เอ็นเฮลท์ เชียงใหม่แลนด์ สหคลินิก
 • ถนนเชียงใหม่แลนด์ ตำบลช้างคลาน  อำเภอ เมือง เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50100
 • 099-773-6502 ,053-204-676
  • จันทร์-ศุกร์ 08:00-17:00
  •  |   เสาร์ 08:00-16:30
 • https://www.nhealth-asia.com...
 • เอ็นเฮลท์ เชียงใหม่แลนด์ สหคลินิก
  เอ็นเฮลท์ เชียงใหม่แลนด์ สหคลินิก
 • #มีบุตร #ตรวจเลือด #ตรวจปัจสาวะ #คัดกรองมะเร็ง
 • ตำแหน่งจีพีเอส : 18.7653950, 98.9943240   (เปิดแผนที่บน Google Map) | เปิดพิกัดปัจจุบัน
 • ข้อมูลเพิ่มเติม


  เอ็นเฮลท์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2544 ปัจจุบัน เอ็นเฮลท์ เป็นผู้นำในการให้บริการด้านการสนับสนุนบริการทางการแพทย์และธุรกิจโรงพยาบาลให้กับโรงพยาบาลชั้นนำ ครอบคลุมการให้บริการด้วยกว่า 50 สาขาในประเทศไทยและต่างประเทศ ได้แก่ กัมพูชา เมียนมาร์ และ สิงคโปร์

  บุคคลากรผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาของ เอ็นเฮลท์ เช่น แพทย์ เภสัชกร นักเทคนิคการแพทย์ พยาบาล และนักโลจิสติกส์ ให้บริการด้วยนวัตกรรมใหม่เพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะของลูกค้าแต่ละราย

  ด้วยเทคโนโลยีและเครื่องมือที่ทันสมัย รวมทั้งระบบการทำงานตามมาตรฐานสากลอย่าง คณะกรรมาธิการร่วมระหว่างประเทศ (Joint Commission International: JCI) การรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (Hospital Accreditation: HA) และระบบบริหารคุณภาพระดับสากล (International Organization for Standardization: ISO) ผู้เชี่ยวชาญของ เอ็นเฮลท์ จึงพร้อมให้บริการด้านการสนับสนุนบริการทางการแพทย์ ซึ่งนอกจากช่วยให้การรักษาพยาบาลมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นแล้ว ยังช่วยทำให้มั่นใจในความปลอดภัยสูงสุดสำหรับผู้ป่วยและผู้ให้บริการด้านสุขภาพ ซึ่งจะนำไปสู่ความสามารถในการแข่งขันของลูกค้าในธุรกิจด้านสุขภาพทั้งในและระหว่างประเทศ


กิจกรรม