิกเทคนิกการแพทย์ #ตรวจเลือด #ตรวจปัสสาวะ

ซีเอ็ม เมดิคลินิก

#วัคซีน #ตรวจสุขภาพ #โรคเพศสัมพันธ์

คลินิกเทคนิคการแพทย์ แคร์แมท

#ตรวจเลือด #โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ #ถุงยางอนามัย

ไพร์ม คลินิก

#คลินิกเทคนิคการแพทย์

  สไมล์แล็บ คลินิกตรวจเลือด

#ตรวจเลือด #ตรวจสุขภาพ #ตรวจโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

สมบัติคลินิกเทคนิคการแพทย์

#กรดยูริก #ตรวจน้ำตาล #สารบ่งชี้มะเร็ง

สยาม เมดิคอล แล็บ คลินิคเทคนิคการแพทย์

#ตรวจเลือด #ตรวจสุภาพ #แล็บตรวจสุขภาพ

พรีเมียร์แพท

#ตรวจห้องปฎิบัติพยาธิ