พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงใหม่
ค่าเข้าชม พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่
ชาวไทย 20 บาท
ชาวต่างประเทศ 100 บาท
นักเรียน นักศึกษาในเครื่องแบบ ภิกษุ สามเณร และนักบวชในศาสนาต่างๆ ไม่เสียค่าธรรมเนียมเข้าชม
เทรนด์
มีนาคม 2024

กิจกรรมในเชียงใหม่