พิพิธภัณฑ์วัดเกตการาม

#พิพิธภัณฑ์วัดเกตการาม #พิพิธภัณฑ์ในชุมชน #พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น

พิพิธภัณฑ์ชาวเขา

#พิพิธภัณฑ์ชาวเขา

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยพายัพ

#ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมล้านนา

พิพิธภัณฑ์แร่และหิน

#พิพิธภัณฑ์แร่ #พิพิธภัณฑ์หิน #ภูมิประเทศ

หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

#หอศิลป์ม.ช. #นิทรรศการศิลปวัฒนธรรม

พิพิธภัณฑ์แมลงโลกและสิ่งมหัศจรรย์ธรรมชาติ

#พิพิธภัณฑ์แมลง #ผีเสื้อ #เปลือกหอย

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงใหม่

#พิพิธภัณฑ #ศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดเชียงใหม่ #พระพุทธรูปสกุลช่างสมัยล้านนา

พิพิธภัณฑ์ประวัติคณะพยาบาลศาสตร์ มช.

#พิพิธภัณฑ์ประวัติคณะพยาบาลศาสตร์

พิพิธภัณฑ์ วัดร้องเม็ง

#วัด #ทำบุญ #พิพิธภัณฑ์วัดร้องเม็ง

หอประวัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่(หอศิลป์ปิ่นมาลา)

#หอศิลป์ #หอประวัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่

#ขันโตก #แกงฮังเล #ผัดผัก

ศาลาธนารักษ์

#พิพิธภัณฑ์เหรียญ #เหรียญกษาปณ์ #เงินตราไทย

พิพิธภัณฑ์โทรศัพท์ภาคเหนือ

#พิพิธภัณฑ์โทรศัพท์ #พิพิธภัณฑ์

พิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา

#วัฒนธรรมล้านนา #ประเพณีล้านนา #แกะสลักไม้ล้านนา

พิพิธภัณฑ์ครูบาศรีวิชัย ดอยสุเทพ

#พิพิธภัณฑ์ครูบาศรีวิชัย #ภาพถ่ายครูบาศรีวิชัย

พิพิธภัณฑ์พระตำหนักดาราภิรมย์

#พิพิธภัณฑ์ #พระตำหนัก

สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

#สวนดอกไม้ #สวนพันธุ์พืช #สวนพฤกษศาสตร์

พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา เชียงใหม่

#วิถีชีวิตล้านนา #เรือนไทยเก่า #บ้านโบราณ

พิพิธภัณฑ์ วัดอินทขิลสะดือเมือง

#สะดือเมือง #อินทขิล #หลวงพ่อขาว

พิพิธภัณฑ์ตราไปรษณียากร

#แสตมป์ #ตราไปรษณียากร #ตราไปรษณียากรเพื่อการสะสม

พิพิธภัณฑ์หอศิลปวัฒนธรรม

#ประวัติความเป็นมาเชียงใหม่ #วิถีชีวิตวัฒนธรรมท้องถิ่น

ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา คุ้มเจ้าบุรีรัตน์

#คุ้มเจ้าบุรีรัตน์ #ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา #ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมล้านนา

หอประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่

#ชีวประวัติ #ประวัติศาสตร์ #โบราณคดี