ศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่
 • ถนนทิพยเนตร ตำบลหายยา  อำเภอ เมือง เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50100
 • 053-202-993 ,053-202-995
  • เปิดทุกวัน 07:00-22:00
 • http://culture.mome.co/chiangmaiculturalcentre/...
 • ศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่
  ศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่
 • #ขันโตก #แกงฮังเล #ผัดผัก #ผักต้ม #น้ำพริกอ่อง #ศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่
 • ตำแหน่งจีพีเอส : 18.7719050, 98.9799600   (เปิดแผนที่บน Google Map) | เปิดพิกัดปัจจุบัน
 • ข้อมูลเพิ่มเติม
  ศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่ ก่อตั้งโดยคุณบวรและคุณอุณณ์ ชุติมา ซึ่งได้รับแนวความคิดมาจากจาก POLYNESIAN CULTURAL CENTER (ศูนย์วัฒนธรรมชาวเกาะ) จากเมืองฮอนโนลูลู มลรัฐฮาวาย แห่งสหรัฐอเมริกา มีการเริ่มวางโครงการจัดตั้งและก่อสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2513 เมื่อวันที่ 2 เมษายน พ.ศ.2514 ศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่ ก็ได้เปิดห้องบริการอาหารขันโตกและการแสดงแบบล้านนาเป็นครั้งแรก นับเป็นจุดเริ่มต้นของการบริการอาหารขันโตกแห่งแรกของเมืองเชียงใหม่ เป็นที่รวมศิลปะและวัฒนธรรมของล้านนา ภายในบริเวณศูนย์ มีร้านขายของที่ระลึกอยู่หลายร้าน มีหมู่บ้านชาวเขาให้เที่ยวชม และมีพิพิธภัณฑ์ผ้าโบราณ "สบันงา" ซึ่งในพิพิธภัณฑ์ จะมีการรวบรวมภาพถ่ายจำนวนกว่า 60 ภาพ สะท้อนถึงสภาพบ้านเมือง ประเพณีวัฒนธรรม การแต่งกาย การดำรงชีวิตของชนชาวเหนือเมื่อเกือบร้อยปีก่อน นอกจากนี้ ยังมีจัดแสดงผ้าทอกว่า 6000 ผืน ที่มีอายุยาวนาน และมีการนำเสนอเรื่องราวของกลุ่มชนต่างๆอีกด้วย โดยจะมีเจ้าหน้าที่พาชมและคอยบรรยายเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาและลักษณะเอกลักษณ์ผ้าทอของแต่ละกลุ่มชน

กิจกรรม