ศูนย์สุขภาพเวลเนส เซ็นเตอร์ มีโชค (โดยศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์ )
 • อาคารจอดรถมีโชค ถนนเชียงใหม่-พร้าว [1001] ตำบลฟ้าฮ่าม  อำเภอ เมือง เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50000
 • 053-230-121
  • เปิดทุกวัน 08:00-20:00
 • http://www.ams.cmu.ac.th/amscsc...
 • ศูนย์สุขภาพเวลเนส เซ็นเตอร์ มีโชค (โดยศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์ )
 • #ศูนย์สุขภาพเวลเนส #ตรวจเลือด #กายภาพบำบัด #นวดไทย
 • ตำแหน่งจีพีเอส : 18.8241390, 99.0095710   (เปิดแผนที่บน Google Map) | เปิดพิกัดปัจจุบัน
 • ข้อมูลเพิ่มเติม

  หน่วยงาน
  วันทำการเวลา
  เจาะเลือด ตรวจสุขภาพ
  เปิดทำการทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์07.30 - 12.00 น.
  กายภาพบำบัด ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
  เปิดทำการทุกวันไม่เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
  08.00 - 20.00 น.
  ศูนย์นวดไทย
  เปิดทำการทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
  09.00 - 20.00 น.
   เอกซเรย์
  วันเสาร์และวันอาทิตย์
  07.30 - 12.00 น.
  งานบริการของศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก

  คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รวบรวมงานบริการต่าง ๆ ไว้ในศูนย์บริการฯ เพียงแห่งเดียว เพื่อความสะดวก รวดเร็วในการให้บริการ แก่ผู้มาใช้บริการ ตลอดจนความคล่องตัว ในการบริหาร นอกจากนี้ทางศูนย์บริการฯ จะเน้นการบริการด้าน  การตรวจสุขภาพประจำปี และ การตรวจพิเศษ (Special test)  ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก ได้เปิดให้บริการทั้งสิ้น 4 คลินิก ได้แก่

  1. คลินิกเทคนิคการแพทย์ (Medical  Technology  Clinic)
  2. คลินิกรังสีเทคนิค (Radiological Technology  Clinic)
  3. คลินิกกิจกรรมบำบัด (Occupational Therapy  Clinic)
  4. คลินิกกายภาพบำบัด-ธาราบำบัด  (Physical - Hydro Therapy  Clinic)

  ที่มา ams.cmu.ac.th


กิจกรรม