#
ยูโอบี( สาขาถนนไฮเวย์-เชียงใหม่)
#ธนาคารยูโอบี #ตู้ถอนเงิน #ตู้โอนเงิน
#
ยูโอบี (เซ็นทรัลเฟสติวัล)
#ธนาคารยูโอบี #บริการธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ #บริการตู้นิรภัย บริการรับฝากเงินสกุลต่างประเทศ
#
ยูโอบี uob (สาขา เซ็นทรัล แอร์พอร์ต เชียงใหม่)
#ธนาคารยูโอบี #ตู้ถอนเงิน #ตู้โอนเงิน
#
ยูโอบี (สาขาห้วยแก้ว)
#เอทีเอ็ม #เอทีเอ็ม #ยูโอบี
#
  ยูโอบี (สาขาถนนท่าแพ)
#ธนาคารยูโอบี #บริการธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ #บริการตู้นิรภัย บริการรับฝากเงินสกุลต่างประเทศ
#
ยูโอบี (ถนนศรีดอนไชย)
#เอทีเอ็ม #เอทีเอ็ม #ยูโอบี