#
พิพิธภัณฑ์ชาวเขา
#พิพิธภัณฑ์ชาวเขา
#
ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยพายัพ
#ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมล้านนา
#
พิพิธภัณฑ์แร่และหิน
#พิพิธภัณฑ์แร่ #พิพิธภัณฑ์หิน #ภูมิประเทศ
#
หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
#หอศิลป์ม.ช. #นิทรรศการศิลปวัฒนธรรม
#
พิพิธภัณฑ์แมลงโลกและสิ่งมหัศจรรย์ธรรมชาติ
#พิพิธภัณฑ์แมลง #ผีเสื้อ #เปลือกหอย
#
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงใหม่
#พิพิธภัณฑ #ศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดเชียงใหม่ #พระพุทธรูปสกุลช่างสมัยล้านนา
#
หอประวัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่(หอศิลป์ปิ่นมาลา)
#หอศิลป์ #หอประวัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
#
พิพิธภัณฑ์ประวัติคณะพยาบาลศาสตร์ มช.
#พิพิธภัณฑ์ประวัติคณะพยาบาลศาสตร์
#
ศาลาธนารักษ์
#พิพิธภัณฑ์เหรียญ #เหรียญกษาปณ์ #เงินตราไทย
#
ศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่
#ขันโตก #แกงฮังเล #ผัดผัก
#
พิพิธภัณฑ์ครูบาศรีวิชัย ดอยสุเทพ
#พิพิธภัณฑ์ครูบาศรีวิชัย #ภาพถ่ายครูบาศรีวิชัย
#
พิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา
#วัฒนธรรมล้านนา #ประเพณีล้านนา #แกะสลักไม้ล้านนา
#
พิพิธภัณฑ์โทรศัพท์ภาคเหนือ
#พิพิธภัณฑ์โทรศัพท์ #พิพิธภัณฑ์
#
ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา คุ้มเจ้าบุรีรัตน์
#คุ้มเจ้าบุรีรัตน์ #ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา #ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมล้านนา
#
พิพิธภัณฑ์ตราไปรษณียากร
#แสตมป์ #ตราไปรษณียากร #ตราไปรษณียากรเพื่อการสะสม
#
พิพิธภัณฑ์ วัดอินทขิลสะดือเมือง
#สะดือเมือง #อินทขิล #หลวงพ่อขาว
#
พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา เชียงใหม่
#วิถีชีวิตล้านนา #เรือนไทยเก่า #บ้านโบราณ
#
พิพิธภัณฑ์หอศิลปวัฒนธรรม
#ประวัติความเป็นมาเชียงใหม่ #วิถีชีวิตวัฒนธรรมท้องถิ่น
#
หอประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่
#ชีวประวัติ #ประวัติศาสตร์ #โบราณคดี
#
พิพิธภัณฑ์วัดเกตการาม
#พิพิธภัณฑ์วัดเกตการาม #พิพิธภัณฑ์ในชุมชน #พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น